Köşe Yazarları

Aspirin yetmez


Türk Lirası’nın değer kaybı süreci ile birlikte yaşanan devalüasyon Kuzey Kıbrıs ekonomisini çok ciddi bir şekilde sarstı.

Zaten sorunlu olan ekonomik yapı daha da zor günler yaşamaya başladı.
Hükümet ülkedeki ekonomik hareketliliği devam ettirebilme hedefiyle bazı önlemler alma yoluna gitti.
Tabii ki hükümetin de bu konuda yapabilecekleri sınırlı.
Sonuçta Türk Lirası ile ilgili politikaların belirlenmesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin bir rolü yok.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros ile ülke ekonomisinin durumunu ve yaşanan devalüasyon sonrasında ne yapılabileceği konusunu konuştuk.
Fikri Toros, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın hükümetin ekonomik hareketliliği devam ettirme adına attığı son adımları olumlu bulduğu söyledi.
Toros, Başbakan Ömer Kalyoncu tarafından açıklanan önlemleri hastaya verilen aspirine benzeterek “Kararlar Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra inceleyip o konuda daha detaylı bir açıklama yapacağız. Ama genel hatları ile hükümetin bizim kontrolümüz dışında meydana gelen devalüasyonun etkilerini azaltmak, ekonomik hareketliliğin devamını sağlamak ve hane halkının mağduriyetini bir nebze olsun rahatlatmak için açıkladığı önlemleri olumlu buluyoruz. Yapılan açıklamayı hastaya verilen bir aspirin gibi değerlendiriyoruz. Aspirin acıyı bir süre dindirir ama acının nedenini ortadan kaldırmaz” dedi.
Fikri Toros ile ülke ekonomisinin nasıl düze çıkabileceği konusunu da konuştuk. Kıbrıs konusuna ilişkin müzakere sürecinin devam ettiği bir dönemde “biz ne yapmalıyız” sorusunu sordum.
Toros bu konuya ilişkin çok kısa ve net bir yanıt verdi ve “Kıbrıs Türk ekonomisinin yılda yüzde altı büyümesi hedeflenmeli, başka yolu yok” dedi.
Oda Başkanı Toros şöyle devam etti:
Yüzde altı büyüme hedefini gerçekleştirme doğrultusunda yatırım iklimini iyileştirecek önlemler hemen hayata geçirilmeli. Rekabet edebilirliğin artırılması konusunda adımlar atılmalı, ekonomik alt yapının iyileştirilmesi için düzenlemeler yapılmalıdır.
Peki bunlar yapılmazsa ne olur?
İşte KTTO Başkanı Toros’un bu soruya yanıtı:
Bunlar yapılmazsa Kıbrıs Türk toplumu uluslararası toplumun refah seviyesine ulaşamaz. Kamu üzerindeki yük hafifletilemez. Sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturulamaz. Kıbrıs konusunda Federal bir çözüm modelinde uzlaşma sağlanırsa Kıbrıs Türk ekonomisi çözüm sonrası oluşacak koşullara uyum sağlayamaz.
Gelinen aşamada Kıbrıs Türk tarafının Gayri Safi Milli Hasıla olarak Güney Kıbrıs’ın çok gerisinde olduğuna da vurgu yapan oda başkanı Toros, ısrarla rekabet edebilirlik konusu ile yatırım ikliminin iyileştirilmesinin önemine vurgu yaptı.
Toros hükümete Kuzey Kıbrıs ekonomisini yüzde altı büyütecek bir plan ve stratejiyi hemen uygulamaya koyma çağırısında bulundu.
CTP-UBP koalisyon hükümetinin bundan önceki hükümetlerden farklı ödev ve sorumlulukları var.
Dilerim Kalyoncu başkanlığındaki koalisyon hükümeti bu ödev ve sorumluluklarının gereğini yerine getirir. Ve memlekette kangrenleşmiş olan sorunlara aspirin tedavisi uygulamaya çalışmak yerine sorunların nedenlerini tespit edip kalıcı çözümler üretir.
Ülkenin her alanda buna gerçekten ihtiyacı var.

Başa dön tuşu