KıbrısManşet

CTP, TDP ve Bağımsızlık Yolu ortak açıklama yaptıCumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, Toplumcu Demokrasi Partisi Gençlik Örgütü ve Bağımsızlık Yolu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi makamlarını, anayasayı ihlal etmekle suçladı.
CTP, TDP ve Bağımsızlık Yolu ortak açıklama yaptı.“Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarını anayasayı uygulamaya davet ediyoruz” başlığının kullanıldığı ortak açıklamada, Kıbrıslı Türklere yeniden kimlik kartı ve pasaport verilmeye başlandığı 2004 yılından beridir “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin anayasasını ihlal ettiği ve birçok Kıbrıslı Türk’ün ve çocuklarının “vatandaşlık hakkını” gasp ettiği kaydedildi.

“Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının 28. Maddesine göre her şahıs kanun, idare ve adliye önünde eşittir ve bunlar tarafından adil olarak korunmak ve muamele görme hakkına sahiptir. Ayrıca, yine Anayasanın 28. Maddesine göre, her şahıs anayasada gösterilen bütün hak ve hürriyetlerden Anayasada açıkça aksine bir hüküm bulunmadıkça, cemaat, ırk, dil, cinsiyet, siyasi veya sosyal menşe, doğuş, renk, servet, sosyal sınıf, veya herhangi diğer bir sebepten doğrudan doğruya veya dolayısıyla ayırt edilmeden istifade etme hakkına sahiptir” ifadeleri kullanılan açıklamada, bu hakların, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin tarafı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 12.Ek protokolüne göre de garanti altına alındığı belirtildi.

Kıbrıslı Türk vatandaşların uluslararası mahkemelere gidebilmesinin önünü kapatmak için yapılan vatandaşlık başvurularına cevap dahi verilmediği de belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Bu yaklaşım vatandaşların cemaat, ırk ve doğum yerlerine göre ayırt edilmesine yol açmaktadır. Bir bireyin anne-babasının kökenini seçme şansı yoktur ve bir bireyin anne-babasının kökeninden dolayı ayrımcılığa maruz bırakılması insan hakları bildirgelerine ve BM Çocuk Hakları Konvansiyonu’na aykırıdır.  Söz konusu uluslararası bildirge 1960 Anayasası’nın 169. Maddesine göre yerel mevzuatında üzerindedir. Ayrıca Kıbrıs’ın kuzeyinin uluslararası hukukta tanınmaması sebebiyle, tanınmış herhangi bir devletin vatandaşı olmayan pek çok çocuk ve genç, uluslararası camiada “vatansız” kalarak hem insan hakkı hem de eğitim hakkı ihlaline maruz bırakılmaktadır.

3 Haziran 2021 tarihinde karara bağlanan 944/18 ve geçtiğimiz hafta karara bağlanan 943/18 sayılı idari davaların Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhine sonuçlanması, vatandaşlık hakkı gasp edilen birçok insanın adalete olan güvenini yenilemiştir. Önümüzdeki süreçte Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının anayasa ihlallerine son verip, evrensel kabul edilen evlilik belgelerini kabul etmesini, vatandaşlıkta 3-4 kuşak öncesinde soy aramaya son vermesini ve bir an önce Kıbrıslı Türklerin vatandaşlık haklarını teslim etmesini talep ediyoruz. Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi sürecinde daha fazla güvene ve daha fazla Kıbrıs’ın ortak yurt olduğu bilincine ihtiyacımız vardır. Bu gibi hamleler bu unsurları ciddi şekilde olumsuz etkilemektedir. Bu konuda yaşanan haksızlıkların bir an önce giderilmesi ortak yurdumuzun yeniden birleşmesinde önemli bir destekleyici rolü olacaktır.”

Başa dön tuşu