Kafasında, parietal ya da üçüncü bir gözü barındıran bir delik var. Kertenkelelerde, kurbağalarda ve günümüzde yaşayan bazı balıklarda bunlardan bir tane bulunuyor. Işığa duyarlıdır ve özellikle pliosaur derin, bulanık sulardan yüzeye çıkarken diğer hayvanların yerini bulmaya yardımcı olmuş olabilir.

Steve Etches kafatasını önümüzdeki yıl Kimmeridge’deki Etches Koleksiyonu adlı müzesinde sergileyecek.

Kafatasının arkasında bazı omurlar çıkıntı yapıyor ancak birkaç kemikten sonra kayboluyor. Bunlar, fosilin geri kalanının hâlâ uçurumda olabileceğine dair ipucu niteliğinde.

Steve başladığı işi bitirmek istiyor. “Hayvanın geri kalanının orada olduğuna dair hayatım üzerine bahse girerim” diyor.

“Oradan çıkarılması lazım çünkü çok hızlı aşınan bir ortamda bulunuyor. Uçurumun bu kısmı yılda birkaç metre geriye gidiyor. Ve pliosaurun geri kalanının düşüp kaybolması çok uzun sürmeyecek. Bu hayatta bir kez ele geçecek bir fırsat.”

Habere katkıda bulunanlar: Rebecca Morelle ve Tony Jolliffe