Köşe Yazarları

Vergide yapılan elli önemli hata ve elli önemli tavsiye


 

  1. KDV İADE ALACAĞI nedeniyle talep işlemlerini yasal sürede ve eksiksiz yapınız. İade talebinde bulunurken, iadesi talep edilen miktarın doğruluğundan emin olunuz. Vergi Dairesi, iadesini yaptığı KDV’nin doğruluğunu takip eden yılın sonuna kadar incelemek zorunda olduğu için hesapları mutlaka inceler. “PARA İSTEME BENDEN BUZ GİBİ SOĞURUM SENDEN” mantığından hareketle haksız yapılan iadeyi cezalı olarak geri öderken, resen vergiye ve cezaya da muhatap olabilirsiniz.
  2. Sorumlu sıfatıyla ödediğiniz KDV’yi, tahakkukun yapıldığı dönemde Sadeleştirilmiş KDV Beyannamesinde İNDİRİLECEK KDV olarak gösteriniz.
  3. Yurt dışından, banka dışındaki kurumlardan alınan kredilerin faizleri KDV’YE VE STOPAJA TABİDİR.

Stopaj oranı nedir? Burada öncelikle istikrazı veya krediyi sağlayacak olanın mukimliği (yerleşikliği) önemlidir. Krediyi sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Mukimi ise; devreye KKTC ile TC arasında imzalan ve yürürlükte olan, kısa adı ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI girer. Bu anlaşmaya göre;

“ Faiz doğduğu Akit Devlette” ( Antlaşmayı imzalayan devlette yani KKTC’de ) vergilendirilebilir.  Ancak kendisine faiz ödenen gerçek kişiden alınacak stopaj, faizin YÜZDE ONUNDAN FAZLA olamaz.

Eminim ilk aklınıza gelen şey, “ Ne güzel! Yüzde on ödeyelim, yüzde yirmi üç buçuk kurtaralım. Merak etmeyiniz! Hesaplarınızda Türkiye Cumhuriyeti bir kişiden kredi almış faiz ödediğiniz hesaplarda göstermişseniz; stopajın ödenmiş olmasına bakılmaksızın, Vergi Dairesi “ ŞAH MAT” hamlesini yapacaktır. Nedir bu hamle? 24/1982 sayılı Gelir Vergisi Yasası’nın ilgili kuralına göre;

“ Ancak, bu ödemelerin indirim hakkı olarak kabul edilmesi için, alacaklının  

   Bulunduğu ülkenin Vergi Dairesi tarafından ilgili evrakların onaylanması koşuldur”

Kısaca Vergi Dairesi “ Tamam! Size böyle bir kredinin verildiğine ve sizden faiz geliri elde edildiğine dair Türkiye Vergi Dairesine verilmiş beyannamenin tasdikli bir suretini getirin” 

Var mı öyle bir babayiğit, siz vergi kaçırasınız diye, verilmeyen bir kredi için adını kullanmanıza müsaade etsin?

TAVSİYEMDİR “BİLANÇONUN PASİF TARAFINA GERÇEKTE OLMAYAN BİR BORÇ GÖSTERİP, BAŞINIZI DERDE SOKMAYINIZ”

Kredinin,  Türkiye Cumhuriyeti dışında ikamet eden bir mukimden alınıp faiz ödendiğinin iddia edilmesi halinde;  Vergi Dairesinin “ ŞAH MAT” hamlesi aşağıdaki gibi olacaktır.

“Banka veya kooperatif kredi şirketleri dışındaki işletmelerin borç para alma karşılığı tahakkuk ettirdikleri faiz miktarlarının %20 (Yüzde Yirmi)’si;

Bu maddede düzenlen “ Banka veya kooperatif kredi şirketleri dışındaki işletmeler” tanımına şirketiniz giriyor. Şirketinizin, Amerika’daki, İngiltere’deki, bankalar dışındaki şirketlerden veya gerçek kişilerden kredi alıp faiz tahakkuk ettirmesi   (ödenmiş veya ödenmemiş olması önemli değil) halinde ŞİRKETİNİZ, YÜZDE YİRMİ (%20) FAİZ STOPAJI KESEREK ÖDEYECEKTİR.

STOPAJA İLAVETEN, VERGİ DAİRESİ SİZDEN SORUMLU SIFFATIYLA %16 (YÜZDE ON ALTI ) KDV YATIRMANIZI DA TALEP EDECEKTİR. DEĞER Mİ?

( Burada,  ilgili ülkenin Vergi Dairesi tarafından tasdiklenmiş suret talebinden, mali yükümlülük ağır olduğu için bu yolun tercih edilmeyeceğini düşünerek, bahsetmedim.)   

Yutulabileceğini düşünerek,  “Amerika’dan abimden,  İngiltere’den yeğenimden temin ettim” diyerek çamura yatmayınız. Vergi Dairesi oyunu uzatmadan “ ŞAH MAT!” DİYECEKTİR.   Sıkıntılı günler geçirip sağlığınızdan da olabilirsiniz.

TAVSİYEM AYNIDIR “BİLANÇONUN PASİF TARAFINA GERÇEKTE OLMAYAN BİR BORÇ GÖSTERİP, BAŞINIZI DERDE SOKMAYINIZ. 

 

DEVAM EDECEK

 

 


Etiketler

Benzer Haberler

Başa dön tuşu
Kapalı