KıbrısManşet

BTHK 2019 bütçesi genel kurulda
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda daha sonra Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ele alındı.
SANER: “HABERLEŞMEDEN VERGİ ALINMASI YANLIŞ, GSM ŞİRKETİNİN KAZANCI ÜZERİNDEN VERGİ ALINMALI”

İlgili komite raporunun okunmasının ardından ilk sözü UBP Milletvekili Ersan Saner aldı.Kurumun çok önemli bir görevi layığıyla yerine getirdiğini ifade eden Saner, bu Kurumun beklentinin üzerinde para toplayan belki de tek kurum olduğunu dile getirdi.

Kurumun süreç içerisinde iki GSM operatörüyle yapılan anlaşma gereği operatörlerin tarife ücretlerinin azaltılması konusunda ciddi çalışmaları olduğunu anlatan Saner, tutarlar düşse de hala istenen noktada olunmadığını ifade etti.

Haberleşmeden vergi alınmasının yanlış olduğunu, normalde GSM şirketinin kazancı üzerinden vergi alınması gerektiğini kaydeden Saner, fiber optik kabloyla ilgili de fiyatlar pahalı olduğu sürece sistemden çıkmak isteyenler olacağı uyarısında bulundu.

İnternet uydularının insana zararlı olup olmadığının sürekli gündeme geldiğini de anımsatan Saner, bu konuda kendilerine şikâyetler geldiğinde bilgi teknolojileri ve haberleşme kurumunun konuyu sürekli araştırdığını söylediğini anlattı.

Saner, denetim konusunda Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun çok iyi bir noktaya geldiğini de söyledi.

TATAR: “SON TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN HALKA VERİLMESİ İÇİN ÇALIŞILMALI”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, iletişim çağında yaşandığını, teknolojide sürekli olarak yenilik olduğunu belirtti.
Tatar, buna rağmen ülkede halen 3G’nin kullanıldığını ifade etti.

Ülkenin gelişebilmesi, işletmelerin dünya ile iç içe olabilmesi için hizmetlerin, bu yöndeki son teknolojik gelişmelerin halka verilmesi gerektiğine değinen Tatar, çalışmaların ileriye götürülebilmesi gerektiğine işaret etti.
Tatar, kurum içerisinde deneyimli isimler olduğunu, bu kişilerden faydalanılarak çalışma yapılmasının şart olduğunu da belirtti.

Tatar 3’üncü GSM operatörü konusunun da önemli olduğunu anlattı.

ARIKLI: “DÜNYANIN EN PAHALI HABERLEŞME SİSTEMİNE SAHİBİZ”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, BTHK’nın son derece çağdaş bir kurum olduğunu anlattı.

Kurumun başında bu işi bilen profesyonel insanlar olduğunu kaydeden Arıklı, ancak kurumun kiralık bir binada çağdaş olmayan koşullarda hizmet verdiğini dile getirdi.

Arıklı, bu konuda ihaleye çıkılması için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Kurumun görevini yerine getirebilmesi için Bilişim Suçları Yasası’nın bir an önce Meclis’ten geçmesinin önemli olduğunu dile getiren Arıklı, üçüncü GSM operatörünün ülkeye gelmesinin elzem olduğunu kaydetti.

“Dünyanın en pahalı haberleşme sistemine sahibiz” diyen Arıklı, rekabet ortamı ve daha ucuz haberleşme sağlanabilmesi için üçüncü GSM operatörüne ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Arıklı, kurumun ıslahının sağlanması gerektiğini de söyledi.

BEROVA: “ÜLKEDE SAĞLANAN İNTERNET İLE ÖDENEN ÜCRET DOĞRU ORANTILI DEĞİL”

UBP Milletvekili Özdemir Berova da, ülkede sağlanan internet ile ödenen ücretin doğru orantılı olmadığını dile getirdi.

Hızın artırılacağı konusunda ilgili bakanın birçok açıklaması olduğunu söyleyen Berova, öte yandan bu konuda gelişme sağlanmadığını dile getirdi. Berova birçok kamu hizmetinin bugün bilgi teknolojileri araçlarıyla yerine getirildiğini söyledi.

Çocukların gençlerin internet kullanımının yüksek olduğunu anlatan Berova, bazı kötü niyetli yazılım ve oyunların dünyanın pek çok ülkesinde çocukları, gençleri intihara kadar sürüklediğini anlattı.

Berova, hükümetin bu konuda gereken çalışmaları yapmasını istedi.

Bilişim Suçları Yasası’nın Meclis komitesinde olduğunu anımsatan Berova, yasanın bir türlü hayata geçirilemediğini söyledi.

Bu yasanın hayata geçmemesinin yarattığı risklere işaret eden Berova, yasanın hayata geçmesi için her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Berova, Güney Kıbrıs’la olan GSM anlaşması konusunda gelinen son aşama hakkında da bilgi istedi.

AMCAOĞLU: “ÜZERİNE DÜŞENİ HARFİYEN YAPAN BİR KURUM”

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu da kürsüye çıkarak, BTHK’nın üzerine düşeni harfiyen yapan bir kurum olduğunu kaydetti.

Amcaoğlu, Kurumun bütçesinde bir artış olduğunun, bunun da bina inşası girişimleriyle ilgili olduğunu dile getirdi.

Amcaoğlu, 4G ve 5G’ye geçişte mevcut alt yapının yeterli olup olmadığını sordu.

Ercan Havalimanı yeni terminalinin ne zaman açılacağını da soran Amcaoğlu, bu konudaki iş planının açıklanmasını istedi.

Amcaoğlu, Bilişim Suçlarının Önlenmesi Yasası’nın mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini anlattı.

Amcaoğlu, Bütçe Yasası’na aykırı davranıldığını da söyledi.

TOROS: “3G ÇAĞDAŞ STANDARTLARIN GERİSİNDE”

CTP Milletvekili ve ilgili komite başkanı Fikri Toros da kürsüye çıktı.

BTHK’nın bilgi teknolojileri ve haberleşme konusunda sadece denetleme değil, regülasyon konusunda da önemli bir rolü olduğunu belirtti.

Fiber optik konusun ele alınması gerektiğini dile getiren Toros, 3G’nin çağdaş standartların gerisinde olduğunu anlattı.

Telekomünikasyon Dairesi’nin ıslah edilmeyi beklediğini anlatan Toros, üçüncü GSM operatörü konusuna da değindi.

Toros, serbest rekabete önem vermesine rağmen, bir operatörün daha ülkeye gelmesinin fiyatları düşüreceğine inanmadığını, önce mevcut koşullardaki şartların reforme edilmesi gerektiğini kaydetti.

Fiyatların yüksek olmasının rekabet eksikliğinden kaynaklandığı düşüncesine katılmadığını anlatan Toros, faturalardaki yüksek vergi oranlarına dikkat çekti. Toros, öncelikle bunların üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi.

Rum tarafındaki GSM operatörleriyle yapılacak çalışmalar konusuna da değinen Toros, bu konudaki siyasi anlaşmaya işaret ederek, ön hazırlıkların tamamlanmış olduğu haberini aldığını belirtti.

Toros, önümüzdeki günlerde bunun hayata geçeceğinin açıklanması temennisini ifade etti.

Ercan Havaalanı konusuna da değinen Toros, bir buçuk saat mesafede dünyanın en önemli “hub”larından biri olan İstanbul Havaalanı bulunduğunu, yeni havaalanı ile bu potansiyelden yararlanılabileceğini kaydetti.

TAÇOY: “İNTERNET SAĞLAYICISI DENETİM ALTINDA ANCAK İNTERNET KULLANICISI HİÇBİR ŞEKİLDE KONTROL ALTINDA DEĞİL”

UBP Milletvekili Hasan Taçoy da, BTHK’nın çalışmalarından bahsederek kurumun regülasyon görevine işaret etti.

BTHK konusunda daha önce kürsüden yaptığı bir konuşmayı yeniden okuyan Taçoy, ilgili bakana şu soruları sordu:

“Mobil şebekede çağrı sonlandırma hizmetine ilişkin yapılmış olan tanıma ve hizmetin temel özelliklerine ilişkin değerlendirmelere katılıyor musunuz? Görüşünüzü gerekçeleriyle birlikte detaylı bir şekilde ifade ediniz. SMS sonlandırma ve mobil şebekede çağrı sonlandırma hizmetlerinin aynı pazar içinde değerlendirilmemesi gerektiği görüşüne katılıyor musunuz? Değerlendirmenizi gerekçeli biçimde açıklayınız. 2N, 3N ve 4N ağlarında çağrı sonlandırma hizmetlerinin aynı pazar içinde değerlendirilmesi gerektiği görüşüne katılıyor musunuz?

Değerlendirmenizi gerekçeli biçimde açıklayınız.

Sabit ve mobil şebekelerde çağrı sonlandırma hizmetlerinin aynı pazar içinde değerlendirilmemesi gerektiği görüşüne katılıyor musunuz? Değerlendirmenizi gerekçeli biçimde açıklayınız. VoIP hizmetlerinin mobil şebekede çağrı sonlandırma pazarında değerlendirilmesi gerektiği görüşüne katılıyor musunuz?

Değerlendirmenizi gerekçeli biçimde açıklayınız. Mobil şebekede çağrı sonlandırma hizmeti için ilgili coğrafi pazarın ülke genelinin tamamı olduğu görüşüne katılıyor musunuz? Cevabınızı gerekçeleriyle yazınız. Üçlü kriter testi ile mobil şebekede çağrı sonlandırma pazarı ile ilgili belirlenen değerlendirmelere katılıyor musunuz?

Mobil şebekede çağrı sonlandırma pazarında faaliyet gösteren haberleşme sağlayıcılarının EPG’ye sahip olup olmadığının tespitinde uygulanan rekabet değerlendirme yaklaşımına katılıyor musunuz? Görüşlerinizi gerekçeleriyle birlikte ifade ediniz. Mobil şebekede çağrı sonlandırma hizmeti sunan tüm haberleşme sağlayıcılarının, mobil şebekede çağrı sonlandırma pazarında EPG’ye sahip olduğu değerlendirmesine katılıyor musunuz? Görüşlerinizi gerekçeleriyle birlikte ifade ediniz. Mobil şebekede çağrı sonlandırma pazarında etkin rekabetin sağlanması amacıyla belirlenen yükümlülüklere ilişkin analiz ve tespitlere katılıyor musunuz?Cevabınızı gerekçelendirerek açıklayınız.”

Hasan Taçoy bu konunda ilgili bakandan yanıt beklediğini dile getirdi.

Taçoy konuşmasında hükümete “Dördüncü nesli ihale ederken, buna ayrılan frekansları ihale ederken, bant ayrımlarını nasıl yapacaksınız” diye sordu.

Gereken adımlar atılmazsa teknolojinin hızına yetişmenin mümkün olmadığını dile getiren Taçoy, gelinen noktada bu durumda olunduğunu söyledi.

Taçoy, kendi bakanlığı döneminde yaptıkları çalışmalara da değindi.

Taçoy, dünyada siber suçlar konusunda en büyük tehditlerden birinin çocuk pornografisi olduğuna, Türkiye’deki bilgi teknolojileri haberleşme kurumunun bu konuda önlemler aldığına işaret etti.

KKTC’nin tanınmamışlığını avantaja çevirmesi bakımından haberleşme teknolojilerinin önemli bir fırsat sunduğunu anlatan Taçoy, bu bağlamda “outsourcing”in iyi bir yöntem olduğunu dile getirdi.

Bu noktada geniş bant konusunun önemli olduğunu anlatan Taçoy, bu konuda hükümetin düşüncesinin ne olduğunu sordu.

Ülkede teknoloji geliştirme bölgeleri kurulmasına ihtiyaç olduğunu, bunun için de geniş bant gerekli olduğunu anlatan Taçoy bu konudaki projelerin ne olduğunu sordu.

Taçoy, ülkedeki telefon trafiğinin her geçen gün arttığını dile getirdi.

BTHK sayfasında tüm antenlerin yerleşim yerleri ve güçlerinin görülebileceğini anlatan Taçoy, bu konudaki politikaları desteklediğini kaydetti.

“BİLİŞİM SUÇLARI YASASI BİR AN ÖNCE GEÇMELİ”

İnternet sağlayıcısının denetim altında olduğunu ancak internet kullanıcısının hiçbir şekilde kontrol altında olmadığını anlatan Taçoy ülkede bilişim suçları yasasının bir an önce geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Fiber optik hatlar konusuna da değinen Taçoy, bu konudaki çalışmaların da ücretlerin düşmesine etki edeceği inancını dile getirdi.

Taçoy, üçüncü bir operatör gelecekse, birinin özelleştirme yasası, diğerinin BTHK’nın hazırlayacağı frekans ayrımı konusunda iki ayrı ihaleye çıkılması gerektiğini belirtti.

Bilişimde olunması gereken yerde olunmadığını anlatan Taçoy, geleceğin bilişimle geleceğini, bu nedenle gereken adımların atılması gerektiğini dile getirdi.

Başa dön tuşu