Köşe Yazarları

İyi Ki Buradayım!Pek eski sayılmam…
Havadis Gazetesi’nde yazmaya geçen sene mayıs ayında başlamıştım. Yaklaşık dokuz aydır yazıyorum. Bugüne kadar 161 köşe yazım yayımlandı.Havadis Radyo ve Havadis Web Tv’de de dört aydır “Uyan Kıbrıs” adlı sabah programını sunuyorum. Sevgili Tahir Gazi ve Sevgili Melek Arabacıoğlu’nun katkıları olmasa, pek tabii orada “gık” bile diyemezdim. Bu vesile ile onlara da teşekkürlerimi sunuyorum.

Geriye dönüp bakınca, doğru bir karar verdiğimi anlıyorum. Duygu ve düşüncelerimi içimden geldiğince ve en ufak bir müdahale ile karşılaşmaksızın, gümbür gümbür anlatıyor, gürül gürül yazabiliyorum.

Tam bir özgürlük ortamı var. Kendimi; gazeteci, basıncı, radyo-televizyoncu, medyacı görmediğimi her fırsatta söylüyorum. Okumak, yazmak, konuşmak için bunların hiçbiri olmanıza da gerek olmadığını tekrar tekrar hatırlatıyorum. Bu bir vatandaşlık görevidir.

Gör… Duy… Susma… Konuş!

Havadis Gazetesi’ni, burada yazmaya, konuşmaya başlamadan önce de sürekli takip ediyordum. Şimdi aralarındayım ve çok büyük bir haz duyuyorum.

Fikirlerini, duygularını, düşüncelerini ifade etmek ve bunları kamuoyuna duyurmak isteyen tüm ilerici, aydın, demokrat, laik insanlarımızın aramızda yeri olduğunu, sayfalarımızın herkese açık olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim.

On yıl uzun bir zaman. Bu süre boyunca tüm engellemelere ve ekonomik krizlere karşı direnmek büyük bir başarıdır.

On yıl önceki Havadis önümde açık duruyor. İlk gün ortaya koyduğu ve benimseyeceğini yazdığı “değerler” çıkıyor karşıma. Mutluluğum daha da artıyor. On yıl sonra, bugünkü durumu ile kıyaslıyorum ve bunlardan ödün vermediğine şahit oluyorum. Ne demiş on yıl önce;

Demokratiktir: Kıbrıs Türk halkının siyasi tercihlerinin demokratik ilkeler çerçevesinde özgür seçimlerde ifade edilmesini, bu ifadenin yönetime yansımasını, çağdaş, demokratik değer ve ilkelerin Kıbrıs Türkünün yaşamında yer almasını, tek bir birey dahi olsa her görüşün kendini ifade etme hakkı olduğunu, özgür gazeteciliğin demokrasiyi güçlendireceği bilinci ile destekler.

Özgürlükçüdür: Irkçılığa ve her şekliyle ayrımcılığa karşıdır. Bunların dışında kalan ve şiddet eğilimi çağrısı içermeyen tüm düşüncelerin özgürce ifade edilebilmesini ve yayımlanabilmesini destekler; bu özgürlüklerin engellenmesine karşıdır.

Farklılıklara Saygılıdır: Dil, din, ırk, cinsiyet, etnik köken ayrımı yapmaz. Ülkede yaşayan herkesin kendini ifade etmesini önemser ve savunur.

Basın Etiğine Saygılıdır: Evrensel gazetecilik ilkelerine bağlıdır.

Toplumsal Sorumluluk Sahibidir: Toplumsal sorunların aşılmasına bir basın yayın kuruluşu olarak katkı yapmayı görev bilir. Gazete yayıncılığında kalitenin yükselmesi çabalarını destekler.

Susturma girişimleri, çamur çirkef atma faaliyetleri, davalar, hacizler, masallar, hikayeler…

Vız gelir!

Görmeye… Duymaya… Susmamaya… Konuşmaya… Yazmaya devam!

Nice on yıllara Havadis. Halkın sana ihtiyacı var.

Başa dön tuşu