"Seçme ve Seçilme Hakkının Toplumsal Gelişime Etkisi" - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Nisan 19, 2024
Köşe Yazarları

“Seçme ve Seçilme Hakkının Toplumsal Gelişime Etkisi”

Mahmut KanberMahmut Kanber

Demokrasinin evrensel normu olan seçme ve seçilme hakkı, bireyin temel hak ve özgürlükler arasında yer alan bir haktır. Bu hak çeşitli açılardan değerlendirilmektedir. Eşitlik ve özgürlük çerçevesindeki değerlendirme ise seçme ve seçilme hakkının, bireyler arasında eşitlik ve adaletin sağlanması açısından kritik olduğunu vurgulamalıyım.

  • Toplumlar genellikle bu hakkı neden-sonuç ilişkisi üzerinden değerlendirirler.
  • Bazıları seçme-seçilme hakkını toplumsal yaşamın refahıyla ilişkilendirir.
  • Etnik köken ve bölgecilik gibi faktörler de bu hakkın değerlendirilmesinde etkilidir.
  • Faydacılık ilkesini benimseyen bireyler, bu hakkı fayda açısından değerlendirirler.
  • İdeolojik bakış açısına sahip olanlar, seçme-seçilme hakkını ideolojik temellere dayanarak değerlendirirler.
  • Eşitlik ve özgürlük çerçevesinde değerlendirme ise seçme ve seçilme hakkının, bireyler arasında eşitlik ve adaletin sağlanması açısından kritik olduğunu vurgular.
  • Yaşamın sağlayacağı özgürlükler çerçevesinde bu hakkı değerlendirirler.

Ülkelerin siyasetçileri, bu farklı değerlendirmeleri dikkate alarak politikalarını oluşturmalıdır. Ancak, bireysel hakkın değerlendirilmesinde bireyin demokratik bilinci kadar önemli, diğer faktörlerin de göz ardı edilmemesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu nedenle, siyasetten beklentilerimizi ütopyaya dönüştürmeden, gerçekçi bir temelde değerlendirmeli ve başarı ya da başarısızlığı yorumlarken dikkate alacağımız  referans ile incelemeliyiz.


Ülkemizde halkın yaşamı ve beklentilerinin analizi önemlidir. Sağlıklı analizlerin parametreleri ve ölçme değerleme kriterlerinin uluslararası normlara uygun olması gerekmektedir. Halkın evrensel yaşam hedeflerine ulaşabilmesi için yapılan politikaların sonuçları, refah, demokrasi, eşit yurttaşlık, hukuk, eğitim, sağlık, ulaşım ve özgürlük gibi çağdaş yaşam standartlarını göz önünde bulundurmalıdır. Bu politikaların toplumun gelişimine etkisi, bireyin en temel hakkı olan seçme ve seçilme hakkının bilinci kadar önemlidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan etkileşimler, son 10 yılda toplumda yoksulluk ve demokrasi anlamında  eşitlendiğimiz gözlemlenmektedir. Ancak, ekonomi ve demokratik hakların uluslararası normların altına düştüğü bir gerçektir.               Bu durum, ülkemizdeki gerçekliktir.

Yönetim modelleri ve yöneticilerin, halkın sorunlarını önceliklendiremeyen popülist söylemlerine ve vaatlerine karşı dikkatli olması gerekmektedir. Ülkedeki işletme,bina  ve nüfus sayısının artışının, nicel değerlendirmelerin sürdürebilir olmadığı,ülkenin demokrasisi ve yaşam kalitesi,kültür ile uyumlu olmadığı açıkça görülmektedir. Ancak, bu gerçeğe rağmen, etkisiz yönetimlere sahip olan liderlerin tekrar tekrar hükümet olmaları, kendileri açısından başarılı olarak görülmektedir.

Kıbrıs Türk toplumunun son 10 yılını düşündüğümüzde, evrensel normlara uygun toplumların  10 yıl gerisinde değil, 2000’li yılların gerisine düşmüştür. Ekonomik, siyasi ve sosyal açıdan toplumun beklentileri ve umudu kaybolmuş ve mücadele direnci kırılmıştır. Bu zorlukların sonuçlarını bugün yeterince göremediğimiz örgütlü yapıların sokaktaki direnci demokratik hak olarak kullanamayan,toplumsal muhalefetin motivasyonunu artıracak kanıtlar olmasına rağmen  yeterli görmeyen halk uykuya yatmışçasına olan biteni izlemektedir.

Toplumsal fayda üzerinden bir mücadele sürdürmek isteyen sivil toplum ve siyasi yapıların mücadelesi, daha etkin olabilir. Toplumsal muhalefetin etkisini görebileceğimiz zamanın yaklaşmasını sağlamak için, her şeyin daha güzel olabileceği yeni günlere uyanabilmek için tekil değil, çoğul düşünce yapısına ulaşabileceğimiz kolektif gücün, birçok sorunu çözebileceği esas unsur olduğunu unutmamalıyız. Bireyin kolektif güce dönüştüğü demokratik haklarımız kollektif kullandığımız günlerde, her şey daha güzel olacaktır.

Tepki göster
Bayıldım
1
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar