Söylem ve Davranış Uyumsuzluğunun Toplumlar Üzerindeki Etkileri - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Eylül 28, 2023
Köşe Yazarları

Söylem ve Davranış Uyumsuzluğunun Toplumlar Üzerindeki Etkileri

Mahmut KanberMahmut Kanber

Ülkemizde söylem ve davranış uyumsuzluğu, önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorun, toplumda güvensizlik, şüphe ve çatışmalara neden olduğu açıktır. Bu sorunu çözmek için, toplumun bu soruna karşı farkındalığının artırılması ve bu sorunla mücadele edilmesi gerekmektedir.

Siyasi partiler, seçim vaatlerini yerine getiriyor mu?


Hükümet, temel insan haklarına duyarlı mı?

Hükümetler, menfaat gruplarına fayda sağlıyor mu?

İktidarlar, hesap verilebilir mi?

 

Söylem, bir insanın veya grubun düşüncelerini, duygularını ve inançlarını ifade etme biçimidir. Davranış ise, bir kişinin veya grubun dış dünyaya yönelik eylemleridir. Bu iki kavram, birbirini tamamlar ve birbirini etkiler. Söylemlerimiz, davranışlarımızı şekillendirir ve davranışlarımız da söylemlerimizi doğrular veya yanlışlar.

Söylemleri ile davranışları uyumlu olan toplumlar, daha demokratik, daha adil ve daha refah içindedir. Bu toplumlarda insanlar, söylemleri ile tutarlı bir şekilde davrandıkları için birbirlerine güven duyarlar ve işbirliği yaparlar. Söylemleri ile davranışları uyumlu olmayan toplumlar ise, ihtilaf ve çatışmaya daha yatkındır. Bu toplumlarda insanlar, söylemleri ile davranışları arasında bir tutarsızlık gördüklerinde, birbirlerine güven duymakta zorlanırlar. Bu durum, iletişim sorunlarına, çatışmalara ve hatta şiddete yol açabilmektedir.

Söylem ve Davranış Uyumsuzluğunun Toplumlar Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Söylem ve davranış uyumsuzluğunun toplumlar üzerindeki olumsuz etkileri, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Söylem ve davranış uyumsuzluğu, toplumda güvensizliğe ve şüpheye yol açarak, ihtilaf ve çatışmalara zemin hazırlar. Örneğin, bir siyasi lider, seçim kampanyasında eşitlik ve adalet vaat ederken, iktidara geldikten sonra bu vaatleri yerine getirmezse, toplumda hayal kırıklığı ve öfke oluşur.

Bu durum, toplumsal çatışmalara ve hatta şiddete yol açabiliyor.

 

Söylem ve davranış uyumsuzluğu, toplumda iletişim sorunlarına neden olur. İnsanlar, söylemleri ile davranışları arasında bir tutarsızlık gördüklerinde, birbirlerine güvenmekte zorlanırlar. Bu durum, iletişimin kesintiye uğramasına ve yanlış anlamalara yol açmaktadır.

Söylem ve davranış uyumsuzluğu, şiddeti teşvik edebilir. Örneğin, bir etnik grup veya dini topluluk, söylemleri ile dışlanıyor veya ötekileştiriliyor hissediyorsa, bu durum öfke ve nefret duygularının artmasına neden olabilir.

Söylem ve davranış uyumsuzluğu, toplumda adaletsizliğe neden olabilir. Örneğin, bir hükümet, söylemleri ile eşitlik ve adalet vaat ederken, uygulamada bu vaatleri yerine getirmezse, toplumda adaletsizlik duygularının artmasına neden olur. Bu durum, toplumsal huzursuzluğa ve hatta ayaklanmalara yol açmaktadır.

Söylem ve davranış uyumsuzluğunun, toplumların gelişimini engelleyen ve hatta çöküşünü tetikleyen en önemli sorunlardan biri olduğu açıktır. Bu sorunu çözmek için, söylem ve davranış arasındaki uyumu sağlamak ve iktidardaki grupların, söylemleri ile davranışları arasında tutarsızlık varsa, bu duruma toplumun tepkili olması gerekmektedir.

İnsanlara, söylem ve davranış arasındaki uyumun önemi öğretilmelidir. İnsanlara, söylem ve davranış uyumunun önemi öğretilmelidir. Eğitim yoluyla, insanlar, siyasi partilerin söylemleri ile davranışları arasındaki tutarsızlıklara daha duyarlı olabilir ve sorgulayıcı olabilir.

Demokrasi, söylem ve davranış uyumunun sağlanmasında önemli bir rol oynar. Demokrasilerde, insanlar, söylemleri ile davranışları arasında tutarsızlık olan liderleri eleştirebilir ve bu liderlerin görevden ayrılması için toplumsal mücadeleyi  artırarak tutarlı davranmalıdır.

Demokrasi, söylem ve davranış uyumunun sağlanmasında önemli bir rol oynar. Demokrasilerde, insanlar, siyasi partilerin söylemleri ile davranışları arasındaki tutarsızlıklara karşı eleştiride bulunabilir ve bu partilere oy vermeyebilirler.

 

Ülkemizde bu durum böylemi ?

 

Toplumsal dayanışma, söylem ve davranış uyumunun sağlanmasında önemli bir rol oynar. İnsanlar, birbirleriyle güven ve iş birliği içinde olduklarında, söylemleri ile davranışları arasında tutarsızlık olan kişilere karşı daha duyarlı olabilirler, siyasi partilerin söylemleri ile davranışları arasındaki tutarsızlıklara karşı daha duyarlı olurlar ve sorgularlar.

Söylem ve davranış uyumu, toplumların sağlıklı bir şekilde işleyişi için gerekli bir koşuldur. Bu uyumu sağlamak için, eğitim, demokrasi ve toplumsal dayanışma gibi unsurlara önem vermek gerekmektedir.

Söylem ve davranış uyumsuzluğunun, ülkemizdeki en önemli nedenlerinden biri, siyasi iktidarın topluma karşı hesap verme sorumluluğunun olmamasıdır. Siyasi partiler, seçimlerde vaat ettikleri yerine getirmedikleri takdirde, hesap vermek zorunda değildirler. Bu durum, siyasi partilerin söylemleri ile davranışları arasında tutarsızlık göstermelerine neden olmaktadır.

Toplum bu durumu sorguluyormu ?

Söylem ve davranış uyumsuzluğunun bir diğer nedeni de, toplumun  sorunlara karşı duyarlı olmamasıdır. İnsanlar, siyasi partilerin söylemleri ile davranışları arasında tutarsızlıkları görmezden gelmekte veya bu tutarsızlıkları önemsememektedirler ülkemizde. Bu durum, söylem ve davranış uyumsuzluğunun artmasına neden olmaktadır.

Sorgulayan toplum, mevcut durumu kabullenmez ve daha iyisini aramayı sürdürür.

 

 

 

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar