Politik bir gönderme yazısı: Hadjıpavlou’nun “herşeyi yaparım” hikayesi… - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Poli

Politik bir gönderme yazısı: Hadjıpavlou’nun “herşeyi yaparım” hikayesi…

Hasan Karlıtaş
Hasan Karlıtaş

Politika mı? Siyaset mi? Politikacı mı? Siyasetçi mi?

Hiç kuşkusuz, politika’nın, gücü, kitleleri etkilemesi ile ölçülür. Erdemleri kadar yalanları ve entrikaları ile de çok kaygan bir zemini olan politika, genel anlamda halka dair yapılan tüm etkinlikler olarak tanımlanmaktadır… Tarih sürecinde, politika için çok farklı tanımlamalar yapılsa da, “Poli” kelimesinin, Yunanca çoğul anlama gelmesi, ona farklı anlamlar yükler. Yunan siyasal yaşamında politika, “polis”e (devlete, şehre) ait etkinlikler biçiminde tanımlanmıştır. Politika bilimi (politoloji) politik hareketler ve güç edinilmesi ve kullanımı konusunu inceler. Eski Yunanca bir kelime olan politika’nın bir diğer manası da, ‘Çok Yüz’ ya da ‘Çok Söz’ demekmiş… Çok seslilik ne kadar iyi olsa da çok yüzlülük bir o kadar kötüdür. Politika nedir? Siyaset nedir? aralarında fark var mıdır… Aristoteles, Aristo, Eflatun, Montesquieu, Karl Marx ve daha nice aydınlar yüzyıllar boyunca, bilim, felsefe temelinde siyasal işleyiş üzerine derinlikli kafa yorarak, soyut ve somut sonuçlara ulaştılar… Yazımın sonunda, bazı kıssadan hisse sözleri, bu yazının konusu yapmak isteyişim bundan ötürüdür.


1976’dan günümüze kurulan istikrarsızlık

1976 senesinden günümüze geçen, 41 senede görev yapan 39 hükümet, istikrarsız bir siyaset ortamı, güvenilmeyecek siyasetçi profilleri ve siyasal ortam yaratmıştır. Bu ortamın oluşmasına, oy kullanırken dikkat edilmesi gereken kriterler dışında tercihler yapan, halkımızın günahı da ortaktır. Eş, dost, akraba ve menfaat ilişkileri temelinde, oy vermeye alışan kitlenin değişim oranı, beraberinde değişimi de getirecektir. Halkımızı yeni bir seçim süreci bekliyor. Bu günlerde sıkça kullandığım bir sözü bu yazımda da, vurgulamak istiyorum; “Özelenen değişimin olabilmesi için siyasetçi profili kadar, halkın da değişmesi gerekiyor.” Temennim daha iyiye, daha güzele ve yetkin olana ulaşmak için, uzun yıllar boyunca mücadele veren ve her şeyin en güzelini ve en iyisini hak eden, halkımızın, sürdürülebilir politikaların odağında olacağı, haklının hakkını alacağı, mutlu ve umutlu günlere ulaşmasıdır. Toplumun bir yanı çıkar menfaat ilişkiler sarmalına alıştırılmış olsa da, halk temelli, halkın mutluluğuna dayalı, eşitlik ve sosyal adaleti önemseyen halk hareketliliği, tüm olumsuz ortama rağmen, geleceğe dair umut veriyor… Özetle, eşe, dosta, tanıdığa ve menfaat ilişkilerine göre değil, bu görevi yapacak bilgiye ve parti manifestosuna göre oy verelim.

benda arsa isterim

Kıbrıs’taki politikacı Hadjıpavlou’nun  “herşeyi yaparım”, “yasu giriye Hadjıpavlou” (yaşa Hacıpavlu) hikayesi…

KIBRIS’ta yaşayan eskilerin anlattığına göre, politikaya atılmaya karar veren, işadamı Hadjipavlou, Dillirga köylerinden birini oy istemek için ziyaret eder. Köy kahvesinde konuşmasını yaparken, köylülere öyle bir konuşma yapar ki tüm köylüler onu pür dikkatle dinlemeye başlar;

‘Sevgili köylüler tüm sorunlarınıza çözüm bulacağız, size ev de yapacağız, iş de bulacağız, ürettiklerinizi en yüksek fiyata alacağız, sizin ve çocuklarınız için her şeyi yapacağız, bu heyecan veren sözler üzerine köylüler coşar ve hep birlikte;

YASU (Yaşa) HADJIPAVLOU, diyerek, coşkuyla alkışlar. Hacıpavlou konuştukça vaad verdikçe coşku daha da artar. Hadjipavlou konuşmasına gofa (gaza) gelerek devam eder.

‘’Çocuklarınız için okul da yapacağım‘’ derken oradan bir köylü lafa karışır

‘Ee bizde fazla çocuk yok ki!’ der. Hadjipavlou hızını alamaz;

‘O zaman size çocuk da yapacağım’ deyiverir. Nutuk atmanın verdiği heyecanla ağzından bu lafı kaçıran Hadjipavlou, böylelikle büyük bir gaf yapmış olur.

Bu söz üzerine, onu alkışlayıp tezahürat yapan köy halkı, tepki göstermeye başlar ve Politikacı Hadjipavlou, küfürlerle köyden kovulur… Böylelikle, başlamayan politik hayatı da biter… Anlatıla anlatıla, bu gerçek hikaye günümüze kadar ulaşmış olur…

KISSADAN HİSSEYE DÜŞÜNDÜRÜCÜ BAZI ÖZLÜ SÖZLER

Politikacılar dünyanın her yerinde aynıdır. Nehir olmayan bir yere köprü yapacaklarının sözünü verirler. (Nikita Khruschev)

Savaşta askerler ölür, Krallar konuşulur. (Troy filmi,2004)

Politika ve Sanat, dünyanın düzensizlikleri karşısında başkaldırmanın iki ayrı yüzüdür.   (Albert Camus)

Politikacıların hepsi aynıdır. Önce reform sözü verirler, sonra sözlerini “reforme” ederler.  (Leonid S. Sukhorukov)

Politika gerçekleri yadsıyıp, yalan söyleme değil, gerçeklerin istediğiniz yanını göstermesidir. (W.Churchill)

Politika para yerine, insanların ortaya sürüldüğü bir oyundur. (Napolyon)

Politika güç içtir, ona kendiliğinden atılan kimse ondan şikayet etmemelidir. (Gunter Grass)

Politikacıların amacı, her zaman kendi özel avantajlarını artırmak ve bunun için ellerindeki çok büyük güçleri kullanmaktır. (Henry Louis Mencken)

Demokrasi halkın, halk tarafından, halk için sopalanmasıdır. (Oscar Wilde)

Sürekli olarak kendini yönetebilmek, insanın sahip olabileceği en değerli yeteneklerden birisidir. (B.Rusell)

Siyasetle ilgilenmeyen aydınlari bekleyen sonuç, cahiller tarafından yönetilmeye razı olmaktir. Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir eden, içerideki cephenin suskunluğudur. (Mustafa Kemal Atatürk)

Filozoflar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır; oysa sorun onu değiştirmektir. Görünen, gerçek olsaydı bilime gerek kalmazdı. Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir. Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser. Kapitalist üretimin en büyük engeli, sermayenin ta kendisidir. (Karl Marx)

Eğer bir toplumda, devrim ve toplumsal değişim için koşullar olgunlaşmışsa, ama bu toplumsal değişimi gerçekleştirecek bir güç yoksa o toplum için için çürümeye başlar. (Lenin)

Sorgulanmayan hayat yaşamaya değmez. (Victor Hugo)

Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar