“Güzelyurt halkının, devletin bölgeye elini uzattığını görmesi lazım”

4 Ekim 2013 Cuma | 15:47
“Güzelyurt halkının
Kıbrıs Town Houses

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaşif, temasları çerçevesinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na Posta, Telekomünikasyon ve Karayolları Daireleri’ni ziyaret etti.

Ahmet Kaşif ziyaretlerde 20 yıl önceki yapının aynen devam ettiğini gördüğünü belirterek, aynı yapıyla devlet hizmetinin verimli bir şekilde yürütülmesinin mümkün olmayacağını söyledi.

Çalışanların çalışma ortamlarının fiziki ve sosyal olarak değişmesi gerektiğine işaret eden Kaşif, Güzelyurt bölgesine bütçe olanakları çerçevesinde Telefon ve Posta Dairesi’nin tek bir binaya taşınmasını sağlayacak proje çalışmasının başlamasının önemli olduğunu belirtti.

Kaşif, Güzelyurt halkının devletin bölgeye elini uzattığını görmesi açısından devlet binalarının ilçe merkezine yaraşır hale getirilmesinin zorunlu olduğunu anlatarak, çalışanların çalışma ortamlarını daha iyiye taşımak için uğraşacaklarını ifade etti.