Köşe Yazarları

Bugün Dünya Balıkçılık GünüÜlkemizde beslenme ve gıda güvenliğimize katkı için binlerce balıkçı emek veriyor. Bununla birlikte, aşırı, kayıt dışı ve yasa dışı avcılık nedeniyle bu mesleğin ve denizlerdeki doğal hayatın geleceğinin tehlikede olduğunu söyleyebilirim. Denizlerimizin bolluğu bereketi bitmesin, balıkçılarımız mesleklerini gelecek nesillere taşıyabilsinler diye sürdürülebilir balıkçılık için çalışıyoruz.
Sürdürülebilir balıkçılık nedir?
En kısa tanımıyla; Sucul canlıların tür ve stoklarının, yaşam alanlarının ve ekonomisinin korunduğu balıkçılık yönetimine sürdürülebilir balıkçılık yönetimi diyoruz.
Şüphesiz tek ve kesin bir tanımı yok sürdürülebilir balıkçılığın. Hele hele deniz, balık ve balıkçılık gibi bir dinamik alan söz konusuysa olması mümkün de olamaz.
İçinde bulunduğumuz anda karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve olası çözümler konusunda tarif ediyoruz konuyu. Dünya çapında, denizlerdeki balık popülasyonları azalıyor ve ekosistem dengeleri bozuluyor…
Biyolojik Çeşitliliği ve türleri kaybediyoruz. Uzun dönemde balık miktarını korumak için balıkçılık sahalarının biyolojik kapasitesinin artırılması gerekiyor!
Denizel biyolojik çeşitliliği ve canlı popülasyonlarını koruyabilmek için ekosistem tabanlı, katılımcı ve sürdürülebilir bir yönetim yaklaşımına ihtiyacımız var.
Dünyada yaklaşık 3 milyar insan hayvansal protein ihtiyacının en az yüzde 15’ini balıktan karşılıyor. Tüm tedarik zinciri boyunca balıkçılığın sürdürülebilirliğini sağlamak için üreticinin yanı sıra deniz ürünleri satın alan kurumların ve tüketicilerin de sorumlu hareket etmesi gerekiyor.
Ülkemizdeki balıkçılığı geçmişten günümüze incelediğim zaman, balık stoklarının gelecekte var olması için karar vericilerin ve tüketicilerin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor.
Her ne kadar olayı balık ve balıkçılık kapsamında tartışıyor olsak da bir su gezegeni olan dünyamız henüz tam olarak anlayamadığımız korkunç büyük bir sucul ekosistemdir.
Mesele sadece balıkçılık meselesi değildir.
Biyologlar Derneği Eğitim ve Araştırma Sorumlusu
Uzman Biyolog Türkay ÖYKENBaşa dön tuşu