Köşe Yazarları

Cenk Diler’in gözünden Resmi Gazete özetleri


Geçtiğimiz haftanın Resmi Gazete’leri; 10, 11, 15 Ocak 2019 tarihli ve 5, 6, 7, 8 sayılıdır. Gazeteler toplam 50 sayfadan ibarettir.

Yüksek Savcılar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukuk Dairesinde münhal bulunan iki Başsavcı Yardımcısı Muavini mevki için dilekçe kabul edilmektedir.

Sanayi Dairesi kadrolan altında bulunan III.Derece Sanayi Memuru mevkisi ile Hukuk Dairesi kadroları altında bulunan, lll. Derece Tercüman/Mütercim(ingilizce), lll. Derece Savcılık Memuru ve IV. Derece Stenograf mevkilerine müracaat için başvuru süresi 7 Ocak, 2019 – 18 Ocak 2019 tarihlerini kapsayacak şekilde uzatılmıştır.

İhale İtiraz Makamı olarak toplanan Rekabet Kurulu, PGC Development Ltd. tarafından, İçişleri Bakanlığının “Merkezi Cezaevi Taşımalı Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi ile ilgili, Merkezi İhale Komisyonunun e-posta ile bildirdiği Pazarlık Usulü ihaleye yapılan itirazı görüşmüş fakat ihale İPTAL edildiğinden ve şikayet konusu ortadan kalktığından görüşülmesine gerek olmadığı kararına varılmıştır.

Kamu Hizmeti Komisyonuna, yılda bir kez “Yabancı Dil Sınavı” düzenleme görevi vermiştir.

Bu çerçevede bu yılki yabancı dil (İngilizce) sınavı, 17 Şubat, 2019 Pazar günü yapılacağı duyurulmuştur.

Kurucu Cumhurbaşkanı Sn. Rauf Raif Denktaş’ın 7’inci ölüm yıldönümü, Özgürlük Mücadelesi Lideri Sn. Dr. Fazıl Küçük’ün 35.inci ölüm yıldönümü dolayısıyla 15/1984 sayılı Bayrak Yasası’nın 6.ncı Maddesinin verdiği yetkiye atfen ve Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığının önerisine istinaden yas alameti olarak, 13 Ocak 2019 Pazar günü saat 10:10’dan Pazar gece yarısı saat: 00:00’a kadar ve 15 Ocak 2019 Salı günü saat: 10:28’den Salı gece yarısı saat: 00:00’a kadar bayrakların yarıya indirileceği ilan olunmuştur.

Pul Yasasının 62(A) maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak bir Emirname yayımlamıştır. Bu Emimame, Pul Vergileri (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilmiştir. Vergiye bağlı olan ve vergisi bütünüyle ödenmiş bulunan bir enstrümanın sureti veya ikinci nüshası: Enstrümanın aslının bağlı olduğu vergi 4,50 TL (Dört Türk Lirası elli Kuruş) ‘unu geçmediği takdirde  aslı için ödenmesi gereken verginin aynı, diğer hallerde ise; 8,50 TL olarak belirlenmiştir.

 Fasıl 171 Elektrik inkişaf Yasası’nın 44’üncü maddesinin kendine verdiği yetkiye dayanarak bir Nizamname değişikliği yapılmıştır. Bu Nizamname Elektrik inkişaf (Değişiklik)Nizamnamesi olarak isimlendirilmiştir. Nizamname tam 10 sayfadan oluşmaktadır. Roman gibi! Sonuçta bu değişiklikle ne yapıldığını anlamak için uzmanlık gerekmektedir! Bu nasıl şeffaflıktır? Bakanlar Kurulu Kararları halkın bir bakışta anlayacağı şekilde halka sunulmalıdır. Yapılan değişikliğin, eski nizamnamenin neresinde yapıldığı ve ne getirip ne götürdüğü açıkça karara yazılmalıdır. Yapılan değişikliği bulmak için eski nizamname ile yeni nizamname tek tek karşılaştırılmalı ve  belki de sadece tek bir kalemde yapılan değişiklik ancak bu yöntemle bulunabilmektedir!

 Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat Harçları ile Sürüş Ehliyetleri İçin Ödenecek Harçların Yeniden Belirlenmesi (Değişiklik) Tüzüğü yayımlandı. Tüzük’te yapılan değişiklikle; Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat Harçları ücretleri değiştirildi. Burada da harç kaçtı, kaç oldu, belli değil. Bu durum şeffaflığa, açıklığa aykırı bir durum.

Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Emirnamesi yayımlandı. Bu emirneme ile; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren ve Çalışma Dairesi Müdürlüğüne kayıtlı Narenciye Kesim Kontraktörleri ve/veya Orman Bakım/Dikim Kontraktörleri ve/veya Narenciye paketleme ve/veya ihracatı yapan fabrikalar tarafından narenciye kesimi ve/veya orman bakım/dikim ve/veya narenciye paketleme işlerinde çalıştırmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelmeden önce işverenleri tarafından Yabancıların Çalışma izinleri Yasası ile Yabancıların Çalışma izinleri Tüzüğü kurallarına uygun olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından ön izin alınması şartıyla, 1 Haziran 2019 tarihine kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne pasaport yerine nüfus cüzdanı ile de giriş yapabilecekleri hükmü getirilmiştir. Kimlikle girişlere son! diyenlere, önemle duyurulur.

Motorlu Taşıt Araçları Yaş Sınırlandırılması (Değişiklik) Tüzüğü yayımlanmıştır. Bu değişiklikle; yirmi iki yolcudan fazla yolcu taşıyabilen iki katlı otobüslere ilgili maddedeki yaş sınırı koşulu aranmaksızın ithal izni verilebilmesine imkan sağlanmıştır. Geçici madde okununca, bunun bir şahsa veya kuruma yönelik olduğu anlaşılıyor. Devlete, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına veya Belediyelere veya Hayır Kurumlarına hibe edilmiş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gümrük Limanlarına giriş yapmış iş araçları ve mutat olmayan araçlara, Bu (Değişiklik) Tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde başvuruda bulunmaları koşulu ile yaş sınırı aranmaksızın ithal izni verilebilir.

Bakanlar Kurulu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın modernizasyon çalışmaları kapsamında envanter dışına çıkarılacak olan Land Rover 109 marka aracın muhteviyatıyla birlikte, bedelsiz olarak kamu amaçlarında kullanılması amacıyla, Geçitkale Belediyesi’ne verilmesine karar verdi.

Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, satın almak istedikleri taşınmaz malla ilgili, 18 yabancı uyruklu kişiye satın alma ve 5 kişiye de tadil izni verilmiştir.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve uygulaması “British Council” tarafından yapılan “Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik AB Burs Programı” kapsamında gerçekleştirilen sınavlarda başarı sağlayarak burs almaya hak kazanan Maliye Bakanlığında Maliye Teftiş ve inceleme Kurulu personeli lll. Derece Maliye Müfettiş Yardımcısı ilknur Yeniçeri’nin, İrlanda’da gerçekleştirilecek yabancı dil (ingilizce) eğitimine katılabilmesi için, 4 Şubat 2019-29 Mart 2019 tarihleri arasında ödenekli izinli sayılmasına karar verildi.

KKTC Doha Temsilciliğinin envanterinde kayıtlı bulunan 2011 Model Toyota Prado marka makam aracının kaza sonucu pert olması nedeniyle, sigorta şirketine devir işlemlerini gerçekleştirebilmesi ve aracın tazminat bedeli olan 55.200 Katar Riyali’ni sözkonusu sigorta şirketinden temin edebilmesi amacıyla, KKTC Doha Temsilciliğinin yetkili kılınmasına karar verildi.

Girne/Alsancak bölgesi Yayla Mahallesi Pafta/Harita:XII.17’de kain 740/1 parsel numaralı arazinin peyzaj düzenlemesi amacıyla, Alsancak Belediyesi’nin kullanımına verilmesine karar verildi.

Mağusa, Güvercinlik’te, ilgili parsellerin kamu yoluna ulaşımlarının sağlanması amacıyla mevcut kanal üzerine köprü yapımına ilişkin ve belirlenen şartlara uyulması koşulu ile karar alındı.

KKTC adına kayıtlı Lefkoşa ibrahim Paşa Mahallesi’ndeki, ilgili parsel kamu yararına ayrılarak, Devletin mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde maliye şubesi olarak kullanılmak amacıyla, söz konusu belediyenin kullanımına verilmek üzere içişlerinden sorumlu Bakanlığın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verildi.

“Yenierenköy Belediyesi içme Suyu (Değişiklik) Tüzüğü”nü onaylanarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verildi.

Toprak Ürünleri Kurumuna ait 2 (iki) adet Devlet Kefalet Senedi’nin sürelerinin, borç ve faizlerini kapsayacak şekilde, 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi. Bu senetler şunlardır: 1997-98 Dönemi Bağışlanan Kimyevi Gübre Bedelleri; 13.153.045,46 TL ve TÜK-Zahire Üretici Ödemeleri Amacıyla Kredi Temini; 151.194.959,31 USD. Bu borçlar sanırım ebediyen ödenmeyecek ve üstelik her sene ertelenecektir.

İstanbul Havayolları A.Ş.’ye Gazimağusa kazası Yeniboğaziçi köyünde faaliyette bulunan Salamis Bay Conti Resort Hotel’de yüzey teşkil eden kıyı şeridi önünde güneşlenme platformu şeklinde ahşap iskele oluşturması için belirtilen şartlara bağlı kalınması ve iskelenin kamu yararına kullanılabilmesi koşulu ile iskele izni verilmesine karar verildi. Görürseniz, kıyılarımız talan ediliyor, diye heyecanlanmayınız!

Nicosia Betting Ltd., Aydoğan Turizm & Leisure Ltd. (Hitit Bet),  Arkın lnvestment Ltd. (Sporting Clup Betting), Worldstar Betting Ltd. ve Larsen Technologies Ltd.’e müşterek bahis düzenleme izinlerinin 1 (Bir) yıl süre ile yenilenmesine karar verildi.

4 adet Kumar Mesleği icra işletmecisinin; Glocal Turizm San. ve Tic. Kyrenia Jasmine Court Casino Ltd., Selin Turizm Ltd., Voyager Kıbrıs Ltd. ve Funtime Turizm Ltd.’e izinlerinin 1.1.2019 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar 1 (Bir) yıl süre ile yenilenmesine karar verildi.

Pul Yasası’nın 3’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca, mevcudu tükenmek üzere olan 0.20 TL değerli damga pullarından 1.000.000 adet, 0.50 TL değerli damga pullarından 1.500.000 adet, 30 TL değerli damga pullarından 200.000 adet ve oluşan ihtiyaçlar neticesinde basımı ilk kez yapılacak olan 17.50 TL değerli damga pullarından 500.000 adet basılmasına karar verdi. Hükümet programında damga pullarının yürürlükten kaldırılacağı belirtilmişti. Kaldırmak bir yana ilk defa basılacak pullarla da tanışacağız!

4’lü Koalisyon Hükümeti Programından: “Çok düşük değerlerdeki pul vergisi (damga pulu) uygulamaları kaldırılarak pul basım ve kullanım giderleri asgari düzeye indirilecektir. Ayrıca, diğer miktarlardaki pulların tüm tahsil amirliklerinde tedarikini veya pul bedelinin makbuz karşılığı tahsilatı sağlanarak, bu konuda halkın yaşadığı zorluklar ve zaman kayıpları önlenecektir.”

 Yabancı Şirket olan Net Holding Anonim Şirketi’nin KKTC’de bulunan ve ekli listede belirtilen taşınmazlarını, KKTC’de şubesi bulunmayan Denizbank A.Ş.’ne kredi kullanmak ve ipotek tesis edebilmesi amacıyla onayladı.Başa dön tuşu