“Kamu hastanelerinin acil servislerine yıllık başvuru sayısı ülke nüfusundan fazla” - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

“Kamu hastanelerinin acil servislerine yıllık başvuru sayısı ülke nüfusundan fazla”

TIP-İŞ, 7 NİSAN DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ VE 7-13 NİSAN DÜNYA SAĞLIK HAFTASI DOLAYISIYLA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

TIP-İŞ BAŞKANI VARIŞ: “KAMU HASTANELERİNİN ACİL SERVİSLERİNE YILLIK BAŞVURU SAYISI ÜLKE NÜFUSUNDAN FAZLA”
“POPÜLİST SÖYLEMLER YERİNE UZUN DÖNEMLİ POLİTİKALAR OLUŞTURULMALI”


Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) 7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.
TIP-İŞ Başkanı Dr. Ahmet Varış, kamu hastanelerinin acil servislerine yıllık başvuru sayısının ülke nüfusundan fazla olduğuna işaret ederek, “Bunun başlıca nedeni sağlık hizmetlerinin ülkedeki nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede olmaması ve insanların sağlık sorunlarının çözülememesi sonucunda acil servis başvurularının giderek artmasıdır” dedi.

Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için popülist söylemler yerine uzun dönemli politikaların oluşturulması gerektiğini söyleyen Varış, ülkedeki tüm insanların sağlık hakkının sağlanabilmesi için çevre, eğitim ve sağlık politikalarının değişen hükümetlerin tasarrufundan çıkarılıp devlet politikası haline getirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

“ACİL SERVİSLERDEKİ YIĞILMA SAĞLIK HİZMETLERİNİN YETERSİZLİĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERMEKTEDİR”

Varış, kamu hastanelerinin acil servislerine yıllık başvuru sayısının ülke nüfusundan fazla olduğuna işaret ederek, “Bunun başlıca nedeni, sağlık hizmetlerinin ülkedeki nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede olmaması ve insanların sağlık sorunlarının çözülememesi sonucunda acil servis başvurularının giderek artmasıdır. Acil servislerdeki yığılma tek başına genel olarak sağlık hizmetlerinin yetersizliğini gözler önüne sermektedir” dedi.

Ekonomik kriz ve tasarruf tedbirlerine değinen Varış, sağlık alanında tasarruf yapılırken hasta güvenliğinin gözetilmek zorunda olduğunu söyleyerek, “Hasta güvenliğini riske atacak hiçbir uygulamayı kabul etmek mümkün değildir” diye konuştu.

“Sadece yoğun bakım ünitelerimizin altyapı ve personel eksiklikleri nedeniyle bir yılda yapılan sevklerin maliyeti onlarca yıl hizmet verebilecek ve sevklerin önlenmesini sağlayacak yatırımlarla eşdeğerdir” diyen Varış, sevklerin azaltılmasının yolunun eksikliklerin giderilmesi ve sağlık hizmetlerinin doğru organize edilmesi olduğunu belirtti.

“NÖBET KAVRAMI MEVZUATTA YERİNİ ALMALIDIR”

Hükümetlerin sağlık çalışanlarına ödenen ek mesailer üzerinden siyaset yapmayı alışkanlık haline getirdiğini savunan Varış, sağlığın 24 saat süren, ertelenemeyen, hayat kurtaran acil müdahaleleri içeren bir hizmet olduğunu kaydetti. Varış, “Bu bağlamda hekimlerin mesai saatinden sonra hastane ve sağlık merkezlerinde yürüttükleri hizmetlerin adı ek mesai değil nöbettir. Nöbet kavramı mevzuatta yerini almalıdır. Hayat kurtarmak için zorunlu verilen bu hizmet her fırsatta karalanmamalıdır” dedi.

Sosyal Sigorta Primi yatıran emekçilerden alacağı temel ve tedavi edici sağlık hizmetleri için ayrı fonlar altında kesinti yapılamayacağını söyleyen Varış, “Düzenli ödeyenden daha fazla para almak yerine ülkedeki herkesin sigortalanması sağlanmalı ve sağlık ile ilgili yapılan tüm kesintiler yine sağlık merkezlerinin fiziki alt yapı, cihaz ve malzeme eksikliklerinin giderilmesi için kullanılmalıdır. Hükümet edenlerin ve sıfatı devlet insanı olan herkesin ülkedeki tüm bireylere eşit şekilde yaklaşması ve tüm kesimlerin sağlık hakkını eşit şekilde korumak için gerekli düzenlemeleri yapması hekim camiası olarak en büyük özlemlerimizden biridir.” diye konuştu.

“POPÜLİST SÖYLEMLER YERİNE UZUN DÖNEMLİ POLİTİKALAR OLUŞTURULMASI GEREKİYOR”

“Ülkemizdeki bir diğer önemli sorun da popülizmdir” diyen Varış, sağlık konusunda yapılan her türlü açıklamada ağızdan çıkacak her kelimenin özenle seçilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için popülist söylemler yerine uzun dönemli politikaların oluşturulması gerektiğine işaret eden Varış, “Kıbrıs Türk Kamu Hekimleri olan bizler bilgimiz ve emeğimiz ile mesleğimizi icra ediyoruz. Çağdaş bir altyapıda nitelikli kamusal sağlık hizmeti sunmak bizim temel amacımızdır. Sağlık hizmetlerindeki aksaklıkların kamu sağlık çalışanlarından kaynaklanıyormuş gibi bir algı yaratılmasını kabul etmiyoruz. İnsan sağlığı gibi önemli bir konuda popülist söylemlerin yeri yoktur. Bir kez daha vurgulamak isterim ki sağlık bir maliyet değil bir yatırımdır.” dedi.

Ülkedeki tüm insanların sağlık hakkının sağlanabilmesi için çevre, eğitim ve sağlık politikalarının değişen hükümetlerin tasarrufundan çıkarılıp devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini dile getiren Varış, tüm halkın Dünya Sağlık Günü’nü kutlayarak, ülkedeki her bireyin eşit, kaliteli ve ulaşılabilir bir kamusal sağlık hizmeti alması için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar