Saray yapılmasına dair protokol için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevlendirildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Saray yapılmasına dair protokol için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevlendirildi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümetinde, bakanlıklara bağlı daireler, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ayrıca makam araçlarının plakaları da değişti.

Yeni koalisyondaki bakanlıklara bağlı daireler şu şekilde düzenlendi:


“Başbakanlığa bağlı daireler: Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği, Başbakanlık Denetleme Kumlu, İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Örgütü, Personel Dairesi, Devlet Basımevi, Merkezi Mevzuat Dairesi, Gençlik Dairesi.

Başbakan Yardımcılığı Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı daireler: Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi, Turizm Planlama Dairesi, Çevre Kornma Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Şehir Planlama Dairesi, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği.

Dışişleri Bakanlığına bağlı daireler: Tanıtma Dairesi, Enfoımasyon Dairesi, Dışişleri Dairesi.

İçişleri Bakanlığına bağlı daireler: Merkezi Cezaevi, Nüfus Kayıt Dairesi, Muhaceret Dairesi, İskan ve Rehabilitasyon Dairesi, Tapu ve Kadastro Dairesi, Harita Dairesi, Mülki Yönetim ve Bölümleri.

Maliye Bakanlığına bağlı daireler: Bütçe Dairesi, Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu, Gelir ve Vergi Dairesi, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Gümıük ve Rüsumat Dairesi, Hazine ve Muhasebe Dairesi, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı daireler: Sanayi Dairesi, Ticaret Dairesi, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi, Spor Dairesi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı daireler: Talim ve Terbiye Dairesi, Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi, Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu, İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi, Mesleki Telmik Öğretim Dairesi, Eğitim Ortak Hizmetleri Dairesi, Kültür Dairesi, K.T. Devlet Tiyatroları, Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı daireler: Tarım Dairesi, Hayvancılık Dairesi, Veteıiner Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Su İşleri Dairesi, Jeoloji ve Maden Dairesi, Orman Dairesi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı daireler: Karayollan Dairesi, Posta Dairesi, Telekomünikasyon Dairesi, Limanlar Dairesi, Sivil Havacılık Dairesi, Planlama ve İnşaat Dairesi, Trafik Dairesi, Meteoroloji Dairesi.

Sağlık Bakanlığına bağlı daireler: Yataklı Tedavi Kmuınları Dairesi, Devlet Laboratuvarı Dairesi, İlaç ve Eczacılık Dairesi, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı daireler: Çalışma Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi.”

İdari koordinasyon yönünden Başbakanlık ve bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ise şöyle:

“Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar: Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi, Kıbrıs Vakıflar Kredi Şirketi. Ltd., Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd., K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd., Yayın Yüksek Kurulu, Kıbrıs Türk Yatırım ve Geliştirme Ajansı (YAGA).

Başbakan Yardımcılığı Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar: Kalkınma Bankası, Şeker Sigorta Kıbrıs Ltd., Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu.

Dışişleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar: Türk Ajansı Kıbns (TAK).

İçişleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar: İskan Komitesi.

Maliye Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar: KKTC Merkez Bankası.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar: Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Rekabet Kurulu, Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd., Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd., Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd., Lefke Avrupa Üniversitesi, Serbest Liman ve bölge İdaresi, Yenilenebilir Enerji Kurulu, Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd. (TAŞEL), Piyangolar Birimi, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi,

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar: DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu, Atatürk Öğretmen Akademisi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar: Toprak Ürünleri Kurumu, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu, Genel Tarım Sigortası Fonu, Cypfruvex Ltd.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar:

Kıbns Türk Denizcilik Şirketi, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti., Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu, E- Devlet Yürütme Kurulu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar: İhtiyat Sandığı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu.”

MAKAM ARAÇLARININ PLAKALARI DA BELLİ OLDU

Resmi makam araçlarının plaka numaraları da yeni hükümetle yeniden düzenlendi.

Buna göre, Meclis Başkanı 001, Başbakan 002, Yüksek Mahkeme Başkanı 003, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı 004, Dışişleri Bakanı 005, İçişleri Bakanı 006, Maliye Bakanı 007, Ekonomi ve Enerji Bakanı 008, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı 009, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı 010, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı 011, Sağlık Bakanı 012, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 013, Meclis Başkan Yardımcısı 014, Başsavcı 015, Sayıştay Başkanı 016, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı 017, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) 018.”

CUMHURBAŞKANLIĞl’NA ARAZİ TAHSİS EDİLDİ

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve ilgili diğer dairelerin uygunluk görüşleri doğrultusunda, Aydemet Ortaköy’deki parsellerin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının tahsisinden çıkartılarak serbest bırakılmasına ve gerekli işlemlerin yapılmasının ardından kamu binası (Cumhurbaşkanlığı Binası, Meclis Binası, Millet Bahçesi) yapımı amacıyla Cumhurbaşkanlığının kontrol ve yönetimine verilmesine karar verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI YAPILMASINA DAİR PROTOKOL

Bakanlar Kurulu, “2021 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Yardımlarıyla Finanse Edilecek Projeler Detay Listesi” başlığı altında yer alan “Cumhurbaşkanlığı Sarayı Projesi”nin TC Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve önergeye ekli sunulan “Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı Yapılmasına Dair Protokol Taslağı”nın imzalanması hususunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının yetkilendirilmesine karar verdi.

YENİ GİRNE 100 YATAKLI ASKERİ HASTANE YAPIMI PROTOKOLÜ

Bakanlar Kurulu ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nda Ankara kaynaklı olarak onaylanan “Yeni Girne 100 Yataklı Askeri Hastane Yapımı” işi kapsamında, T.C. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Girne’de Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerinin kullanımındaki arazi üzerine 100 Yataklı Askeri Hastane inşa edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve önergeye ekli sunulan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yeni Girne 100 Yataklı Askeri Hastane Yapımı Protokol Taslağı”nın imzalanması hususunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verdi.

 

Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar