Yarı hibeye ayrılan bütçe 14 milyon TL - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 16, 2024
Kıbrıs

Yarı hibeye ayrılan bütçe 14 milyon TL

Yarı hibeye ayrılan bütçe 14 milyon TL

Rekabeti güçlendirmek amacına yönelik olarak Türkiye Cumhuriyeti finansmanıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek “2013 Kısmi Hibe Destek Programı”, dün Başbakanlık’ta düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyunun bilgisine getirildi.
Basın toplantısında, Başbakan İrsen Küçük, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ve programda projelerde denetim görevi üstenen Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Zekeriya Şarbak hazır bulundu.
Geçen yıl ilk kez uygulanan Kısmi Hibe Programı’nda projelerin yüzde 50’lik kısmı hibe edilirken, geriye kalan yüzde 50’lik kısım proje sahibi tarafından karşılanıyor. Yakalanan başarı nedeniyle programa bu yıl da devam etme karara alındı.
İlk olarak tarımla başlayan ve daha sonra turizm ve sanayi sektörünü de kapsayacak şekilde genişletilen programla, 2012 yılında toplam 9,7 milyon TL’lik yarım hibe, eş finansmanla birlikte toplam 19 milyon TL’lik katma değer yaratıldı.
Bu yıl tarım, turizm ve sanayi sektörlerine toplamda 14 milyon TL yarı hibe sağlayacak programın, proje sahiplerinin eş finansmanlarıyla birlikte 28 milyon TL’lik katma değer yaratması öngörülüyor.
Yarı Hibe Destek Programı’na, geçen yıldan farklı olarak bu yıl bilişim sektörü de dahil edildi. Hibe uygulama kılavuzlarının önümüzdeki hafta Küçük ve Orta Boy İşletmeleri Geliştirme Merkezi (KOBİGEM) ve ilgili dairelerden edinilebileceği açıklandı.

Küçük: Hedef reel sektör ve yatırımların artması


Başbakan İrsen Küçük toplantıda yaptığı konuşmada, hibe programlarında amacın KKTC ekonomisini daha güçlü hale getirmek olduğunu söyledi.
Küçük, 2013-2015 ekonomik programının 1 Ocak’tan itibaren uygulamaya konulduğunu anlatarak, reel sektörde yüzde 80, yatırımlarda ise yüzde 50 oranında bir artış meydana getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.
Küçük, cari harcamaların azaltılarak kaynakların ekonomiye aktarılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Atun: Toplamda 14 milyon TL

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti Başkanlığı finansmanıyla yürütülen hibe programında objektiflik, şeffaflık ve hesap verebilirlik adına Çukurova Kalkınma Ajansı’nın bilgi ve deneyiminden yararlanıldığını anlattı.
Bu yılki hibe programında sanayiye 4; tarım ve turizme 5’er olmak üzere toplamda 14 milyon TL yarı hibe katkısı sağlayacaklarını vurgulayan Atun, proje sahiplerinin eş finansmanıyla birleşecek hibenin ekonomide yaratacağı katma değerin en az 28 milyon TL olarak ön görüldüğünü söyledi.
Atun, hibe destek programlarında amaçlananın ekonomiye katma değer katmak, verimliliği artırmak, ekonominin rekabet edebilirlik gücünü artırmak olduğunu anlatarak, bu yıl yarı hibe yapılacak projelerin sanayiye dönüşebilecek zeytin, enginar, narenciye, nar ve patates gibi tarım ürünleri olduğunu kaydetti.

Akça: Girişimciye sermaye olanağı sağlanıyor

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça da yaptığı konuşmada, KKTC bankalarındaki 9 milyar TL’lik mevduatın, 1 milyar TL’den az bir kısmının işletme sermayesine gittiğini söyleyerek, hibe programı ile uygun kredi ile girişimciye sermaye olanağı sağlamaya çalışıldığını belirtti.
Ülkede, yatırım için finansmanın önemli olduğunu vurgulayan Akça, uzun süre bankalar aracılığıyla yatırım kredisi sağladıklarını ancak hala önemli bir kesimin finansmana erişimde sorun yaşadığını söyledi.
Akça, bu nedenle ağır bir banka teminat işlemi gerektirmeyen hibe programlarına yöneldiklerini anlatarak, ilk uygulamaların sonuçlarından oldukça memnun kalındıklarını ifade etti.

Amcaoğlu: Tarımsal işletmeleri önemsiyoruz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu ise, geçen yılki hibe programından yararlanan çok sayıda üreticinin, hem kendi işine, hem de ekonomiye katkı yaptığına işaret ederek, programın faydalarının net şekilde görüldüğünü söyledi.
Bakan Amcaoğlu, bu yılki hibe programında ağırlık verilecek alanları, “tarımsal işletmelerin yeniden yapılandırılması, modern tarım tekniklerinin uygulanması, kıyı balıkçılığının gelişmesi, tarımsal üretimde katma değerin artırılması, çiftliklerdeki faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, kırsal kesimdeki üreticinin desteklenmesi, tarımsal alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin yeniden yapılandırılması” olarak sıraladı.

Şarbak: AB kriterleri uygulanıyor

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Zekeriya Şarbak ise konuşmasında, hibe programının teknik kısmına destek verdiklerini anlatarak, verilen desteğin projeler hazırlama tekniklerinin öğretilmesi, projelendirmenin yapılması ve sonuçlandırılması olduğunu söyledi.
Projelerin değerlendirilmelerinin şeffaflık amacıyla Çukurova Kalkınma Ajansı dışında bağımsız uzmanlara yaptırıldığına işaret eden Şarbak, projelerin her aşamasında Avrupa Birliği (AB) kriterlerinin uygulandığını kaydetti.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar