Tecavüze müebbet - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Şubat 26, 2024
Kıbrıs

Tecavüze müebbet

Tecavüze müebbet

 YAŞA GÖRE CEZA… Ceza Yasası’nın “Ahlaka Aykırı Suçlar” bölümü ve “İnsan Ticareti” ile ilgili maddeleri günümüz şartlarına göre yeniden düzenleniyor. KKTC’de artan ahlaka aykırı suçlara, önemli cezalar getiriliyor

CİNSEL TERCİHE SAYGI… Yeni yasa, bir kişiye, cinsel tercihi nedeniyle şiddet ya da hakaret uygulayanlara 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Mevcut yasa, cinsel tercihe göre kişileri cezalandırıyordu


 TECAVÜZE YİRMİ YILA KADAR CEZA… Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı, yasalaşırsa, tecavüz suçunu işleyen kimse “Cinsel Penetrasyon” suçunu işlemiş olacak ve bu suçu işleyen kişiler mahkum edilmesi halinde, 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek

İŞTE ARTAN CEZALAR:
– Tecavüz suçuna müebbet ceza verilebilecek
– Tecavüz edilen şahıs 14 yaşından küçük ise cezası müebbet olabilecek
– 14 yaşından büyük, 16 yaşından küçük çocuğa tecavüz edene 20 yıl,
– 16 yaşından büyük, 18 yaşından küçük çocuğa tecavüz edene 15 yıl,
– Akraba ile ilişkiye girenlere 10 yıl,
– Cinsel tercihe saygısızlık 3 yıl,
– Cinsel İstismar suçunu 14 yaşından küçük çocuğa karşı işleyene rızası olup olmadığına bakılmaksızın 10 yıla kadar,
– 14 yaşından büyük, 16 yaşından küçük çocuğu ile ilişkiye girene 7 yıla kadar hapis cezası,
–  16 yaşından büyük, 18 yaşından küçük çocuğa karşı işlenen cinsel suça 5 yıla kadar hapis cezasına verilebilecek,
– Özürlü kişilere cinsel istismar suçu işleyene 15 yıl hapis cezası verilebilecek.

KKTC’de yürürlükte olan Ceza Yasası’nın “Ahlaka Aykırı Suçlar” bölümü ve “İnsan Ticareti” ile ilgili maddeleri yeniden düzenleniyor. Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı, yasalaşırsa suçun adı ve hapislik cezaları değişecek. Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na göre, cinsel istismar suçu işleyen kişiye ceza verilirken suç işlenen kişinin yaşı dikkate alınacak.
Yine cinsel istismar suçlarında suçun işlendiği kişinin akıl sağlığı, beden sağlığı suçu işleyen kişiye ceza verilirken dikkate alınacak. Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı, yasalaşırsa “tecavüz” suçunu işleyen kimse müebbet hapis cezasına kadar çarptırılabilecek.
Akraba ile cinsel ilişkiye giren kişiler, 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na göre, cinsel tercihe saygısızlık da hapislikle cezalandırılacak.
Buna göre, her kim cinsel tercih ve cinsel yaşamından dolayı, bir kişiyi yasa dışı bir uygulamaya maruz bırakırsa veya cinsel tercih ve cinsel yaşamlarından dolayı hakaret ederse veya onu nefret edilen, tiksindirilen durumuna düşürürse “Cinsel Tercihe Yönelik Nefret” suçu işlemiş olacak. Suçu işleyen kişi, mahkumiyeti halinde 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Ceza verilirken yaş faktörü dikkate alınacak
Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na göre, “Ahlaka Aykırı Suçlar” başlıklı bölüm adının kaldırılarak yerine “Cinsel İstismar Suçları” başlığı konulacak.
Cinsel amaçla başka bir kişinin dokunulmazlığını herhangi bir organ veya cisim kullanarak aktif veya pasif şekilde ihlal eden kişi Cinsel İstismar Suçu işlemiş olacak ve bu kişinin mahkumiyeti halinde 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.
Yine her kim “Cinsel İstismar” suçunu 14 yaşından küçük çocuğa karşı işlerse rızası olup olmadığına bakılmaksızın 10 yıla kadar 14 yaşından büyük, 16 yaşından küçük çocuğa karşı işlerse 7 yıla kadar, 16 yaşından büyük, 18 yaşından küçük çocuğa karşı işlerse 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

“Ağırlaştırılmış Cinsel İstismar”
Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi tarafından onaylanırsa, her kim “Cinsel İstismar” suçunu,  beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlerse, “Ağırlaştırılmış Cinsel İstismar” suçunu işlemiş olacak ve 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.
Yine, her kim kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak sureti ile Cinsel İstismar suçu işlerse, “Ağırlaştırılmış Cinsel İstismar” suçunu işlemiş olacak ve 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.
Nene, dede, anne, baba, oğul, kız, torun, dayı, amca, hala, teyze, üvey anne, üvey baba, üvey çocuk ve üvey kardeşe karşı işlenen cinsel İstismar suçu, silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenen Cinsel İstismar suçu, koruma ve bakım sorumluluğu dahilinde olan kişilere karşı işlenen Cinsel İstismar suçu ve suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçüde şiddet kullanılması “Ağırlaştırılmış Cinsel İstismar” suçu başlığı altında değerlendirilecek, bu suçu işleyen kişi veya kişiler 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.
Ayrıca, Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı, kabul edilirse, her kim “Cinsel İstismar” veya “Ağırlaştırılmış Cinsel İstismar” suçunu işlemeye teşebbüs ederse, teşebbüs ettiği suçun cezasına kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecek.

Tecavüzün cezası ağır
Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı, yasalaşırsa, tecavüz suçunu işleyen kimse yasaya göre “Cinsel Penetrasyon” suçunu işlemiş olacak ve bu suçu işleyen kişilerin mahkum edilmesi halinde, 20 yıla kadar hapis cezası alabilecek.
Suç, eğer 14 yaşından küçük çocuğa karşı işlenirse, çocuğun rızasının olup olmadığına bakılmaksızın kişi müebbet hapis yatabilecek.
Aynı suç, 14 yaşından büyük, 16 yaşından küçük çocuğa karşı işlenirse 20 yıla kadar, suç 16 yaşından büyük, 18 yaşından küçük çocuğa karşı işlenirse, suçu işleyen kişi, 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek
Tecavüz suçunun beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi durumunda suçu işleyen kişi müebbet hapis cezası alabilecek.
Yine, her kim kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak sureti ile tecavüz suçunu işlerse,  Nene, dede, anne, baba, oğul, kıs, torun, dayı, amca, hala, teyze, üvey anne, üvey baba, üvey çocuk ve üvey kardeşe karşı tecavüz suçu işlerse, müebbet hapis cezasına kadar çarptırılabilecek.
Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenen tecavüz suçu, Koruma ve bakım sorumluluğu dahilinde olan kişilere karşı işlenen tecavüz suçu ve suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçüde şiddet kullanmak “Ağırlaştırılmış Cinsel Penetrasyon” suçu başlığı altında değerlendirilecek ve suçu işleyen kişi müebbet hapis cezasına kadar çarptırılabilecek.

Akraba ile cinsel ilişkinin cezası 10 yıl hapislik
Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi tarafından onaylanırsa, kişinin rızası olup olmadığına bakılmaksızın nene, dede, anne, baba, oğul, kız, torun, dayı, amca, hala, teyze, üvey anne, üvey baba, üvey çocuk ve üvey kardeş olduğunu bildiği halde onlardan herhangi biri ile cinsel ilişkiye giren “Akraba ile Cinsi Münasebette Bulunma” suçunu işlemiş olacak ve 10 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Cinsel tercihe saygısızlık hapislikle cezalandırılacak
Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı onaylanırsa, her kim cinsel tercih ve cinsel yaşamından dolayı, bir kişiyi yasa dışı bir uygulamaya maruz bırakırsa veya cinsel tercih ve cinsel yaşamlarından dolayı hakaret ederse veya onu nefret edilen, tiksindirilen durumuna düşürürse “Cinsel Tercihe Yönelik Nefret” suçu işlemiş olacak. Suçu işleyen kişi, mahkumiyeti halinde 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar