Köşe Yazarları

Cenk Diler’in gözünden Resmi Gazete özetleri


KKTC’ye girişlerde vize rejimi uygulamasına, Suriye vatandaşlarının da eklenerek, önceden başvuru sistemine bağlı vize talep edilmesi kararlaştırıldı.

Yüksek Adliye Kurulu, Avukat Tutku Candaş’ı Kaza Mahkemesi Yargıçlığına atadı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarlığına Şahap Aşıkoğlu, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü mevkiine Leman Aslım, BRTK Yönetim Kurulu Başkanlığına, istifa eden Mustafa Tosun yerine Özer Kanlı, BRTK Müdürlüğüne, istifa eden Aysu Basri Akter yerine Meyrem Özkurt, KKTC Merkez Bankası Yönetim Kuruluna; Ethem Akmercan, Batur Sağlamer, Arda Kalfaoğlu ve Mehmet Aktunç  ATANDI. Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyeleri; Mustafa Besim, Berkan Tokar, Kamil Sertoğlu ve Ali Tunçtaşlı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünden Veçhi Cezaroğlu’nun görevden ALINMASINA karar verildi.

Montra Exchange Ltd.’in döviz bürosu lisansı iptal edildi.

İhale İtiraz Kurulu olarak toplanan Rekabet Kurulu, K.K.T.C. Telekomünikasyon Dairesinin “Hassas (Çift Motor) Klima Temin ve Montaj” ihalesi ile ilgili, Armar Electronics Ltd. tarafından, Merkezi İhale Komisyonunun kararına yapılan itirazı değerlendirmiştir. İtiraz nedeni; Teknik Şartnamenin 5’inci maddesinde istenilen belgelerin tümünün talep edilmesi tek markaya ve tek alternatife işaret etmekte olup farklı  markaların teklif verebilmesine engel teşkil ettiğinden rekabeti kısıtladığı ve başvuru sahibinin teklifinde bulunan “İhale Katılım Beyannamesi’nin 6 ‘ncı maddesinde yer aldığından teklifin ihale dokümanlarına uygun olduğunu ve bu neden ile teklifinin değerlendirme dışı kalmaması gerektiği yönünde idi. Kapsamlı değerlendirme sonucu; ilk itirazın haksız, ikinci itirazın haklı olduğundan teklifinin değerlendirme dışı kalmayıp ihale sürecinin devam etmesine karar vermiştir.

İhale İtiraz Kurulu olarak toplanan Rekabet Kurulu, Çelebioğlu Özel Güvenlik Ltd. tarafından yapılan, “Yüksek Mahkeme ile Lefkoşa Mahkeme Binalarının Güvenlik İşleri ihalesi” ile ilgili, Merkezi İhale Komisyonunun kararına karşı yapılan itirazı değerlendirmiştir. Başvuru sahibi, komisyonun ihaleyi iptal kararını yasaya uygun olarak vermediğini, yasada sadece 3 durumda ihale iptali kararı verebileceğini, verdiği kararın bunların dışında olduğundan alınan ihale kararının iptalini istemiştir. Kurul, itirazcıyı haklı bularak kararın iptaline karar vermiştir.

İhale İtiraz Kurulu olarak toplanan Rekabet Kurulu, Çelebioğlu Özel Güvenlik Ltd. tarafından yapılan, “Girne Mahkeme Binaları Güvenlik İşleri İhalesi”nin iptal gerekçesinin, Kamu İhale Yasası’nın 78’inci maddesine aykırı olması nedeni ile söz konusu kararın iptal edilmesi gerektiğini iddia etmekte olup başvuru sahibi ihaledeki diğer tekliflerin değerlendirme dışı bırakılarak Merkezi İhale Komisyonunun ihalenin kendisine kalması yönünde bir karar üretmesini talep etmektedir. Yapılan inceleme sonucu kararın iptal edilerek, yeni bir karar üretilmesine karar verilmiştir.

İhale İtiraz Kurulu olarak toplanan Rekabet Kurulu, Sözal Pazarlama Ltd. tarafından, Limanlar Dairesi Müdürlüğünün “Girne Turizm Limanı Temizlik İşleri  İhalesi” hakkındaki, ihaleyi kazandığı açıklanan Hassa Ticaret’in (Hüseyin Belanez) ihaleye sonradan teklif vermesine ve/veya Hassa Ticaret’in teklif zarfındaki mali teklif formunu iptal ederek yeni bir mali teklif formu vermesine izin vererek ve katılımcının ikinci teklifini geçerli sayarak hata yaptığını iddia etmektedir. Yapılan incelemede, itiraz eden haklı bulunarak ihale kararının iptal edilmesine, Hassa Ticaret’in ihale dışı bırakılarak, seçme kriterlerine uygun en düşük fiyatlı teklife ihalenin verilmesine karar vermiştir.

1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü yayınlanmıştır. Bu Tüzük ile plakaların nitelik, şekil ve ölçüleri, takılma yerleri şekilleri belirlenmektedir.

Beyarmudu Belediyesi Temizlik ve Şehir Aydınlatma Resmi (Değişiklik) Tüzüğü, Beyarmudu Belediyesi Sağlık Resmi (Değişiklik) Tüzüğü, Beyarmudu Belediyesi İçme Suyu (Değişiklik) Tüzüğü, Beyarmudu Belediyesi Vidanjör Ücreti (Değişiklik) Tüzüğü, Serdarlı Belediyesi İşyeri Bulundurma Harcı (Değişiklik) Tüzüğü, Serdarlı Belediyesi Temizlik ve Şehir Aydınlatma Resmi (Değişiklik) Tüzüğü, Serdarlı Belediyesi Sağlık Resmi (Değişiklik) Tüzüğü, Serdarlı Belediyesi İçme Suyu (Değişiklik) Tüzüğü yayınlanmıştır.

Cumhuriyet Meclisi, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komitenin üyelerinin şu isimlerden oluşmasına karar vermiştir. UBP’den; Oğuzhan Hasipoğlu, Yasemin Öztürk, Hamza Ersan Saner, CTP’den; Fazilet Özdenefe, Salahi Şahiner, HP’den; Mesut Genç ve Gülşah Sanver Manavoğlu.

İçişleri Bakanlığının davetlisi olarak ülkemize gelen TC içişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyetin giderleri ile Gazimağusa-iskele-Yeni Boğaziçi imar Planı konusunda Vizyon ve Hedeflerin Belirlenmesi toplantılarına katkıda bulunmak üzere adamıza gelen, Prof. Dr. Alper Çabuk’un Ankara-Ercan-Ankara geliş-dönüş, Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu’nun ise İzmir-Ercan-İzmir geliş-dönüş uçak bileti masrafı toplamı olan 16.520 TL’nin karşılanması onaylandı.

Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malla ilgili detayları belirtilen 45+69+50+1+54+52+1 toplam 272 yabancı uyruklu kişiye, önergede belirtilenler ışığında, gerekli iznin verilmesine karar verdi. Ayrıca 8+7+4 toplam 19 yabancı uyruklunun değişiklik istemleri de onaylandı.

Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni Tüzüğü’nün 3’üncü maddesinin (1 )’inci fıkrası uyarınca, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölgesi’nde 11 şirkete Posta Kutusu kiralanmasına karar verildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Limanlar Dairesi Müdürlüğünde Sözleşmeli Personel olarak görev yapan Niyazi Öykener’in hizmetlerine ihtiyaç duyulduğundan sözleşmesinin yenilenmesine karar verildi.

İdari Koordinasyon Yönünden Başbakanlık ve Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlara ilişkin Bakanlar Kurulunun almış olduğu 11 Haziran 2019 tarihli karar uyarınca, Avrupa Birliği

Koordinasyon Merkezinin, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlandığı nedenle; Merkezin çalışma prensipleri yeniden belirlendi.

Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, 20 Haziran 2019 tarihinde toplanarak 5 adet başvuruyu değerlendirerek karar almıştır.

Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü yayınlanmıştır. Değişiklik; 2’nci maddedeki Bakanlar Kurulu yerine Bakan ibaresinin eklenmesi ve Şartlı Tahliye Kurulunun oluşumu ile ilgilidir. “Şartlı Tahliye Kurulu; İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Cezaevi Danışma Kurulu Başkanı veya Cezaevi Danışma Kurulunun görevlendireceği bir Üye, Başsavcı’nın görevlendireceği bir Savcı, Polis Genel Müdürü’nün 1’inci veya 2’nci Yardımcısı, Merkezi Cezaevi Müdürü veya Muavini, Merkezi Cezaevinde görevli en kıdemli psikolog ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü veya Muavini olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur.” şeklindedir. Tüzük değişmeden önce, Kurul şu üyelerden oluşmakta idi: İçişleri Müsteşarlığı başkanlığında, Cezaevi Danışma Kurulu Başkanı veya Cezaevi Danışma Kurulu’nun görevlendireceği bir Üye,  Başsavcı’nın görevlendireceği bir Savcı,  Polis Genel Müdürü’nün I. veya II. Yardımcısı,  Merkezi Cezaevi Müdürü veya Muavini,  Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi veya Yardımcısı,  Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü  veya Muavini olmak üzere 7 kişiden oluşmaktadır. Altı çizili olan kısımlar yapılan değişikliği yansıtmaktadır. Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Başhekimi veya yardımcısı yerine Cezaevinde görevli en kıdemli pisikolog kurulda yerini almıştır.

Bakanlar Kurulu kararı ile 8 ay(?) süreyle uçuşlara kapatılan Geçitkale Havaalanı’na son zamanlarda VFR Uçuş (Görerek Uçuş) faaliyetlerinde meydana gelen artış nedeniyle ihtiyaç duyulduğundan ve Havaalanı sahasından geçen elektrik nakil hatlarını taşıyan elektrik direklerinin görerek uçuş faaliyetlerine engel teşkil etmediği için önceden Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğünden izin alınması koşuluyla, Geçitkale Havaalanı’nın işbu karar tarihinden itibaren VFR Uçuşlara (Görerek Uçuş) açılmasına karar verildi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, Elektrik Kurumu’nun Borç Yapılandırma ihtiyacının karşılanması amacıyla, Yakındoğu Bank Ltd. lehine düzenlenen 20/06/2016 tarih ve MLB.0.00.37/76-16/1301 sayılı 10 Milyon TL’ lik Devlet Kefalet Senedi’nin vadesinin, 1 (Bir) yıl süreyle (01/01/2019-31/12/2019) uzatılmasına karar verildi.

KKTC Kuveyt Temsilcisi olarak görevlendirilen Müdür/Temsilci Ali Santel’in, 1Eylül 2019 tarihi itibarı ile görevinin sonlandırılmasına karar verildi.

“Mors Energj Holding Limited Liability Company”nin bir Denizaşırı (Yabancı) Şirket olarak tescil müracaatını, Fasıl 113 Şirketler Yasası’nın 347’nci maddesi uyarınca onayladı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından Nisan ayının turizm sezonunun açılışı olarak kabul edilmesi sebebiyle, ülkemizde bulunan turistlere ve ülke insanımıza turizm bilincini aşılamak amacıyla, 27 Nisan 2019 tarihinde Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda ve 28 Nisan 2019

tarihinde ise Girne Antik Limanı’nda gerçekleştirdiği Turizm Şölenlerinde sahne kurulumu, ses sistemi, sahne performansları ve şovları, promosyon malzemeleri, izaz ikram malzemeleri, yolcu ve eşya taşıma bedelleri, çeşitli süsleme bedelleri, plaket yapımı, hediyelik eşya, teşekkür belgesi, broşür, banner, afiş tasarımı ve baskı bedelleri ile yurtdışından şölen için gelen misafirlerin konaklama masrafları, uçak biletleri bedeli ve iç ulaşım bedeli olan ve önergeye ekli faturalarda detayları belirtilen toplam 215.014,84 TL’nin ödenmesine karar verildi.

 

 


Etiketler

Benzer Haberler

Başa dön tuşu
Kapalı