Köşe Yazarları

Yeni Hükümet: EğitimBu ülkede seçim öncesi seçmenin eğilimlerini belirlemek için yapılan neredeyse bütün saha çalışmalarında, ülkenin en önemli üç sorunun ekonomi, eğitim ve sağlık olduğu ortaya çıktı. Elbette ülkedeki ekonomik durumun iyi olduğunu söylemek pek de inandırıcı gelmiyor. Özellikle özel sektörde çalışanların ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşadıklarını söylemek mümkün…

Bununla birlikte bu ülkede eğitim ve sağlık sisteminde yaşanan çok ciddi sorunlarımız var. Özellikle eğitimde yönetsel anlamda son yılların en başarısız dönemini geçirdik. Eğitimde çok ciddi sorunlar birikti. Örneğin son günlerde yaşadıklarımızdan anlaşılıyor ki Hala Sultan İlahiyat Koleji ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyor. Mutlaka orada yaşananlar ciddi şekilde masaya yatırılması gerekiyor. O okulun Anayasamızın ve Milli Eğitim Yasamızın öngördüğü şekilde yeniden organize edilmesi kaçınılmazdır.

Bunun dışında acil olarak Girne’ye bir ilkokul bir de ortaokul inşa edilmesi zorunluluktur. Özellikle ilkokul düzeyinde yaşanan sıkıntılar biliniyor. Bu öğretim yılında 83 öğrencinin okula iki ay sonra başlayabildiğini unutmuş değiliz. Aynı sorun Eylül 2018’de de yine karşımızda olacak. Yeni kurulacak hükümetin acil olarak buna bir çözüm bulması gerekmektedir.

Özellikle şehir merkezlerinde okullar arasında yaşanan dengesiz öğrenci dağılımını ortadan kaldıracak yeni bir düzenleme yapmalıdır. Bazı okullarda sınıflarda öğrenci sayısı 35 iken, bazı okullarda bu sayı 15’tir.

Kolej sınavının bu  şekli ile artık ol(a)mayacağı, çocuklara çektirilen eziyetin günahını uzunca bir süre daha ödeyemeyeceğimizi ve yeni bir kolej giriş sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini anlamamız gerekiyor.

Öğretmenlerin çağdaş, kendini geliştirebileceği hizmet içi eğitim kurslarının yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi gerekmektedir. Hizmet içi eğitim kurslarının öğretmenler için zorla gidilen kurslar olmaktan çıkarılmalıdır.

Eğitimin en önemli bacaklarından biri olan “denetim ve değerlendirme” şu anda yerlerde sürünmektedir. Bakanlığın şu anda boş olan denetmen kadroları doldurulmalı ve çağdaş, günümüz denetim, değerlendirme ve yönlendirme modellerinin kullanıldığı bir denetim sistemi hayata geçirilmelidir.

İlkokullarda rehberlik ve psikolojik danışman ihtiyacı en önemli konulardan biridir. İlkokuldaki çocukların rehberlik hizmetlerine ihtiyaç yokmuş gibi, bu çocuklar yıllardır bu hizmetten mahrum bırakılmaktadır.

Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi kapsamında yapılan öğretim programları ve kitapların ortaya çıkan eksiklikleri düzeltilmeli ve yenilenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte Lise düzeyinde de öğretim programlarının geliştirilmesi gerekmektedir.

Bir de bugün kanayan bir yara haline gelen KKTC’deki üniversitelere girişin doğru dürüst bir standart ve anlayışa kavuşması gerekmektedir. Her liseden mezun olan çocuğun üniversiteye gittiği bir giriş sisteminin olduğu bir ülkede kaliteli üniversitelerin olması mümkün değildir. Bunun acil olarak düzenlenmesi ve yeni bir giriş sisteminin oluşturulmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır.

…Ve en önemlisi çocuklarımızın dünyadaki yaşıtları ile rekabet edebileceği bir vizyon doğrultusunda eğitim politikaları belirlenerek, bunu devlet politikası haline getirmemiz gerekiyor. Yoksa her gelen hükümetin değiştirdiği bir eğitim politikası ile bir yere varmamız mümkün değildir.

Tabii ki çağdaş, laik eğitime inanan, vizyon sahibi, dünyayı takip eden, eğitim bilimi ilkelerine bağlı bir de eğitim bakanına ihtiyacımız var.

Etiketler

Benzer Haberler

Başa dön tuşu
Kapalı