KıbrısManşet

Tek seçim bölgesi Meclis’ten geçtiMeclis Genel Kurulu Tek Seçim Bölgesi öngören Seçim ve Halkoylaması Yasa önerisini Oybiriliği ile kabul etti. 

YASA ÖNERİSİYLE NELER DEĞİŞECEK?
Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi, ilçe milletvekillerinin daimi ikametgahı belli bir süreden beri o ilçede bulunan kişiler arasından, ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçmenlerinin tümünün vereceği oylarla seçilebilmesinin sağlanması yönünde düzenlemeler içeriyor. İlçe milletvekilleri daimi ikametgahı en az iki yıldan beri milletvekili adayı oldukları ilçede bulunan adaylar arasından, ülkedeki seçmenlerin tümünün oylarıyla seçilecek.

BAĞIMSIZ ADAYLAR LEHİNE DEĞİŞİKLİKLER
Önerinin getirdiği ikinci önemli değişikliğin, şu anda uygulanan seçim sistemine göre seçilebilmeleri son derece güç olan bağımsız adayların seçilebilmesini nispeten olanaklı kılınması.
Öneriye göre, karma oy kullanan seçmenler diledikleri sayıda adaya oy vermekte serbest olacak; bu serbesti sayesinde yalnızca bağımsız adaya veya bağımsız adayla birlikte birkaç siyasal parti adayına oy verilebilecek. Yasa önerisiyle getirilen yöntemle, bağımsız adayların seçilmesi siyasal parti adaylarına oranla güç olsa da, yürürlükteki yasadaki bu güçlük bağımsız adaylar lehine nispeten hafifletilecek.

“SEÇİM YASAKLARI DÖNEMİNDE ATAMAYA TEMEL TEŞKİL EDECEK SINAVLAR YAPILAMAYACAK”
Öneriyle getirilen bir diğer önemli değişikliğin, seçim yasaklarının yürürlükte olduğu dönemde yalnızca atama yapılmasının değil, atamaya temel teşkil edecek her türlü sınavın yapılmasının da yasak kapsamına alınması olduğu belirtildi.

KARMA OY KALACAK…

Yasa Önerisi’nde ‘Karma Oy’la ilgili de bir düzenleme bulunuyor… Seçim ve Halk Oylaması Değişiklik Yasası Önerisi’ne göre, karma oy kullanacaklar, en az, toplam milletvekili sayısının yarısı kadar oy kullanmak zorunda olacak.
Başa dön tuşu