Kamu hekimleri ikinci iş yapamaz! - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Aralık 11, 2023
KıbrısManşetSağlık

Kamu hekimleri ikinci iş yapamaz!

Serbest çalışan hekimler birliği (1)

Yargıtay Mahkemesi, kamuda görevli hekimlerin ikinci iş yapamayacağı yönündeki yasanın uygulanması yönünde karar verdi. Mahkeme Bakanlığa kararı uygulamak için 6 ay süre verdi

MANDAMUS EMİRNAMESİ VERİLDİ: Yargıtay Mahkemesi’nin oybirliğiyle aldığı kararda, Bakan Sucuoğlu ve Sağlık Bakanlığı’nın 6 ay zarfında 6/2009 Sağlık Çalışanları Yasası’nın 43/1 45 ve 93/1 maddeleri altındaki yetkilerini kullanması yönünde ‘Mandamus emirnamesi’ (kamu görevinin ifası) verdi

KAOSUN NEDENİ: Mahkeme kararında bazı sağlık çalışanlarının görevlerinden ayrı iş yapma ve daha az çalışma hakkı verilmesinin eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu vurgulandı. Kararda  toplumda kaosun, “yasaların uygulanmasından değil, var olan yasaların eşit şekilde uygulanmamasından” kaynaklandığı vurgulandı

 Nadire BAHADİ

K.T. Serbest Çalışan Hekimler Birliği, kamuda ve özelde çalışan hekimlere karşı açtığı davayı kazandı. Devlet hastanelerinde görevli hekimlerin ikinci işte çalışmasına yönelik iki yıldan beri devam eden davada Yargıtay Mahkemesi dün karara vardı. Yargıtay Mahkemesi, doktorların hem kamu hem özelde çalışmasının Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi ve bunun gereğini yerine getirmesi için Sağlık Bakanlığı’na 6 ay süre verdi. Mahkeme heyeti başkanı Yüksek Mahkeme Yargıcı Ahmet Kalkan ve üyeler Yüksek Mahkeme yargıçları Mehmet Türker ve Bertan Özerdağ’ın oy birliği ile verilen karar, Yüksek Mahkeme Yargıcı Ahmet Kalkan tarafından açıklandı. Mahkeme çıkışı basına açıklama yapan KTSÇHB Başkanı Remzi Gardiyanoğlu Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’na çağrıda bulunarak “ mahkeme aleyhinize karar verdi. Ya bu kararı uygulayın ya da mahkemedeki ifadenizin arkasında durup istifa edin” dedi.

Serbest çalışan hekimler birliği (1)


6 ay süre tanındı

Kamuoyunda “kamu doktorlarının ikinci iş davası” olarak bilinen davada karar açıklandı. Mahkeme, yasanın uygulanması için bakanlığa 6 ay süre verdi. Ahmet Kalkan başkanlığında üye yargıçlar Mehmet Türker ile Bertan Özerdağ’dan oluşan Yargıtay, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’na aykırı olarak devlet hastaneleri yanında özelde de çalışan doktorlarla ilgili görevlerini yerine getirmesi noktasında mandamus emri (emrin uygulanması) vererek, Sağlık Bakanlığı’na bu yetkisini kullanması için 6 aylık süre tanınmasına karar verdi. Mahkemede, davacı KTSÇHB adına Avukat Güner Göktuğ, davalı Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı temsilen Avukat Serhan Çınar, Sağlık Bakanlığı’nı temsilen Fatma Memiş ve davaya dahil olan Tıp-İş sendikasını temsilen Avukat Tahir Seroydaş ile Avukat Jale Dizdarlı mahkemede hazır bulundu. Kararın açıklanmasını, KTSÇHB Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ve bazı hekimler de izledi. Mahkeme Başkanı Ahmet Kalkan, kararı yaklaşık bir saatte okudu.

Yargıtay Mandamus emirnamesi verdi

Başkan Kalkan, davacı taraf olan Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamuda çalışan doktorların özelde de çalışmasının Anayasa’nın “eşitlik” ilkesine aykırı olduğu savına değinerek, Sağlık Bakanlığı’nın özelde çalışan doktorlarla ilgili gerekli disiplin işlemlerini uygulamak zorunda olduğuna bulgu yaparak kararı açıkladı. Kalkan, Yargıtay Mahkemesi’nin KTSÇHB’nin istidasındaki talebi doğrultusunda Bakan Sucuoğlu ve Sağlık Bakanlığı’nın 6 ay zarfında 6/2009 Sağlık Çalışanları Yasası’nın 43/1 45 ve 93/1 maddeleri altındaki yetkilerini kullanarak kamudaki görevleri dışında başka iş yapan kamu sağlık çalışanı doktorlarla ilgili yasal görevlerini yerine getirmelerine dair ‘Mandamus’ (kamu görevinin ifası) emri verdiğini açıkladı. Kalkan, mahkemenin Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Maliye Bakanlığı ve Dr. Sıla Usar İncirli aleyhindeki istidayı ise ret ve iptal etti.

“Kaos yasaların eşit uygulanmamasından doğdu”

Anayasa Mahkemesi kararında bazı sağlık çalışanlarının görevlerinden ayrı iş yapma ve daha az çalışma hakkı verilmesinin eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu anımsatan Kalkan, “dolayısıyla bir toplumda kaos, yasaların uygulanmasından değil, var olan yasaların eşit şekilde uygulanmamasından doğar” dedi. Kalkan, “bir yetkinin takdir hakkını bu ilkelere aykırı olacak biçimde kullanma ve yasayı uygulamayacağım deme hak ve yetkisi olmadığından Bakan Sucuoğlu’nun belirttiği gerekçelerin makul addedilmesi imkanının bulunmadığını” da kaydetti.

“Sağlık Bakanlığı’nın kanuni zorunluluğunu yerine getirmeme hak ve yetkisi yok”

Mahkeme Başkanı Kalkan, herkesin büyük saygı duyduğu, güvendiği ve kendini emanet ettiği doktorluk mesleğinin, hukuk devletinde eşitlik ilkelerine aykırı bir yapının vasıtası olarak yürütülmeye çalışılmasının kişi ile kamu menfaati arasındaki dengenin korunması açısından kabul edilebilir olmadığını söyledi. Kalkan, adaletin özü olan eşitliğin yürütme organının faaliyetlerinde bilinçli olarak kabul görmemesi halinde yasaların hukuki karakterlerini yitirdiğine dikkat çekerek, bu kapsamda Bakan Faiz Sucuoğlu ile Sağlık Bakanlığı’nın yetkilerini kullanmada kanuni zorunluluğunu yerine getirmeme hak ve yetkisinin bulunmadığı kaydetti. Başkan Kalkan kararında yasanın uygulanması kararının hem Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, hem de Sağlık Bakanlığı’na yönelik olduğunu belirtirken, bakanın değişmesi halinde de kararın geçerliliğine vurgu yaptı.

Remzi Gardiyanoğlu: Tarihe geçecek bir karardır

Mahkeme çıkışı açıklama yapan Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu ve Avukat Güner Göktuğ değerlendirmede bulundu. İstedikleri tek şeyin Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması olduğunu ifade ederek bu süreçte çok zorlandıklarını ancak avukatlarının hukukken doğru yolda oldukları yönündeki desteği ile sonuna geldiklerini belirtti. “Tarihe geçecek bir karardır ancak zafer olarak addedemem” diyen Gardiyanoğlu, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’na atfen  “yarından sonra bundan önceki altı yılı harcadıkları gibi 6 ayı da harcamasınlar” dedi. Mahkeme emrinin takipçisi olacaklarını söyleyen Gardiyanoğlu, Sağlık Bakanı Sucuoğlu’nun mahkeme heyetine; ‘aleyhime karar verirseniz uygulamam, istifa ederim’ yönündeki ifadesini anımsatarak Sucuoğlu’na çağrıda bulunup “mahkeme aleyhinize karar verdi. Ya bu kararı uygulayın ya da mahkemedeki şahadetinizin arkasında durup istifa edin” şeklinde konuştu.

Dr Arifoğlu: Bu süreçte empati ve sağduyu çok önemli

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Sağlık Bakanlığı’nın mahkeme tarafından ön görülen 6 aylık süreyi çok iyi değerlendirmesi gerektiğine değindi. Bu süre içerisinde bakanlığa ciddi bir görev düştüğünü belirten Arifoğlu, bakanlığın doktorlarla ilgili yasal düzenlemeleri, ek mesailer ile ilgili yasal düzenlemeleri makul bir şekilde sunması gerektiğini söyledi. Bu düzenlemeleri hekim sendikalarının bu süre içerisinde üyeleri arasında değerlendireceğini belirten Arifoğlu, Tabipler Birliği’nin de süreci yakından takip edeceğini kaydetti. Uzun yıllardan beridir bu tür reformların yapılması gerektiği konusunun gündemde olduğunu ifade eden Arifoğlu, bu süre içerisinde hekimlerin de devletin bilgisi dahilinde mesleği bu şekilde icra ettiğini kaydetti. Bu sorunun sadece hekimler için değil tüm kamu çalışanlarını ilgilendirdiğini kaydeden Arifoğlu, devletin bu konuda kapsamlı bir reform gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi. Arifoğlu bu dönemde herkesi sağ duyuya davet ederek bu sürecin geçiş dönemi olduğunu söyleyerek empati yapılması gerektiğini kaydetti.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar