Sivil Havacılık Hizmetleri uluslararası standarda kavuşuyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mayıs 30, 2024
KıbrısSürmanşet

Sivil Havacılık Hizmetleri uluslararası standarda kavuşuyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oybirliği ile onaylanan “Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) (Değişiklik) Yasası”nın yürürlüğe girmesiyle dünyadaki çağdaş uygulamaların KKTC’de de uygulanması açısından önemli bir adım atılmış olacağını vurguladı.

Atakan, bazı önemli sivil havacılık hizmetlerinin de artırılacağını dile getirere, yasanın, uluslararası standartlar üzerinden yeniden düzenlendiğini belirtti.


Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan, Meclis’te dün onaylanan yasayla ilgili açıklama yapıldı.

Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) (Değişiklik) Yasası’nın, gelişen havacılık sektörü ile günümüz koşullarında eksik unsurlarının tamamlandığı belirtilen açıklamada, yasanın, Ercan Havaalanı’nın İşletme Haklarının Devredilmesi İhalesi sonrasında oluşan sorunların giderilmesi, Yer Hizmet Kuruluşları ve Hava Taşıyıcılarının “Çalışma Ruhsatı” koşulları ve Sivil Havacılık Hizmetlerinin uluslararası standartlar çerçevesinde düzenlenmesi amacıyla hazırlandığı kaydedildi.

Yasada yapılan düzenlemeler şöyle sıralandı:

İŞLETMECİYE YAPILACAK ÖDEMELER İLE İLGİLİ YÖNTEMLER

Bilindiği üzere Ercan Havaalanı’nın İşletme Haklarının Devredilmesi İhalesi sonrasında Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) Yasası gereği Havalimanı İşletmeci tarafından tahsil edilen gelirlerin %47,8’i gelir paylaşımına tabidir. Bu bağlamda yasada yapılan birtakım değişiklikler ile ödemelerde yaşanan sıkıntıların bertaraf edilmesi planlandı.

• İlgili yasa kapsamında Hava Yolu Taşıyıcıları ve Yer Hizmet Kuruluşlarının İşletmeciye yapacağı ödemeleri düzenleyebilmek için “Kredili Ödeme” ve “Peşin Ödeme” koşulları getirilmiştir.

• “Peşin Ödeme” yöntemini seçen Hava Yolu Taşıyıcıları ve Yer Hizmet Kuruluşları İşletmeci tarafından tahakkuk ettirilen ücretleri peşin olarak ödeyebilme yöntemi eklenmiştir.

• ‘’Kredili Ödeme’’ yöntemini seçen Hava Yolu Taşıyıcıları ve Yer Hizmet Kuruluşlarının İşletmeciye hizmet fatura bedellerini ayni ayın on beşine kadar ödeme koşulu sağlanmıştır.

• Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü’nün onayı ile İşletmeci, Hava Yolu Taşıyıcıları ve Yer Hizmet Kuruluşları arasında Hizmet Sözleşmesi zorunluluğu eklenmiş olup bu sözleşme ile İşletmeci ile Hava Yolu Taşıyıcıları ve Yer Hizmet Kuruluşları arasında ticari ve işletmesel bağlantı sağlanmıştır.

• Ayrıca Kredili ödeme yöntemi ile ‘’Teminat Mektubu’’ zorunluluğu ve buna bağlı olarak yaptırımlar getirilmiştir.

YER HİZMET KURULUŞLARI VE HAVA TAŞIYICILARI:

• Yer Hizmet Kuruluşları ve Hava Taşıyıcıları tarafından verilmekte olan Havalimanı Yer Hizmet türleri yeniden düzenlenerek günümüz gereklilikleri sağlanmıştır.

• Ayrıca Uluslararası Standartlara uygun olarak Yer Hizmet Kuruluşu ve Havayollarının çalışma ruhsatları birbirinden ayrılmış yeni ‘A Grubu Çalışma Ruhsatı’ ve “B Grubu Çalışma Ruhsatı” olarak geliştirilmiştir.

• Yer Hizmet Kuruluşları ve Hava Taşıyıcılarının hizmetlerini gerçekleştirirken SHD tarafından verilen “Çalışma Ruhsatı” bu yasa ile “Ön İzin’’ koşuluna bağlanmış ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirme kıstasları belirlenmiştir. Ön izne bağlı olarak da Çalışma Ruhsatı koşulları yeniden düzenlenmiştir.

• Tüm bunların sonucunda Yeni Yer Hizmet Kuruluşu başvurularında Çalışma Ruhsatı İzni değerlendirme kıstasları belirlenmiş ve başvuruların değerlendirilmesi ölçütlere bağlanmıştır.

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ’NİN YÜRÜTTÜĞÜ İŞLEMLER:

• Bu yasa ile Sivil Havacılık Dairesinin denetimine tabi olan İşletmeci, Yer Hizmet Kuruluşları ve Hava Taşıyıcılarının Yükümlülükleri yeniden düzenlenerek Uluslararası Standartlar çerçevesinde denetim ve cezai müeyyideler getirilmiştir.

• Yine bu yasayla “Sivil Havacılık Hizmetleri” olarak adlandırılan ve havalimanında Sivil Havacılık Dairesi tarafından verilen; Yer Hizmetleri Çalışma Ruhsatları Ücretleri, Pat Sahası Araç Kullanma Kartına ilişkin usul ve esaslar ve Personel Tanıtma Kartı Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları günümüz koşulları ve uluslararası standartlar çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir.

• Eski yasada ücrete tabi olmayan Geçici Personel Görevli Kartı ve Geçici Apron Araç Kartı gibi yeni kalemler eklenerek devletin gelirleri artırılmıştır.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar