Köşe Yazarları

Cenk Diler’in Gözünden Resmi Gazete Özetleri


Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Yardımcı Yöneticiler Sınıfı 1. Derece Koordinatör mevkiine; Mehmet Yılmabaşar atanmıştır.

Gelir Vergisi Yasası tahtında, Götürü Usulde Vergilendirme Esas ve Kıstasları (Değişiklik) Tüzüğü yayımlanmıştır. Yükümlülerin sınıflandırılacakları grup ve kategorilerine istinaden takdir edilecek yıllık asgari ve azami safi kazanç miktarı bu Tüzüğe ekli Cetvel’ de saptanmıştır. Bu miktarların saptanmasında Yasa’nın öngördüğü safi kazanç alt sınırı 25.000 TL üst sınırı da 85.000 TL olarak düzenlenmiştir.Cumhurbaşkanınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı olarak atanan Hürol Mear’ın atanması, yapılan oylamada 26 oy ile ve  toplantıya katılanların salt çoğunluğu üzerinde oy alan Fatma Esenyel Hanaz(25 oy) ile Raziye Nevzat(28 oy), Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi seçilmişlerdir.

Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası tahtında, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yönetsel Hizmetler Personelinin Kadro ve Çalışma (Değişiklik) Tüzüğü yayımlandı. Tüzük ile maaş katsayıları ve ek mesai eklentileri yeniden belirlendi.

Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası tahtında, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelinin Kadro ve Çalışma (Değişiklik) Tüzüğü yayımlandı. yapılan değişiklikle; “Üniversitede Rektör, Dekan, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü veya Okul Müdürü ve Bölüm Başkanı olan ve onların yardımcılıklarına seçilen veya vekaleten bu görevleri yürüten akademik personele ek ders ödeneği verilemez.” hükmü getirildi.

Bitki Sağlığı Yasası tahtında, Kırmızı Palmiye Böceği (Rhynchophorus ferrugineus) Emirnamesi yayımlandı. Emirname amacı; palmiye ve hurmalarda zarar yapan ve tehlikeli bir karantina zararlısı olan Kırmızı Palmiye Böceğinin (Rhynchophoms fermgineus) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ‘ne girişinin önlenmesidir. Bu Emirname ile Kırmızı Palmiye Böceğinin (Rhynchophoms fermgineus) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ‘ne girişinin ve yayılmasının önlenmesi amacıyla konukçusu olan ve bu Emirnameye ekli Cetvel 1 ‘de yer alan Palmae (Aracacea), Asparagaceae, Strelitziaceae ve Poaceae familyasına ait bitkilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ithalinin yasaklandığı ilan edildi.

Fiyat İstikrar Fonu Yasası’nın verdiği yetkiye dayanarak, 2019 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emimarnesi yayımlandı. Bu emirname ile akaryakıt ürünlerine yine zam yapıldı.

TE(K-1)168-2018 sayı ve 10.3.2018 tarihli karar ile KIB-TEK Yönetim Kurulu’na Başkan olarak atanan Ahmet Hüdaoğlu’nun görevden alınmasına karar verildi.

11.11.2016 tarihinde hakkında Tutuklama-ihraç Emri verilen 7. 7.1989 Reyhanlı doğumlu Hamiit Manga’nın ilk kez suç işlediği, cezasını çektiği, KKTC yurttaşı Yasemin Manga ile evli olduğu ve bu evlilikten 3 çocuğu olduğu gerekçesiyle aile bütünlüğünün sağlanması amacıyla, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6’ncı maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca, hakkındaki ihraç kararının kaldırılmasına karar verildi.

25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşulun yerine gelmiş olmasından, Abdurrahman Kaylak, Ömer Açıkgöz, Mehmet Cihan, Hatice Horos, Orhan Kurkmaz ve Resul Çelik’in KKTC Yurttaşlığına alınmasına karar verdi.

Şirketler Mukayyitliğine müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan “Çeltiklioğlu İnşaat San. ve Tic. Şti. & Abdurrahim Temiz Adi Ortaklığı”nın Komandit Ortaklık olarak tescil müracaatı, Fasıl 116, Kollektif ve Komandit Şirketler ve Ticari Ünvanlar Yasası uyarınca onaylandı.

Şirketler Mukayyitliğine müracaatta bulunan ve önergede detayları belirtilen “Özok University Ltd.” şirket isminin, “Kıbrıs ilim Üniversitesi Ltd.” olarak değiştirilmesi, Fasıl 113 Şirketler Yasası’nın 19’uncu maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca onaylandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’nde Eğitim Hizmetleri Sınıfı 1. Derece Eğitim-Öğretim Uzmanı olarak görev yapan Hüsniye Şebnem Pekdoğan, KKTC izmir Başkonsolosluğuna Eğitim-Kültür Ataşesi olarak atanması onaylandı.

Girne, Çatalköy’de bulunan iki parselde mevcut arazilerin, KKTC Anayasası’nın 159’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (b) bendi ve (3)’üncü fıkrası ile 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın 4’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca “Kamu Yararı”na ayrılarak, Devletin mülkiyeti altında kalması ve Teknecik Elektrik Santrali’nin geliştirilmesi amacıyla, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun kullanımına verilmek üzere, kurumdan sorumlu Bakanlığın kontrol ve yönetimine verilmesi kararı alındı.

Turizm Fuarlarına Ait Stand Yapım Ücretlerinin Karşılanmasına ilişkin Bakanlar Kurulunun almış olduğu TE(K-1)1304-2018 sayı ve 31.10.2018 tarihli kararın ekinde yer alan listenin 5’inci sırasındaki “Destinations Manchester” fuar stand yapım ücretinin 12.000 GBP ve 6’ncı sırasındaki “Destinations London” fuar stand yapım ücretinin ise 10.117,20 GBP olarak değiştirilmesine ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verildi.

Toplam 30 adet Spor Federasyonlarına, toplamda 3.180.000 TL katkı yapılmasına, söz konusu katkıların 4 eşit taksitte ödenmesine karar verildi. En düşük katkı miktarı, 30.000 TL ile; Futbol Tenisi Federasyonu, Eskrim Federasyonu ve Avcılık Federasyonuna yapılırken en yüksek katkılar, 260.000 TL ile Basketbol Federasyonu ve 250.000 TL’lik katkılar ile Hentbol, Voleybol ve Su Sporları Federasyonlarına yapıldı.

Meydana gelen doludan zarar gören portakal, mandalina, limon ve greyfurt ürünlerinin, Tarım Dairesi’nden alınan maliyetler doğrultusunda, Portakal: 486 TL/TON, Mandalina: 608 TL/TON, Limon: 506 TL/TON ve Greyfurt: 405 TL/TON olmak üzere, Genel Tarım Sigortası Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü kuralları çerçevesinde tazmin edilmesine karar verildi.

Maliye Bakanlığı’na kullandırılan veya Maliye Bakanlığı tarafından devralınan kredilerin 2019 yılı için imzalanması gereken senetlerinin, Türk Lirası cinsinden olanların yıllık %19 faiz oranı ve döviz cinsinden olanların (ABD Dolar)· ise yıllık %4 faiz oranı üzerinden uzatılıp imzalanmasını onaylandı.

Turizm ve Çevre Bakanlığının yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında katıldığı “Vakantiebeurs”, “CMT Stuttgart” ve “MATKA” turizm fuarlarına gönderilen turizm tanıtım broşürlerinin gümrükten kurtarılması, emanete alınması ve söz konusu fuar alanlarındaki standa taşınması safhalarında beliren gümrük, nakliye, hammaliye ve ardiye giderleri toplamı olan 1.650 Euro ile 6.100 TL’nin karşılanması kararlaştırıldı.

Dışişleri Dairesi Merkez Örgütünde görev yapmakta olan, Müdür/Temsilci Beniz Uluer Kaymak’ın, 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle KKTC Berlin Temsilciliğine Temsilci olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Küçük Esnaf Sitesi kurulmasına ilişkin H(K-1)28-2016 sayı ve 28.4.2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesine karar verildi.

Yurt içinde ve yurt dışında kendi maddi olanaklari ile tedavi gören kişilere katkı yapılmasına karar verildi. Sırasıyla; toplam 8 kişiye; 31.300 TL ve toplam; 18 kişiye 102.400 TL katkıda bulunuldu. Herhangi bir yasal dayanağı bulunmayan bu yardımlar, önceki hükümet döneminde kişi başına en fazla 5.000 TL sınırlaması ile yapılıyordu. Bu hükümet döneminde bu uygulama 10.000 TL sınırına yükseltilmiş gibi görülüyor!

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na bağlı olarak Süper ve 1. Lig’de mücadele eden Spor Kulüplerine, 2018-2019 futbol sezonu için aşağıda belirtilen tarih ve miktarlarda ödenmek üzere 4 taksitte, toplam 5.000.000 TL katkı yapılmasına karar verildi. Toplam 30 federasyona yapılan katkıdan çok daha fazlası sadece Futbol Federasyonuna yapılıyor. Dikkat çekici bir durum!

Yeni Güzelyurt Hastanesi 2’nci etap ihalesi kapsamında olmayıp, yapılması Planlama ve inşaat Dairesi tarafından zaruri görülen ve %20’yi aşan ilave işler kapsamındaki 5.181 m2’lik teras çatıya 10 cm’lik meyil betonu yapılmasını, 20/2016 sayılı Kamu ihale Yasası’nın 86’ncı maddesinin (1 )’inci fıkrasının (A) bendi altında yapılan Yapım işleri ihalesinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğü’nün 127’nci maddesinin (2)’nci fıkrasının (D) bendi uyarınca onaylandı.

2019 yılında Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından bitkisel üretim alanlarının kontrol edilmesi için gerekli olan KKTC’ye ait uydu fotoğrafı alımı, ortorektifikasyonu için 121.392,40 $ ayrıca, kuraklık olması ve ihtiyaç duyulması halinde kuraklık belirleme çalışmalarında kullanılmak üzere görüntü sınıflandırılmasının 15.464 $, 20/2016 sayılı Kamu ihale Yasası’nın 24’üncü maddesinin (1 )’inci fıkrasının (B) bendi uyarınca, Türksat Anonim Şirketi’nden alınmasına karar verildi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Anjiyo Laboratuvarında kullanılmak üzere ivedilikle gereksinim duyulan 1 adet Anjio cihazı için çıkılacak ihaleye, ihale tahmini bedelinin 20/2016 sayılı Kamu ihale Yasası’nın 14’üncü maddesinin (1 )’inci fıkrası ile 15’inci maddesinin (1)’inci fıkrasında belirtilen 4.000.000 TL’Iik eşik değerde oluşu sebebiyle KKTC’de kurulmuş olmayan iktisadi işletmelerin de katılabilmesine karar verildi.

48 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verildi.

 

 Başa dön tuşu