Köşe YazarlarıSürmanşet

2021 Bütçe tasarısı ümit verici mi? hayal kırıklığı mı?


2021 Bütçe Tasarısı Maliye Bütçe Plan Komisyonundan bir haftada geçti. Cumhurbaşkanlığı, Meclis, Mahkemeler, Savcılık, Başbakanlık ve 10 Bakanlık ile  Sayıştay, KH Komisyonu, Savunma Bütçelerini Genel Bütçe gelirlerinin irdelenmesi ve yalnız bu alanlardaki uygulanmakta olan faaliyetler ve gelecek yılın faaliyet ve projelerinin ve Hükümet politikalarının incelenmesi, sorgulanması ve cevaplanması  bu kadar kısa zamanda geçtiğine göre Komisyondaki üyelerin de bu Bütçe ile gerçekleştirilmesi öngörülen ekonomik, mali ve sosyal politikalar ile gelecek yılın faaliyetleri konuları üzerinde fazla durmaya gerek görmediği ve öngörülen rakamlar okunarak daha ziyade kalemler üzerinde görüşler alındığı intibaını öne çıkarmaktır. Çünkü her yıl bir ayda yoğun geçen bu yöndeki çalışmaların bir haftaya sığdırılması mümkün değildir.Demek ki gerek iktidar gerekse muhalefet milletvekilleri Hükümet politikalarının hedef ve uygulamaları ile ilgili ümitleri çok zayıf olup erken seçim Bütçesi gözüyle de değerlendirmesini uygun görmüştür. Bir de gecikmiş bir Bütçeye meşruiyet kazandırma bakımından süratle geçilme ihtimali de vardır.Çünkü her bir günde 2 Bakanlık ve artı bunlarla beraber 6-7 makamın Bütçelerinin onaylanması, bu bakanlıkların geçmiş 2020 yıl faaliyetlerindeki sorgulama ve gelecek yıl hedefleri, uygulanacak politikaları üzerinde tartışmaya gerek duyulmadı veya  değişiklik gözlemlenmedi.

Bütçeler dünyanın her yerinde yılda bir defa Hükümet faaliyetlerinin ve gelecek yıl hedef ve politikalarının Meclis tarafından irdelenmesi, sorgulanması, denetlenmesi ve yönlendirilmesinde rol oynayan en önemli fırsat ve en etkin araç olarak görülmekte ve değerlendirilmektedir. Zaten Meclise gelme nedeni de en azından yılda bir defa Hükümetlerin Meclis’te denetlenmeleri ve onay almalarıdır. Hükümetin faaliyetleri ortada olduğu cihetle buna gerek görülmemesi de normaldir.

Esasen 2021 Bütçe tasarısı, geçen 2020 yılı Bütçesiyle mukayese edildiği zaman geçen yıl ödeneklerine enflasyon oranında ortalama bir artış eklenerek düzenlenmiş, Hükümetin yeni politikaları işaret edecek veya açılım yapacak herhangi bir yeni Proje ve yeni hedefleri içeren öngörülerin olmadığı gözlemleniyor.

Proje bazında Bütçede sarih olarak yapılacak yatırım ödenekleri mevcut değildir. Sadece global olarak konan iki ödenek var ki biri Mahalli kaynaklarla 300 milyon TL yatırım, ve TC Yardımlarıyla yapılacak 600 milyonTL yatırım, toplu rakam iki ödenek var ki onların karşısında da ‘Geçen yıldan kalan projelerin tamamlanması’ öngörülmektedir.

Esasen keşke 2020 den yarım kalan ve toplam 900 milyon TL küsur meblağı tutan Projelerin finansmanları da temin edilebilse ve KKTC içinde harcanarak ekonomiye bir katma değer yaratabilse. Ve yarım kalmış alt yapı projeler de tamamlanarak halkın hizmetine açılabilse.

Tarım sektörü, sulama sistemlerinin geliştirilmesi en önemli sektörlerden biri iken derivasyon projelerinin ve mevcut su projelerinin tamir ve idamesi için olan ödenekler bile 2021 Bütçesinde  ya çıkarılmış veya cüzi birkaç milyonluk ödenek konmuştur. Ki bu ülkede yatırımlar uzun zamandan beri verimli yapılamıyorsa hiç olmazsa mevcutların korunması ve idamesi için çok önem taşır.

Ancak ilgili Bakanlıklar bunlara önem vermiyor ki geçmişte 1980’lerden itibaren yapılan bir çok projeler, sulama, derivasyon, gölet ve başka alanlardaki örneğin Liman , serbest limanlar  dökülmekte olduğu halde bu maksatlar için de hiçbir ödenek yoktur.! Yollar da aynı şekilde şehir içi, şehir dışı yollar, kaldırımlar, banketler tuzak gibi ..

Sağlıkta Corona ile mücadele ise ki bu yılın mücadelesidir,  geçen yıl 80 milyon TL öngörülmüşken 2021 yılı için 20 milyon TL’ye indirilmiştir!  Anlamak güç.

Öte taraftan ‘Dinlenme, din tesislerine ve ilgili vakıf ve kuruluşlara 183.5 milyon TL’  öngörüldü !. Bu kadar acil sağlık ve ekonomik ve mali sorunlar varken.

Yol yapımları geçen yıl 65 milyon TL öngörülmüşken 2021’de 30 miyon TL’ye düşürüldü. ! 30 milyon nedir ki bu zamanda.

Okulların inşası veya tamir projeleri de 2021 Bütçesinde yok. Birkaç milyon dışında. İçme suyu tesis yapımları için 6 milyonTL gibi iş yapılamayacak rakamlar. Daha da çoğaltmak bu sayfaları sığmaz.

Her gün değişen kararlara göre , İnşallah öngörülenler olsun hizmete girebilir diyelim. Hayırlı olsun.

 

Başa dön tuşu