Eroğlu’na suç duyurusu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Aralık 6, 2023
Kıbrıs

Eroğlu’na suç duyurusu

Eroğlu’na suç duyurusu

TARİHTE İLK… Kamu Hizmeti Komisyonu, tarihte ilk kez Cumhurbaşkanı hakkında suç duyurusunda bulundu komisyon başkanı Çetin Uğural, 22 Eylül 2012 tarihinde yapılan öğretmen sınavlarında “Ciddi suç şüphesi var” diyerek Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu hakkında Polis Genel Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulundu

“SONUÇLARA MÜDAHALE VAR”… Suç duyurusu dosyasında, 22 Eylül 2012 tarihinde yapılan öğretmen yazılı sınavlarında bazı branşlarda kazanan adayların tümünün, geçmiş yıl sınavlarındaki başarılarının çok üzerinde notlarla kazanmış oldukları ve olağandışı bu durumun tesadüf olamayacağı, sınavlara müdahale edildiğini gösterdiği belirtildi


“ORGANİZE” İDDİASI… Suç duyurusu dosyasında, öne sürülen suçun, “Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, üye Mustafa Tokay, üye Zalihe Şakir, üye Müzeyyen Yeşilada ve eski Sınav İşleri Müdürü Emir Emirkanı tarafından organize bir şekilde ve iş birliği yapılarak işlendiği yönünde ciddi şüphelerin söz konusu” olduğu belirtildi

 

Kamu Komisyonu Başkanı Çetin Uğural yapılan öğretmen sınavlarında ciddi suç şüphesi tespit edildiğini belirterek Polis Genel Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulundu.
Komisyon başkanı Uğural 10 ek klasörden oluşan suç duyurusu dosyasını Polis Genel Müdürlüğü’ne verdi.
Suç duyurusu dosyasında “Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, üye Mustafa Tokay, üye Zalihe Şakir, üye Müzeyyen Yeşilada ve eski Sınav İşleri Müdürü Emir Emirkanı tarafından organize bir şekilde ve iş birliği yapılarak işlendiği yönünde ciddi şüpheler söz konusu olduğundan” ifadesine yer verdi.
Böylece komisyon tarihte ilk kez Cumhurbaşkanı hakkında suç duyurusunda bulunmuş oldu.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Çetin Uğural’ın suç polise yaptığı suç duyurusunun tam metni şöyledir:

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Sayı: KHK/0/00/31/65/16/13

Konu: Suç duyurusu.
Polis Genel Müdürlüğü’ne; Lefkoşa.22 Eylül 2012 tarihinde öğretmen yazılı sınavları yapılmış ve itiraza açık geçici sonuçlar ilan edilmişti. Sınav sonuçlarıyla ilgili olağan itirazlar yanında, bazı branşlarda kazanan adayların tümünün, geçmiş yıl sınavlarındaki başarılarının çok üzerinde notlarla kazanmış oldukları ve olağandışı bu durumun tesadüfi olamayacağı, bu durumun sınavlara müdahale edildiğini gösterdiği şeklinde itirazlar da Komisyon Başkanlığı’na yapılmıştır. Bu itirazlar doğrultusunda tarafımızdan yapılan incelemelerde, itirazlarda ortaya konduğu şekilde olağandışı tablolar olduğu görülmüştür. (EK-1)Sınav sonuçlarına itirazların değerlendirildiği Komisyon toplantısında bu durumda olan 6branşın sınav sonuçları kesinleştirilmeyerek bu konuda uzman görüşü alınmasına karar verilmişti. (Bu toplantıya, sahtekarlık soruşturması nedeniyle tutuklanan ve tutukluluk sonrasında izin alan üye katılmamıştı) Konunun uzmanlık alanı olduğu, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Enis Sınıksaran’dan istenen öngörüşte, söz konusu 6 branş sınav sonuçlarıyla ilgili olarak “Çok yüksek olasılıkla ve çok şüpheli” uzman öngörüşü alınmıştır. (EK-2)Bilahare aynı uzmandan “Uzman Raporu” da alınmıştır. (EK-3)KHK Başkanı olarak 10 Ekim 2012 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede, bu branşların niye kesinleştirilmediği konusunda bilgi verilmiş ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu branşların da kesinleştirilmesi görüşüne karşılık, bunun doğru olmayacağı konusunda kendilerine izahatta bulunulmuş ve Sn Cumhurbaşkanı’nın ısrarcı olmaması üzerine de verilen izahattan tatmin olduğu izlenimi edinilmiştir. Aynı görüşmede, sahtekarlık soruşturması nedeniyle tutuklanan üyenin de artık Komisyondaki görevine dönmeyeceği, bu konuda içimizin rahat olmasını da Sayın Cumhurbaşkanı kendileri biz sormadan dile getirmişlerdi.Ancak bu görüşmeyi takip eden süreçte, alınan uzman görüşü de kendisine iletildiği halde,Sayın Cumhurbaşkanı’nın, söz konusu 6 branş sınav sonuçlarının da kesinleştirilerek kazananların atanmasında ısrarcı olduğu, Müsteşarı tarafından bize iletilmiştir. İlaveten, Üst Kademe Yöneticisi olarak önerdiğimiz Sınav İşleri Müdürü’nün Başbakan tarafından hazırlanan ve imzalanan kararnamesinin imzalanması için de bu atamaların gerçekleştirilmesi koşulu da bize iletilmiştir.
Lefkoşa -4 Şubat, 2013

Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede hemfikir olduğumuz tüm konuların uygulamada tersinin hayata geçirildiğini kamuoyuna açıklayıcı basın açıklamamız bu nedenle gündeme gelmiştir. (EK-4)Bu konuları içeren basın açıklamamız ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı’nın yaptığı basın açıklamasında, hiçbir iddiamız inkar edilmemiş, ancak konuyla ilgili olmadıkları yönünde görüş belirtilmiştir. (EK-5)Bu gelişmelerin hemen akabinde, hakkında sahtekarlık suçlaması olan üye de Komisyondaki görevine dönerek, Komisyon üyesi diğer iki üye ile birlikte üç imzalı bir yazı ile Başkanlığımıza başvurarak, şüpheli altı branşın gündeme alınarak sonuçların kesinleştirilmesi talebinde bulunmuştur. (EK-6)Benzer bir durumda basit bir memurun dahi görevden uzaklaştırılmasına rağmen, bir komisyon üyesinin görevden uzaklaştırılması konusundaki yasal boşlukla ilgili olarak çeşitli hukukçularla görüşülmüş ve özel yasamızdaki bu boşluğun, genel yasa olan Kamu Görevlileri Yasası’nın 102. maddesinin (1) fıkrasının uygulanması suretiyle giderilmesi Başkanlığımız tarafından uygun bulunarak uygulanmıştır. (EK-7) Bu uygulamamızla hiçbir yasal ilişkisi olmayan Cumhurbaşkanlığı, konuyu üzerine alarak ve Başsavcılığın, yasal boşluğun olduğu görüşüne dayanarak, görevden uzaklaştırma uygulamamızın yoklukla malul olduğunu bize yazılı olarak bildirmiştir. Yazının ilgili kurumlar yanında diğer Komisyon üyelerine de iletilmiş olması ise söz konusu kurumları ve Komisyon üyelerini, ancak mahkeme kararı ile ve görevden uzaklaştırılan kişinin başvurusu ile verilecek mahkeme kararı ile söz konusu olabilecek olan idari kararımıza uyulmaması yönünde Cumhurbaşkanı tarafından yönlendirici ve cesaretlendirici olması bakımından dikkat çekicidir.(EK-8)Gelinen aşamada, şüpheli branşlarla ilgili itirazların değerlendirilmesinin de gündemde olacağı toplantı çağrılarına rağmen, görevden alınan üye ile birlikte hareket eden iki üyenin çeşitli mazeret ve gerekçeler ileri sürerek toplantılara katılmamaları nedeniyle toplantı nisabı oluşmadığından toplantı yapılamamıştır. Çok yüksek olasılıkla sınav kurallarının ihlal edilmiş olduğu şüphesi bilimsel olarak da kanıtlanmış olan 6 branşla ilgili olarak Komisyonun sınavları iptal ve yenileme kararı almasının bu şekilde önlenmek istendiği anlaşılmaktadır. Sahte belge ve sahte imza suçlamalarıyla, söz konusu Komisyon Üyesi ile birlikte hakkında ceza davası açılmış bulunan ve şüpheli sınavlardan birinci derecede sorumlu olan Sınav İşleri Müdürü Emir Emirkanı üçlü kararname ile görevden alınırken, Sayın Cumhurbaşkanı bu şahsı tanımadığını beyan etmiştir. Halbuki söz konusu şahsın, 2010 araseçimlerinde görevli bulunduğu seçim sandığında Sayın Cumhurbaşkanı’nın kızı lehine rakamlarda oynama yaptığı kamu oyuna yansımış olduğundan, bu tanımama beyanının gerçeği yansıtmadığı anlaşılmaktadır. (EK-9)22 Eylül 2012 Öğretmen sınavlarında kazananlar arasında dikkat çekici şekilde UBP Kurultayı delege yakınlarının bulunduğu iddiaları da kamuoyunda tartışılmaktadır. (EK-10)SUÇ DUYURUSU:1. Halen Kamu Hizmeti Komisyonu’nun 2011 ve 2012 yıllarındaki sınavlarıyla ilgili olarak Polis Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü soruşturmada, 2012 Öğretmen sınavlarında yasalara aykırı olarak sınavlara müdahale edildiğinin önemli bir kanıtı olarak EK-2 ve EK-3’deki belgelere dayanılarak, sınav işlerinden doğrudan sorumlu olan Eski Sınav İşleri Müdürü Emir Emirkanı’nın suç işlediğini;2. Yukarıda özetlenen olaylar ve ekteki belgeler çerçevesinde 22 Eylül Öğretmen sınavlarına yasalara aykırı şekilde müdahale edilerek işlenen suçun, Sayın Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Üye Mustafa Tokay, Üye Zalihe Şakir, Üye Müzeyyen Yeşilada ve Eski Sınav İşleri Müdürü Emir Emirkanı tarafından organize bir şekilde ve iş birliği yapılarak işlendiği yönünde ciddi şüpheler söz konusu olduğundan, KHK Başkanlığı olarak suç duyurusunda bulunuyor ve olguların araştırma ve soruşturmaya tabi tutularak, sorumluların yargıya havale edilmesini talep ediyoruz.Saygılarımızla…

Çetin Uğural
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı

Dağıtım: Başsavcılık EKLEREK-1: Şüpheli 6 Branş sınav sonuçlarında manipülasyon ipuçları. EK-2: 6 branş sınav sonuçlarıyla ilgili olarak “Çok yüksek olasılıkla ve çok şüpheli” uzman öngörüşü. EK-3: 6 branş sınav sonuçlarıyla ilgili Uzman Raporu. EK-4: KHK Başkanlığı’nın 25 Kasım, 2012 Tarihli Basın Açıklaması. EK-5: Cumhurbaşkanlığı Basın Açıklaması (Basından). EK-6: Şüpheli altı branşın gündeme alınarak sonuçların kesinleştirilmesi talebi. EK-7: KHK Başkanlığı’nın Görevden uzaklaştırma yazısı. EK-8: Cumhurbaşkanlığı’nın, görevden uzaklaştırma konusundaki yazısı. EK-9: Cumhurbaşkanı -Sınav İşleri Müdürü ilişkisiyle ilgili medya yayını. EK-10: Sınavlarda kazananlar ile Kurultay ve nepotizm ilişkileriyle ilgili iddialar.12

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar