Köşe Yazarları

Yönetim kararları, ve yönetme tarzı


Bakanlar Kurulu dün toplanarak kapalılık durumunun birkaç istisna ile devam edilmesine karar verdi. Şöyle ki bu defa saat 11 ile akşam 21 arasında paket servis ile online siparişler yapılabilecek, bankalar asgari personelle işlem yapacak, Pazar gün de yalnız eczaneler ve fırınlar açık olacak.

Karar aşamasında son çıkan 21’i yerel 30 vakanın bir süre daha kapalı kalmasını gerektirdiği görülüyor. Eski başhekim ve bazı sağlıkçıların yaptığı açıklamalarda olayların boyutunun henüz azalmadığı yönündedir. Temennimiz Hükümetin sağlık konularına öncelik vererek gerekli önlemlerin ve sağlık konusundaki ihtiyaçların giderilmesine aciliyet vermesi ve gerekli donanımın tamamlanması ile normal yaşama bir adım atılmasına ve en azından iç piyasanın canlanmasına yol açılmasıdır. Aslında Aralık ayına kadar bu duruma gelinmişti. Ancak Hükümetin yeni yıl kutlamaları için  tedbirsizliği üstelik garantinasız ülkeyi belli günler için açması,  halk sağlığının ve ülke ekonomisinin bu duruma düşmesine neden olmuştur.

Ayrıca en çok dikkatli olması gereken Hükümet üyelerinin sürekli olarak aralarında yaşadıkları sorunları veya kendi düşüncelerine göre sorun gördükleri konularda basına veya sosyal medyaya yansıttıkları halka şikâyet veya çözemedikleri konuları halka yansıtmak gibi davranışlarının da halkın moralini daha da bozduğu cihetle Yöneticilik düzeyi ve anlayışına uymadığını söylemek isterim. Halk göreve gelen Yöneticilerin sürekli şikâyet etmelerini değil sorunları çözmelerini beklemektedir. Verdikleri sözler vardı, unutulmadı.

Halbuki moda oldu son dönemlerde gelen Yöneticilerin bir adım daha ileri götürmeleri beklenirken en çok yaptıkları şey şikâyet etmek oluyor.

Tabii ki bürokrasiyi alt üst ettikten sonraki dönemlerde atamalarda sürekli değişiklikler ve çoğunluğun da o konuda hiçbir şekilde tecrübe ve alanı olmadığı halde buna önem vermemeye devam edilmesi, ayrıca atama yapılan Bakanlar dahil tüm üst kademenin kendi uzmanlık alanlarıyla yakından veya uzaktan ilgisi olmayan ve parti ve bölgesel parti dengelerine göre olduğu, muhalefette iken ettikleri şikâyetlerine rağmen iktidara gelince beterine devam edilmesidir.

Bunlar devam ettiği takdirde Yönetimde etkinlik ve bürokraside verimlilik ve hizmet kalitesi, sorun çözme becerisi beklenemez, ve beklenmemeli..Çünkü işi yapacak olan o işi bilmesi lâzım. Bir marangozun ayakkabı yapamadığı gibi!

 

Pandemi döneminde ortaya çıkan tezatlar?

Geçen gün Türkiye’de (BDDK) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu  tarafından bir veri yayınlandı. 2020 yılı Pandemi döneminde bankalardaki ‘milyonerlerin’ sayısı 2019 da 225bin 441 iken, bu sayının 2020 sonu 308 bin 278’e yükseldiği (82bin 278 fazlalaşarak)  bu kişilerin (özel ve tüzel) bankalardaki mevduatlarının bir yılda (pandemi döneminde)568 milyar TL arttığı konusunda veri sundu.

Bu ‘milyonerlerin’ 2019 yılı toplam mevduatlarının 1 trilyon 392 milyarTL’den, 2020 yılında 1 trilyon 960 milyar TL’ye yükseldiği ifade edilmektedir. Resmi bir kurumun istatistiki verisi.

Bu duruma göre Türkiye’de toplam döviz ve TL mevduatları 3.5 Trilyon olduğuna göre, 308,278 ‘milyoner’in toplam mevduatları, Türkiye’nin toplam mevduatlarının % 60’ı , geriye kalan % 40 mevduat ise  80 milyon nüfusun toplam mevduatı oluyor. Bu oran Pandemi döneminde zengin olanın daha zengin, halkın da daha fakirleştiğini gösteriyor. Çünkü 308 bin küsur kişinin 568 milyar TL artış mevduat artışı olurken 2019 yılı içinde 2018’e göre toplam mevduatlarda 2019 pandemi döneminde pek bir artış olmadı. 568 milyar TL mevduat artşından önce Milyonerlerin toplam mevduatlardaki  payı % 40’larda iken ters bir orana,  şimdiki durumda % 60’a çıkarak mali açıdan az bir kesimin mevduatlarında büyük artış oldu. Kazançların belli kesimde biriktiği görülmektedir. Bu nasıl oldu? Satışlarda halkın birikimlerinin alıcılardan belli sayıdaki satıcıya kaydığı görülmektedir. Başka izahı yok.

KKTC’de bu yönde İstatistiki bilgi yayınlanmadığı cihetle toplam mevduatların içindeki bu tür mali tablo yansıtılamıyor. Gerçek resmi bir örnek. Yorum sizin .

 Başa dön tuşu