Güney Kıbrıs

Din dersleri ve sabah ayinleri yine gündemde


Rum eğitim sisteminde yer alan ve sıklıkla gündeme gelen zorunlu din (Ortodoks Hıristiyanlık) dersi ve okullardaki kiliselerde sabah ayini konusu bu kez bir öğrencinin okul gazetesinde yayımlanan makalesiyle gündeme geldi. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise makalenin sahibi öğrencinin, görüşlerini cesurca dile getirmesini destekledi.

Alihtia adını vermediği Lise 2’nci sınıf bir kız öğrencinin okul gazetesinde yayımlanan “Okulda din dersi: Tercih mi zorunlu mu” konulu makalesinde din derslerinin AB üyesi devletin yürütmekte olduğu laik eğitime uygunluğunu sorguladığını yazdı.

Habere göre ibatede, kilise kurumuna, okullarda din dersinin öğretilme şekline değinilen makalede, eğitim sisteminin çağdaş toplum gereklerine cevap verebilmesi için gözden geçirilmesi çabası çerçevesinde herkesi düşündürmesi gerektiği görüşü ortaya koyuldu.

Öğrenci örgütü PSEM Başkanı Yannis Lapithios okullarda çok kültürlülüğün hakim olduğunu, bu nedenle daha çok toplumsal sorunların öne çıkarılması gerektiğini, din derslerinin zorunluluktan çıkartılıp seçmeli hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Lapithios, başka ortodoksluk dışındaki dinlerin de müfredata girmesi halinde öğrenciler arasında sorun yaşanabileceğini söyledi, sabahları okul kiliselerinde ayin düzenlenmesine değinirken de ibadetin kişiye özel olduğunu kaydetti.

Teolog Theodoros Kiriaku bugün okullarda verilmekte olan din dersinde değişiklikler yapılması, kültüre daha çok ağırlık verilmesi, yani okulun bulunduğu kültürel ortamın ve dini yapının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Ortaokul Öğretmenleri Sendikası (OELMEK) Başkanı Kostas Hacisavvas din derslerinin, herhangi bir öğretmen veya öğrencinin hedef alınmaması gereken çok hassas bir konu olduğunu söyledi.

Aynı gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in müteveffa Rum yönetimi eski başkanı Glafkos Kliridis’in de kilise dilinde halen kullanılmakta olan Katharevusa (ağdalı Yunanca) aleyhine yazma cesareti gösterdiği için ortaokuldan atıldığını hatırlatarak, makale sahibi öğrencinin şahsında, gençlerin görüş ve fikirlerini cesurca dile getirmelerine destek belirtti.Başa dön tuşu