Köşe Yazarları

Bankacılık sektörümüzün FATCA Uyum Yasası’na dahil olması gerekmektedir2010 yılında ABD Maliye Bakanlığı tarafından FATCA (Yabancı Hesaplar Vergi Mevzuatına Uyum Yasası) düzenlemeleri yasalaştırılmıştır. Bu yasa, 1 Temmuz 2014’den itibaren ABD’de yürürlüğe girecektir.

Bu yasayla, (FATCA) ABD dışındaki finansal kuruluşlar, müşterileri arasındaki ABD vergi yükümlülüklerinin varlıklarını (hesaplarını) Amerikan Gelir İdaresi’ne bildirme ile yükümlü tutulmuşlardır. Bu düzenlemelerin esas amacı, ABD vergi mükelleflerinin gelirlerinin tamamen kayıt altına alınması ve vergi toplanması şeklinde özetlenebilir. ABD’deki ağır vergi yükü, bazı ABD vatandaşlarının, paralarını vergi yükü az olan diğer ülkelere kaydırmalarına sebep olmakta, sonuç olarak da, ABD vergi gelirlerinin azalmasına yol açmaktadır. Dünya Bankası, IMF raporlarına göre vergi cennetlerinde yaklaşık 100 bin hesapta, 32 trilyon dolar para tutulmaktadır.

Bu düzenleme, o kadar kapsamlı ve bağlayıcıdır ki, Amerikan vatandaşı olmayanlara yapılan ödemelerin dahi, ABD’ye bildirilmesini gerektirmektedir.

Şu anda, birçok Avrupa ve Dünya Ülkesi, ABD ile FATCA anlaşması imzalamış durumdadır. Türkiye’nin de, önümüzdeki günlerde, ABD ile FATCA anlaşmasını imzalaması beklenmektedir. Bu bağlamda, bahse konu anlaşma, Türkiye’deki Bankaları, yatırım fonlarını ve ilgili kurumları yakından ilgilendirmektedir. Bunun yanında, KKTC Bankacılık sektörü de, Türkiye ile birlikte çalıştığı için konu bizi de yakından ilgilendirmektedir.

Bundan dolayı, KKTC yerel ve şube bankaları, önümüzdeki günlerde Türkiye’nin ABD ile imzalaması beklenen, FATCA uyum anlaşmasına mutlaka dahil edilmelidir. Bu bağlamda, KKTC yetkilileri, Türkiye yetkilileriyle yakın iş birliği içinde hareket etmeli ve KKTC bankalarının bu sisteme dahil edilmesi için girişim yapmalıdır. KKTC bankacılık sisteminin, dolar kullanarak, ithalat, ihracat, akreditif, havale ve dolar ile yapılan tüm uluslararası işlemlerde sıkıntı yaşamaması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Konu ciddidir ve üzerinde hassasiyetle durulmalıdır.

KKTC bankacılık sistemi, dünya bankacılık sistemi ile iletişim, işbirliği ve uyumunu sürdürmeli ve yeni sisteme mutlaka dahil olmalıdır. Özellikle, KKTC’deki yerel ve şube bankaları, uluslararası birçok işlemini Türkiye’deki muhabir bankaları kanalıyla gerçekleştirmektedir. Bankalarımızın da mutlaka bu anlaşmanın kapsamına girmeleri gerekmektedir.

Türkiye, FATCA anlaşmasına dahil olacağından ötürü, KKTC’deki şube ve yerel bankalarının da kapsama girmesiyle ancak sorunlar aşılabilir. Bu konu, bankacılık sektörümüzü, iş insanlarımızı ve tüm toplumu yakından ilgilendirmektedir. Bu yüzden, yetkili herkes kendine düşen görevi yapmalı, birlikte hareket ederek, kısa sürede sorunu çözmek için gerekli adımları atmalıdır.

KKTC bankacılık sektörünün, iş dünyasının ve halkın sıkıntı yaşamaması için, farkındalığımız daha fazla artırmalı, toplumsal birliğimizi ve dayanışmamızı, içimizdeki farklı görüşleri zenginlik addederek, geliştirmeliyiz.

Türkiye ile ABD arasında yapılacak FATCA anlaşmasına, tüm KKTC bankalarının teknik olarak dahil edilmesinin mümkün olmaması halinde ise, KKTC ile Türkiye arasında yapılacak ikili bir anlaşmayla da, ülkemiz bankacılık sisteminin FATCA Vergi Yasası’na uyumlu hale getirilmesi alternatifi de mutlaka göz önünde tutulmalıdır.

Sonuç olarak, bu konuda, KKTC ve TC yetkilileri arasında yakın ve doğrudan bir ilişki bulunması, konunun kısa sürede çözümleneceğine dair ümitlerimi artırmaktadır.


Etiketler

Benzer Haberler

Başa dön tuşu
Kapalı