Guterres son 6 aya ilişkin taslak Kıbrıs raporunu hazırladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 7, 2023
KıbrısManşet

Guterres son 6 aya ilişkin taslak Kıbrıs raporunu hazırladı

Guterres kıbrıs raporu taslak metin

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs’ta 19 Haziran 2021 ile 15 Aralık 2021 tarihleri arasında yaşanan önemli gelişmeleri içeren taslak raporunda, “Kıbrıs’ta resmi müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik ilerleme kaydedilmemesinin, adada yeni gerçekler için olanak yaratmaya devam ettiğini” belirtti.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) ulaştığı raporda Guterres ayrıca, geçiş noktalarında aşamalı olarak iki taraf arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasının karşılıklı etkileşimi artırmamış olmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, toplumdan topluma güven inşa edilmesinin desteklenmesinin ve Kıbrıslıların günlük yaşamlarını etkileyen konularda iş birliğinin daha fazla geliştirilmesinin “esas” olduğunu vurguladı.


“DAHA FAZLA İŞBİRLİĞİ MÜMKÜN… LİDERLER DİYALOGU SÜRDÜRMELİ”

Antonio Guterres, raporunda, liderlere ve temsilcilerine diyaloğu sürdürme ve Özel Temsilcisi ve Özel Danışman Vekili ile yapılan haftalık üçlü görüşmeler aracılığı olmak da dahil bir birleriyle müdahil olma çağrısında bulundu. Guterres, şu ifadelerde bulundu:

“Şu anki zorluklara rağmen, liderleri ve temsilcilerini; diyalogu sürdürmeye ve, güven artırıcı önlemlerde ilerleme kaydedilmesi ve adada gerilimi artırma eğilimi olan süregelen sorunların çözümlenmesi platformlarından biri olan Özel Temsilcim ve Özel Danışman Vekilim ile haftalık üçlü görüşmelerin sürdürülmesi de dahil, birbirleriyle müdahil olmaya cesaretlendiriyorum.”

Guterres, raporunda ayrıca, liderlerin ve temsilcilerinin; teknik komitelere yapıcı diyalogu sürdürmeleri ve somut sonuçlar ortaya çıkarmaları için siyasi destek sağlamalarının “kritik önem” taşıdığını da belirterek, “Daha fazla iş birliği mümkün iken ve olması gerekirken, 5G ve bir taraftan diğer tarafa geçişlerde gerekli koşulların süregelen uyumlaştırılması konuları da dâhil bu raporlama dönemindeki başarıları memnuniyetle not ediyorum” dedi.

Guterres, “Liderleri, iki toplum arasında daha fazla doğrudan teması ve iş birliğini cesaretlendirmeye ve bu yöndeki çabalara yönelik somut destek vermeye çağırıyorum” ifadelerini de kullandı.

Raporda, kültürel ve diğer iş birliklerinin kısıtlı kaldığına da işaret eden Guterres,: “Şahsımın ve Güvenlik Konseyi’nin tekrarlanan çağrılarına rağmen, Kıbrıs’ta iki taraf arasında daha fazla ekonomik ve sosyal eşitlik sağlanmasına; ekonomik, kültürel ve diğer iş birliklerinin genişletilmesi ve derinleştirilmesine yönelik çabaları kısıtlı kaldı” ifadelerinde bulundu.

“YEŞİL HAT TÜZÜĞÜNÜN TAM UYGALANMASININ ÖNEMLİ KATKISI OLUR”

Avrupa Konseyi’nin “Yeşil Hat Tüzüğü” olarak da bilinen (EC) No. 866/2004 sayılı tüzüğünün “tam uygulanmasının ticaret hacmini yükseltmeye önemli katkısı olacağını ve yenilenmiş bir enerji ile yürütülmesi gerektiğini” ifade eden Guterres, “Ada genelinde artan ticaret, daha derin ekonomik, sosyal, kültürel, spor ve diğer alanlardaki bağlar ve ilişki ile birlikte, toplumlar arası güveni artıracak ve Kıbrıs Türklerin izolasyonlarla ilgili endişelerine yanıt vermeye yardımcı olacaktır” dedi.

“KIBRIS’TA MÜZAKERE EDİLMİŞ BİR ANLAŞMAYA ULAŞMA OLASILIĞINA İLİŞKİN İNANCIM DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR”

Guterres, Güvenlik Konseyi’ne sunduğu İyi Niyet Misyonu raporunda, bir önceki raporundan bu yana, Kıbrıs’ta müzakere edilmiş bir anlaşmaya ulaşma olasılığına olan düşük inancının düşmeye devam ettiğini söyledi.

Müzakere zeminine ilişkin taraflar arasındaki farklı tutumlara işaret eden Guterres, raporlama sürecinde, taraflardan “olumlu yankı uyandıracak hiçbir uyumlu mesajın gelmediğini” kaydetti.

Guterres, iki liderin 14 Aralık’ta Lefkoşa’da verilen resepsiyona katılımının “olumlu bir mesaj” olduğunu ifade ederek, “iki lideri ve temsilcilerini bir birleriyle ve Birleşmiş Milletler ile müdahil olmaya devam etmeleri için cesaretlendiriyorum” dedi.

“AB ONAYLI AŞILARIN KIBRISLI TÜRK TOPLUMUNA TRANSFER ORANI DÜŞÜK KALDI”

Raporunda, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Türklere sağlanan koronavirüs (Kovid-19) aşıları ve Kıbrıslı Türklerin AB Dijital Covid Sertifikasına eşit erişim konularında yaşadıkları zorluklara da değinen Guterres, bu konuda şu ifadelerde bulundu:

“Avrupa Birliği-onaylı aşıların Kıbrıslı Türklere transfer oranı düşük kalırken, Sağlık Teknik Komitesi iki taraf arasında aşıların transferini gözetmede aracı olmaya devam etti. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’ne göre, 15 Aralık itibarıyla, 1,956,023 doz aşı Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri tarafından alınmış ve Teknik Komiteye göre bu aşıların 234,038 dozu kuzeye aktarılmıştır. Kıbrıslı Türklerin AB Dijital Covid Sertifikası’na eşit erişimini sağlamaya yönelik çalışmalar sürmektedir, ancak önemli zorluklarla karşılaşılmaya devam etmektedir.”

“KIBRISLI TÜRKLERE AB DİJİTAL KOVİD SERTİFİKASI’NA ETKİN VE EŞİT ERİŞİM SAĞLANMASI SÜRECİ YAVAŞ İLERLEMEKTEDİR”

Guterres raporunda devamla şunları kaydetti:

“Sağlık Teknik Komitesi’nin Kovid-19 önlemleri kapsamında epidemiyolojik verileri düzenli bir şekilde teati etmesini ve koordinasyonunu memnuniyetle karşılıyorum. Geçiş kapılarındaki kısıtlamaların uyumlaştırılması önlemleri ve kısıtlamaların düzenlenmesine rağmen, AB onaylı aşıların orantılı transferi konusunda önemli zorluklar devam ediyor. Kıbrıslı Türklere AB Dijital Kovid Sertifikası’na etkin ve eşit erişim sağlanması görüşmeleri devam ederken, süreç yavaş ilerlemektedir, ve öncelikli bir mesele olarak bu daha fazla çaba gereklidir”.

TEKNİK KOMİTELERİN ÇALIŞMALARI CANLANDIRILMALI

Guterres, İyi Niyet Misyonu Raporu’nda teknik komitelere ilişkin şunları belirtti:

“Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderleri ve temsilcilerini, güven artırıcı önlemler konusunda birlikte çalışmaya ve Kıbrıslıların günlük yaşamlarını iyileştirilmesine yönelik teknik komitelerin çalışmalarını canlandırmaya devam etmeleri için güçlü bir şekilde teşvik ediyorum” dedi.

Liderlere ve temsilcilerine, terminolojiyle ilgili olanlarda dahil, mevcut zorluklardan uzaklaşarak, tüm komitelere pratik ve siyasi destek ve rehberlik etme çağrısında da bulunan Guterres, bu diyalog ve yakınlaşma mekanizmalarının büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar