Kıbrıs

Polis mahkemeyi de dinlemedi
MAHKEME HÜKMÜ UYGULANMADI: İnsan, 2002 yılında yapılan terfilerde kendisine haksızlık yapıldığı iddiasıyla dava açtı. Dava süreci 10 yıl sürdü. Sonuç olarak en üst mahkeme konumundaki Yüksek İdare Mahkemesi İnsan’ın haklı olduğunu karar altına aldı. İnsan, 2 Eylül’de açıklanan son terfilerde yine umduğunu bulamadı. 10 yıl mahkeme kapılarında sürünen İnsan’ın sağlığının bozulması da yanına kaldı  

Bertuğ TOPAL
Polis Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı polis terfileriyle ilgili gün geçtikçe yeni bulgular ortaya çıkıyor. Polis müfettişi Özer İnsan’ın geçtiğimiz dönemlerde kendinden kıdemsiz başka birinin başmüfettiş olarak atanmasını yargıya taşıdığı ancak davada haklı bulunmasına karşın bu dönemki terfilerde de Başmüfettiş olarak terfi ettirilmediği ortaya çıktı.

İlk mahkeme 2003’te
2003 yılında yapılan polis terfilerinde terfi alamayan Özer İnsan, konuyu yine aynı tarihte mahkemeye taşıyarak kendinden kıdemsiz olan polis müfettişlerinin terfi ettirildiğini belirtti. Mahkemenin 2010 yılında sonuçlanmasıyla mahkeme tarafından bazı kararlara varıldı.

İlk mahkeme haklı buldu
2003 yılından 2010 yılına kadar mahkemede görüşülen davada da Özer İnsan haklı bulundu. Mahkeme kararında Polis Genel Müdürlüğü’nün Özer İnsan’ı terfi ettirmemesinin yasal bir dayanağının bulunmadığı belirtildi. Yasanın 73/7 maddesine göre yükselme için açılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar kıdem tablosuna ve boş kadrolara göre yükselirler denilmekte olduğu ve PGM’nin bir takdir hakkının olmadığı ifade ediliyor. Aynı kararda polis mensubunun terfi ettirilmemesi için tek şartın yetiştirme kurslarında başarısız olması olduğu belirtildi.

“Kurallara aykırı”
Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi: “Yeterlilik sınavını, yetiştirme kurslarını başarı ile tamamlayan liyakatı ve yeteneği sabit olan, iyi sicil alan ve Emare 7’deki kıdem tablosuna göre de en kıdemli müfettiş rütbesinde olan davacının başmüfettiş mevkiine terfi ettirilmemesi ve bulunduğu meslek derecesinde görev yapmaya devam etmesinin 51/1984 sayılı Polis Örgütü Yasası’nın 73’üncü Maddesi’nin (4) ve (7)’nci paragraflarında yer alana emredici kurallarına aykırı olduğu sonucuna varmaktayım.”

2010’da üst mahkemeye başvuruldu
Mahkemenin kararı olmasına rağmen 2011 yılında terfilerde yine ismini göremeyen Özer İnsan bu kez üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu. İki yıl süren mahkemenin ardından İstinaf Mahkemesi terfi ettirilen en kıdemsiz başmüfettiş olan Hüseyin Palabıyık’ın terfi kararı hükümsüz ve etkisiz olarak adledildi.

Hükümüz ve etkisiz
İstinaf Mahkemesi yargıçları Şafak Öneri, Necmettin Bostancı ve Narin Şefik imzalı mahkeme kararında aynen şöyle denildi: “Sonuç olarak istinaf kısmen kabul edilerek, ilgili şahıs no: 6 Hüseyin Palabıyık’ın, davacıya tercihen davalı tarafından başmüfettiş mevkisine terfi ettirilmesi ile ilgili karar ve işlemlerin hükümsüz ve etkisiz olduğuna oy birliğiyle karar verilir. 2’nci ve 3’üncü istinaf sebepleri oy çokluğuyla reddolunur.”

Aile tepkili
15 Mart 2012’de son bulan İstinaf Mahkemesi sonucu bu yıl yapılan polis terfilerinde başmüfettiş olması gerekirken yine terfi ettirilmeyerek müfettişlik görevine devam etmesi istendi. Bu kararın ardından da baba Özer İnsan’ın terfi alamamasına isyan etti.

Polisten cevap gelmedi
2012 yılında tamamlanan İstinaf Mahkemesi’nin ardından kararın Polis Genel Müdürlüğü’ne de iletildiğini belirten Özer İnsan’ın oğlu Evren İnsan, polisten kendilerine kararla ilgili herhangi bir cevap yazısının da gelmediğini belirtti.

Tazminat davası sürüyor
İnsan, kazandıkları davanın ardından Polis Genel Müdürlüğü’ne bir de tazminat davası açtıklarını belirterek bu davanın hale hazırda devam ettiğini söyledi.

1998 yılında beridir müfettiş
Özer İnsan, 1977 yılında polis memuru olarak göreve başladığı 1987 yılında polis çavuşu, 1993 yılında müfettiş muavini ve 1998 yılında müfettiş olarak Polis Genel Müdürlüğü’nde görev yapıyor. 1998 yılından beridir de müfettişlik görevini yürüten İnsan, kıdem sıralamasına göre başmüfettiş olması gereken kişiler arasında yer alıyor.

İnsan: Milliyetçilik taslamasınlar
Polis Müfettişi Özer İnsan’ın oğlu Evren İnsan, gazetemize gelerek tepkisini yineledi. İnsan, mahkeme kararı olmasına rağmen babasının terfi ettirilmediğini ve polis Genel Müdürlüğü’nün babasının öncelik hakkının olmasına rağmen kararı çiğneyerek böyle bir karar verildiğini ifade etti. İnsan, ailenin kararın ardından huzursuzluk içerisinde olduğunu söyleyerek 10 yıldır devam eden ve sonuçlanan davanın bile hiçe sayıldığını dile getirdi. Babası’nın terfi ve dava olayları nedeniyle sağlık problemlerinin baş gösterdiğini söyledi. Aile olarak her zaman haksızlılara uğradıklarını da belirten İnsan, kendisinin de Ulusal Birlik Partisi döneminde işinden edildiği ve açılan dava sonucunda yeniden işine kavuştuğunu dile getirdi. İnsan şöyle devam etti: “Benim dedem Asaf Elmas’tır. Bu ülke için gemilerle silah taşıyorlardı. Bu ülke için canı pahasına emek verdi. Bize kimse milliyetçilik taslamasın. Babam lise 2 terk olduğundan dolayı mı vermiyorlar bilmiyorum ancak babamın polis teşkilatına girdiği zaman böyle bir yasa yoktu. Sonradan bir yasa yaptılar ancak babamı kapsamıyor.”


Başa dön tuşu