Köşe Yazarları

Eller yukarı! İncelemeye alındınız (6) Catanaccıo


Bir gün vergi dairesinden bir tebliğ alırsınız.

ELLER YUKARI!

İNCELEMEYE ALINDINIZ.

Beyana dayalı vergi sisteminde,

Ödenen vergilerin, doğruluğunu;
Araştırmak, sağlamak ve saptamak,

Vergi Dairesinin yasal hakkıdır.

Daha önceki haftalarda,

Neden incelemeye alındığınızı paylaşmıştık.

Ancak incelemeye alınanın,

Mezbahaya giren çaresiz koyun değil demiştik.

Verginizi beyan edip, bir tamam ödediniz.

İncelemeye alınmanız,

Sizi Vergi Kaçakçısı yapmaz.

Amaç,

Ödediğiniz verginin doğru olduğunu saptamaktır.

İnceleme neticesi,

Verginizin bir tamam ödenmediği

İspatlanana kadar,

Dürüst bir vergi yükümlüsüsünüz.

Gelin görün ki,

Bu olayın, pembe dizisidir.

İncelemeye alınan herkes,

Potansiyel vergi kaçakçısı olarak görülür.

Vergi Usul Yasasına göre,

İncelemenin amacı,

Ödediğiniz verginin,

Doğru olduğunu saptamaktır.

Ancak acı gerçek;

İncelemeye alınınca ortaya çıkar.

Geçmiş haftalarda;

İncelemeye alınan,

Vergi yükümlüsünün haklarından,

Genişçe bahsetmiştik.

Bu yazının amacı,

Vergi yükümlüsünü,

Vergi Dairesine karşı kışkırtmak değil;

Bilinçlendirmektir.

Amaç,

Tarafların, hak ve yükümlülüklerini bilmesidir.

Bu şekilde taraflar,

Birbirlerinin hak ve yükümlülüklerine

Tecavüz etmez.

İnceleme sürecinde;

Konunun uzmanı,

Bir profesyonelle çalışılması,

“Tavsiyemizdir” demiştik.

Bu haftaki konumuz,

İnceleme Tutanakları demiştik.

İnceleme tutanakları neden önemlidir?

İnceleme tutanağı nedir?

Vergi Uslu Yasasının 82’inci maddesi;

İnceleme tutanaklarının düzenlenmesi ile ilgilidir.

Dikkatinizi çekerim.

Vergilendirmeye ilişkin olaylar,

Ve hesap durumları

Tutanakla saptanıp belgelenir.

İlgililerin, itiraz ve görüşleri varsa,

Bunlar da tutanağa geçirilir.

Bundan sonra iş imzaya kalmıştır.

İster imzalayın,

İster imzalamayın.

Tutanak önünüze bırakılır.

************

ELLER YUKARI!

İNCELEMEYE ALINDINIZ.

Filan güne kadar;

Defter, evrak ve belgelerinizi teslim ediniz.

Heyecanlanmayınız, paniklemeyiniz.

Hele torpil,

Netice alamazsınız.

Boşuna zaman kaybeder, ümitlenirsiniz.

Ancak,

Ancak incelemeye alınanın,

Mezbahaya giren,

Çaresiz koyun olmadığını da belirtmiştim.

*********************

ELLER YUKARI!

İNCELEMEYE ALINDINIZ.

Filan güne kadar;

Defter, evrak ve belgelerinizi teslim ediniz.

Tebligatı aldıktan sonra,

İnceleme konusunu ciddiye alınız.

Süreci,

Dikkat ve özenle takip edilebilmesi için,

Bir profesyonel yardım alınması gerekmektedir.

Yükümlülerin birçoğu;

Tutanakların imzalanmasından sonra,

Pişman olmaktadır.

Torpiller patlamamış,

Güvendiği dağlara kar yağmıştır.

İş işten geçtikten sonra,

Profesyonel arayışına girerler.

*************

İnceleme tutanağı,

Karakolda verilip,

Altı imzalanan,

Sonra inkar edilen ifadelere benzemez.

Türküdeki gibi;

Karakolda doğru söyleyip
Mahkemede şaşamazsınız.

Tutanağa yazılıp,

Altına imza altına hususların,

İnkârı mümkün değildir.

Bu yüzden inceleme süreci,

İncelemeye alındığınızın tebliği ile başlanıp,

Tutanak imzalana kadar,

Bir profesyonelle takip edilmelidir.

Tavsiyem,

Vergi incelemelerinde,

Tüm işlemler,

Tüm talepler,

Yazılı olmalıdır.

İncelemeye başlamadan önce,

İncelemeye başlama tutanağının,

Düzenlenmesini mutlaka talep ediniz.

“Sizi incelemeye almadık”

“Şöyle bir bakacağız”

“ Aslında aradığımız siz değilsiniz”

Gibi savunmalara rıza göstermeyiniz.

İncelemeye başlam dan önce,

Size incelemenin konusu açıklanmalıdır.

İncelemenin konusunu ısrarla talep ediniz.

İnceleme konusuna neler girer?

İncelemenin konusunu öğrenme hakkının kapsamına;
a) İncelemenin resmi dayanağı,
b) Vergiler itibariyle kapsamı,
c) Hangi yılı kapsadığı,

 1. e) birden fazla yıl incelenecek ise niçin birden fazla yılın incelendiği,
  e) İncelemenin, türünün ne olduğu, (Tam inceleme, kısa-sınırlı inceleme veya karşı inceleme
  gibi),
  f) İncelemenin nedeni
  gibi hususlar girer.
  Bu hususlar incelemeye alınana yazılı olarak bildirilmelidir.

Yükümlü isterse daha fazla sözlü bilgi verilmelidir.
Bu konu düzenlenecek tutanakta ayrıntılı olarak düzenlenmelidir.

Unutmayınız!

Düzenlenecek incelemeye başlama tutanağı,

Yükümlünün hak ve yükümlülükleri açısından,

Çok önemlidir.

Bu yapılmadığı takdirde,

Vergi yükümlüsü,

Mahkemede hak ararken zorlanacaktır.

Unutmayınız!

Vergi incelemelerinde,

Düzenlenen ve tarafınızdan imzalanan tutanak,

Resmi belgedir.

Aleyhinize emareler içerebilir.

Bir başka deyişle;

İDAM FERMANINIZA,

İMZA ATMIŞ OLABİLİRSİNİZ.

 

İNCELEME MEMURUN TALEPLERİ MASUM MU?

İNCELEME TUTANKLARINDA TUZAKLAR,

İNCELEME TUTANAKLARINDA SAVUNMA NASIL YAPILMALI?

İNCELEME TUTANKLARINDA HANGİ HUSUSLARA YER VERİMELİ?

İNCELEME TUTANKLARI İMZALANMALI MI?

İNCELEME TUTANAKLARI İMZALANMAMASI HALİNDE NELER OLUR?

İNCELEME TUTANAKLARINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

İNCELEME TUTANAKLARI BEKLETİLEBİLİR Mİ?

 Başa dön tuşu