Kıbrıs

Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı Onaylandı
Genel kurul, konuşmaların ardından yasa tasarısını madde madde görüşüp, oyladı ve oy birliğiyle kabul etti.
Yasa tasarısı, “Analık sigortasıyla sağlanan yardımlardan olan geçici iş görmezlik ödeneğinin verilmesinde sigortalı kadının doğuma 2 hafta kalıncaya kadar çalışması durumunda, doğumdan önce çalıştığı 6 haftalık sürenin de doğumdan sonraki süreye eklenerek, bu süreler için geçici işgörmezlik ödeneği verilmesini” öngörüyor.Genel kurulda daha sonra Kesin Hesap Yasa Tasarıları ile Sayıştay Denetim Raporlarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (Özel) Komite’nin raporları sunuldu. Komite başkanı Hasan Taçoy, sırasıyla KKTC Sivil Havacılık Dairesi 2007 Mali Yılı Gelirleri Sayıştay Denetim Raporuna (S.R.No: 115/4/2008) ilişkin Raporu, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti'nin 2007 Mali Yılı Sayıştay Denetim Raporuna (S.R.No:123/4/2008) ilişkin Raporu, Geçitkale Belediyesi Su Şebekesi, Kazı Projesi İhalesi Araştırma Sayıştay Denetim Raporuna (S.R.No: 159/2/2010) ilişkin Raporu ve Lefkoşa Kaymakamlığı 2011 Mali Yılı Gelir Hesaplan Sayıştay Denetim Raporuna (S.R.No:236/5/2013) ilişkin Raporu genel kurulun bilgisine getirdi.

Genel kurul daha sonra Yurttaşların KKTC Cumhuriyet Meclisine Dilekçeyle Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasını Düzenleyen Yasanın 6'ncı Maddesi uyarınca Dilekçe Komitesi’nin 8 Ekim 2013 Tarihinde Yaptığı Toplantıda Aldığı Kararlan Gösteren Cetveli ele aldı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Dilekçe Komitesi cetvelinin ardından bugünkü çalışmalarını tamamladı. Genel kurul  bundan sonraki toplantısını 7 Kasım Perşembe günü yapacak.

Başa dön tuşu