PGM 150 kişilik münhal açtı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 31, 2023
MünhalSürmanşet

PGM 150 kişilik münhal açtı

PGM polis ve itfaiye memuru münhal

PGM 150 kişilik Polis/İtfaiye Memuru için münhale çıkıldığını duyurdu

PGM KKTC Polis Örgütü kadrosunda münhal bulunan 150 kişilik Polis/İtfaiye Memuru ( 105
Erkek Polis Memuru, 20 Bayan Polis Memuru, 25 İtfaiye Memuru) mevkii için aranan özellikleri
taşıyan müracaatçılar kabul edileceğini duyurdu.

Polis_itfaiye_Munhal21


MÜNHAL

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
POLİS ve İTFAİYE MEMURU MÜNHAL İLANI ve SINAV DUYURULARI
KKTC Polis Örgütü kadrosunda münhal bulunan 150 kişilik Polis/İtfaiye Memuru ( 105
Erkek Polis Memuru, 20 Bayan Polis Memuru, 25 İtfaiye Memuru) mevkii için aranan özellikleri
taşıyan müracaatçılar kabul edilecektir. Sınavların ayni tarihte yapılacağından müracaatçılar
hangi (Polis/İtfaiye) münhale katılacaklarını başvuru formunda belirteceklerdir.
Polis Memurluğu için yapılacak sınavlar sonucu oluşacak başarı sırasına göre; başarı
listesine yeterli sayıda bayan müracaatçı girememesi durumunda münhal sayısı erkek
müracaatçılarla, yeterli sayıda erkek müracaatçı girememesi durumunda ise münhal sayısı
bayan müracaatçılarla tamamlanacaktır.
İtfaiye Memurluğu için yapılacak sınavlar sonucu oluşacak başarı sırasına göre; başarı
listesine yeterli sayıda müracaatçı girememesi durumunda, İtfaiye Memurluğu için belirlenen
ve boş kalan münhal kadro sayısı Polis Memurluğu (Erkek/Bayan) münhal kadrosuna
aktarılarak Polis Memurluğu(Erkek-Bayan) sınavında başarı listesine giren müracaatçılar ile
tamamlanacaktır.
Polis Memurluğu (Erkek-Bayan) için yapılacak sınavlar sonucu oluşacak başarı sırasına
göre; başarı listesine yeterli sayıda müracaatçı girememesi durumunda, Polis Memurluğu için
belirlenen ve boş kalan münhal kadro sayısı İtfaiye Memurluğu münhal kadrosuna aktarılarak
İtfaiye Memurluğu sınavında başarı listesine giren müracaatçılar ile tamamlanacaktır.
Münhal Kadro Adı Kadro Sayısı Meslek Derecesi Baremi
Polis/İtfaiye Memuru 2288 9’uncu Derece 5/4
1. Kadroya Atanacaklarda Aranan Koşullar
a. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak.
b. On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz yaşını tamamlamamış olmak. (8 Ekim 2021 tarihi
itibariyle)
c. Polis Memurluğu için en az lise veya dengi bir okul mezunu olmak. İtfaiye Memuru için
en az ortaokul mezunu olmak.
d. Herhangi bir suçtan hapis cezasına çarptırılmamış, affa uğramış olsalar dahi, rüşvet,
hırsızlık, hırsızlık mal kabulü, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, hileli iflas, ırza
geçme ve benzeri yüz kızartıcı suçlar ile kumar, sarhoşluk, uyuşturucu madde
kullanımı ve ticareti ile ilgili suçlardan hüküm giymemiş olmak.
e. Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak. (Erkek Adaylar için)
f. Gerekli sağlık şartlarını taşıdığını yarışma Sınavını müteakip Polis Genel Müdürlüğü
tarafından sevk edileceği Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu ile kanıtlamış olmak.
2
g. Kamu görevinden emekli maaşı, ikramiye veya herhangi bir tazminat almamış olmak
veya disiplin suçundan ötürü görevden çıkarılmamış veya görevine son verilmemiş
olmak.
h. Vücut ölçüleri Erkeklerde (Polis/İtfaiye) boy itibariyle 170 cm’den (-1 cm kabul edilir)
kısa olmamak. Boy ölçüsünün cm olarak son iki rakamı ile kilosu arasında -10kg, +10
kg’dan fazla fark olmayacak. 175 cm dahil ve yukarı olanlarda ise -15 kg., +15 kg.’dan
fazla fark olmayacak.
i. Bayanlarda boy itibariyle 168 cm’den (-1 cm kabul edilir) kısa olmamak. Boy ölçüsünün
cm olarak son iki rakamı ile kilosu arasında -15 kg, +10 kg.’dan fazla fark olmayacak.
j. Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.
2. Münhal Kadronun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
a. Polis Örgütünün, iç örgütlenmesinde kendilerine verilen görevleri yapmak.
b. Polis Genel Müdürü ile diğer hiyerarşik amirlerin emirlerini yerine getirmek.
c. Görevleriyle ilgili konularda Polis Genel Müdürüne karşı sorumludurlar.
3. Başvuru Evrakları, Başvuru Süresi ve Başvurunun Yapılacağı Yerler
A. Başvuru Evrakları
a. Çipli KKTC Kimlik Kartı (10 rakamlı kimlik numarasından oluşan) (Aslı ve
Fotokopisi) veya normal kimlik kartına sahip olanların, normal kimlik kartları
yanında 1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren alınmış olan ve üzerinde 10 rakamlı
kimlik kartı numarası bulunan bir doğum kayıt belgesini de ibraz etmeleri
gerekmektedir (Aslı ve Fotokopisi)
b. Doğum şahadetnamesi. (Aslı)
c. Mezun olduğu okul diploması veya KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
tarafından onaylanmış kopyası.
d. Askerliğini yapmış olduğunu kanıtlayan belge. (Erkekler için)(8 Ekim 2021 tarihi
itibariyle)
e. 4×6 santimetre ebadında iki adet fotoğraf.
f. İlçe Polis Müdürlüklerinden alınacak sabıka kayıt belgesi. Ancak, başvuru
tarihinden önce herhangi bir zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında
ikameti bulunan başvuru sahipleri, bu süre içerisinde ikamet ettikleri ülkeden
temin edecekleri sabıka kayıt belgesini de eklerler.
B. Başvuru Süresi ve Başvurunun Yapılacağı Yerler
Müracaatçılar, Polis/İtfaiye münhal kadrosu için 4 Ekim 2021 – 08 Ekim 2021 (her iki
tarih dahil) tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde Polis Genel Müdürlüğü web
sayfasından veya İlçe Polis Müdürlüklerinden temin edecekleri “Başvuru Formunu” doldurup,
eklenecek evraklar ile birlikte İlçe Polis Müdürlüklerine şahsen başvuru yapacaklardır.
Aday numaraları başvuru süresi bitikten sonra en kısa sürede müracaatçılara sms
yolu ile bildirilecektir. Bu sebeple müracaatçıların, müracaat esnasında başvuru formunu
doldururken güncel cep telefonu numaralarını vermesi gerekmektedir.
3
Süratli, doğru bilgi akışı ve haberleşme için Polis Genel Müdürlüğü web sitesi önceliği
dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak takip edilmesi gerekmektedir.
Yapılacak tüm sınavların saati ve müracaatçıların sınava gireceği yerler ve sıra
numaraları sınav tarihinden önce Polis Genel Müdürlüğünün resmi web sitesi
http://www.polis.gov.ct.tr adresinde yer alan duyurular kısmında aday numarası ile
duyurulacaktır. Duyurunun yapıldığı müracaatçıların cep telefonlarına SMS yolu ile
gönderilecektir. Müracaatçılara ayrıca yazılı sınav çağrısı yapılmayacaktır.
4. Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar
Müracaatçıların sınava girerken en çok 72 saat önce yaptırdıkları negatif sonuçlu
pcr/antijen testi belgelerini, kimlikleri doğrulayacak bir belgenin (kimlik kartı veya pasaport )
aslını ibraz etmeleri ve maske takmaları gerekmektedir.
Maske takmayan, pcr/antijen testini ibraz etmeyen, kimliğini belgeleyemeyen ve/veya
sınav başlama saatinden sonra gelen müracaatçılar sınava alınmayacaktır.
5. Yapılacak Sınavlar, Yerleri ve Tarihleri
Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından Aranan Koşulları taşıyan ve belirtilen vücut
ölçülerine sahip müracaatçıların başvurularının kabulünün yapılması.
Yapılacak boy ve kilo ölçümüne itirazı olanlar itirazlarını hemen yapacaklar ve itirazları
Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından o anda değerlendirilip karara bağlanacaktır. Daha sonra
yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
A. Polis/İtfaiye Yeterlik Sınavı
Sınav Tarihi Sınav Yeri Sınav Konuları
23 Ekim 2021 Lefkoşa
Türkçe (Çoktan Seçmeli)
Matematik (Çoktan Seçmeli)(İtfaiye Hariç)
Kompozisyon
 Polis Memuru müracaatçılarına “Türkçe ve Matematik Konularından” çoktan seçmeli
test şeklinde uygulanır ve 60 (altmış) puan üzerinden değerlendirilir. “Kompozisyon
Bölümü” ise 40 (kırk) puan üzerinden değerlendirilir.
 İtfaiye Memuru müracaatçılarına “Türkçe Konularından” çoktan seçmeli test şeklinde
uygulanır ve 60 (altmış) puan üzerinden değerlendirilir. “Kompozisyon Bölümü” ise 40
(kırk) puan üzerinden değerlendirilir.
 Kompozisyon konusundan en az 15 (on beş) puan alanlar ve her iki bölümden alınan
puanların toplamında en az 60 (altmış) puan alan adaylar başarılı sayılır.
Tarih Yer
18 Ekim 2021-20 Ekim 2021 (Pazartesi-Çarşamba) Polis Özel Harekat Müdürlüğü-Dikmen
4
 Aranan öğrenim koşullarının üzerinde (Polis Memurluğu için Lise Mezuniyeti üstünde,
İtfaiye Memurluğu için Ortaokul Mezuniyeti üstünde) mezuniyeti bulunanlar yeterlik
sınavından muaftırlar.
B. Polis/İtfaiye İngilizce Sınavı
Sınav Tarihi Sınav Yeri Sınavın Düzeyi
6 Kasım 2021 Lefkoşa Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve
Programının A2 Düzeyi
 Yeterlik sınavında başarılı olanlar ile Yeterlik Sınavından muaf olanlar İngilizce sınavına
katılırlar.
 İngilizce Sınavı yazılı yapılır ve 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir ve geçer puan
en az 50(elli)’dir.
C. Polis/İtfaiye Spor Sınavı
Sınav Tarihi Sınav Yeri Sınav Kriterleri
16 Kasım 2021-19 Kasım
2021 (Her iki tarih dahil)
Polis Özel Harekat
Müdürlüğü – Dikmen
400 Metre Koşu (Polis/İtfaiye)
Şınav (Polis/İtfaiye)
Mekik (Polis/İtfaiye)
Kol Çekme (Polis/İtfaiye) (Bayanlarda
Uzun Atlama)
Yükseklik ve Denge Yeteneği (Sadece
İtfaiye Memur Adayları)
 İngilizce sınavında başarı olanlar spor sınavına katılırlar.
 Belirlenen kriterlerin her birinin, puan değeri 100 (yüz)’dür. Kriterlerden alınan toplam
puanın kriter sayısına bölünmesi ile spor sınav notu saptanır.
 Spor sınavı 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir ve geçer puan en az 60 (altmış)’tır.
5
POLİS MEMURU BAYAN MÜRACAATÇILARIN SPOR TESTİ PUAN ÇİZELGESİ
400 METRE KOŞU UZUN ATLAMA UZUN ATLAMA
(DEVAMI)
MEKİK (90 SN) ŞINAV (90 SN)
Süre (Dk.) Puan Mesafe Puan Mesafe Puan Adet Puan Adet Puan
1:20 100 3:00 100 2:08 40 25 100 20 100
1:21 97 2:98 98 2:06 39 24 96 19 95
1:22 94 2:96 96 2:04 38 23 92 18 90
1:23 91 2:94 94 2:02 37 22 88 17 85
1:24 88 2:92 92 2:00 36 21 84 16 80
1:25 85 2:90 90 1:98 35 20 80 15 75
1:26 82 2:88 88 1:96 34 19 76 14 70
1:27 79 2:86 86 1:94 33 18 72 13 65
1:28 76 2:84 84 1:92 32 17 68 12 60
1:29 73 2:82 82 1:90 31 16 64 11 55
1:30 70 2:80 80 1:88 30 15 60 10 50
1:31 68 2:78 78 1:86 29 14 56 9 45
1:32 66 2:76 76 1:84 28 13 52 8 40
1:33 64 2:74 74 1:82 27 12 48 7 35
1:34 62 2:72 72 1:80 26 11 44 6 30
1:35 60 2:70 70 1:78 25 10 40 5 25
1:36 58 2:68 70 1:76 24 9 36 4 20
1:37 56 2:66 69 1:74 23 8 32 3 15
1:38 54 2:64 68 1:72 22 7 28 2 10
1:39 52 2:62 67 1:70 21 6 24 1 5
1:40 50 2:60 66 1:68 20 5 20 0 0
1:41 48 2:58 65 1:66 19 4 16
1:42 46 2:56 64 1:64 18 3 12
1:43 44 2:54 63 1:62 17 2 8
1:44 42 2:52 62 1:60 16 1 4
1:45 40 2:50 61 1:58 15 0 0
1:46 38 2:48 60 1:56 14
1:47 36 2:46 59 1:54 13
1:48 34 2:44 58 1:52 12
1:49 32 2:42 57 1:50 11
1:50 30 2:40 56 1:48 10
1:51 28 2:38 55 1:46 9
1:52 26 2:36 54 1:44 8
1:53 24 2:34 53 1:42 7
1:54 22 2:32 52 1:40 6
1:55 20 2:30 51 1:38 5
1:56 18 2:28 50 1:36 4
1:57 16 2:26 49 1:34 3
1:58 14 2:24 48 1:32 2
1:59 12 2:22 47 1:30 1
2:00 10 2:20 46 1:29 0
2:01 8 2:18 45
2:02 6 2:16 44
2:03 4 2:14 43
2:04 2 2:12 42
2:05 0 2:10 41
6
POLİS MEMURU ERKEK MÜRACAATÇILARIN SPOR TESTİ PUAN ÇİZELGESİ
400 METRE KOŞU KOL ÇEKME MEKİK (90 SN) ŞINAV (90 SN)
Süre (Dk.) Puan Adet Puan Adet Puan Adet Puan
1:10 100 10 100 30 100 30 100
1:11 97 9 90 29 96 29 96
1:12 94 8 80 28 92 28 92
1:13 91 7 70 27 88 27 88
1:14 88 6 60 26 84 26 84
1:15 85 5 50 25 80 25 80
1:16 82 4 40 24 76 24 76
1:17 79 3 30 23 72 23 72
1:18 76 2 20 22 68 22 68
1:19 73 1 10 21 64 21 64
1:20 70 0 0 20 60 20 60
1:21 68 19 56 19 56
1:22 66 18 52 18 52
1:23 64 17 48 17 48
1:24 62 16 44 16 44
1:25 60 15 40 15 40
1:26 58 14 36 14 36
1:27 56 13 33 13 33
1:28 54 12 30 12 30
1:29 52 11 27 11 27
1:30 50 10 24 10 24
1:31 48 9 21 9 21
1:32 46 8 19 8 19
1:33 44 7 16 7 16
1:34 42 6 13 6 13
1:35 40 5 10 5 10
1:36 38 4 7 4 7
1:37 36 3 4 3 4
1:38 34 2 1 2 1
1:39 32 1 0 1 0
1:40 30
1:41 28
1:42 26
1:43 24
1:44 22
1:45 20
1:46 18
1:47 16
1:48 14
1:49 12
1:50 10
1:51 8
1:52 6
1:53 4
1:54 2
1:55 0
7
İTFAİYE MEMURU MÜRACAATÇILARININ SPOR TESTİ PUAN ÇİZELGESİ
400 METRE
KOŞU KOL ÇEKME MEKİK (90
SN) ŞINAV (90 SN) YÜKSEKLİK DENGE
Süre
(Dk.) Puan Adet Puan Adet Puan Adet Puan Metre Puan Metre Puan
1:10 100 10 100 30 100 30 100 20 100 10 100
1:11 97 9 90 29 96 29 96 18 90 9 90
1:12 94 8 80 28 92 28 92 16 80 8 80
1:13 91 7 70 27 88 27 88 14 70 7 70
1:14 88 6 60 26 84 26 84 12 60 6 60
1:15 85 5 50 25 80 25 80 10 50 5 50
1:16 82 4 40 24 76 24 76 8 40 4 40
1:17 79 3 30 23 72 23 72 6 30 3 30
1:18 76 2 20 22 68 22 68 4 20 2 20
1:19 73 1 10 21 64 21 64 2 10 1 10
1:20 70 0 0 20 60 20 60 0 0 0 0
1:21 68 19 56 19 56
1:22 66 18 52 18 52
1:23 64 17 48 17 48
1:24 62 16 44 16 44
1:25 60 15 40 15 40
1:26 58 14 36 14 36
1:27 56 13 33 13 33
1:28 54 12 30 12 30
1:29 52 11 27 11 27
1:30 50 10 24 10 24
1:31 48 9 21 9 21
1:32 46 8 19 8 19
1:33 44 7 16 7 16
1:34 42 6 13 6 13
1:35 40 5 10 5 10
1:36 38 4 7 4 7
1:37 36 3 4 3 4
1:38 34 2 1 2 1
1:39 32 1 0 1 0
1:40 30
1:41 28
1:42 26
1:43 24
1:44 22
1:45 20
1:46 18
1:47 16
1:48 14
1:49 12
1:50 10
1:51 8
1:52 6
1:53 4
1:54 2
1:55 0
YÜKSEKLİK: Adaylar Hidrolik Merdivenli İtfaiye Aracı ile 20 metre yüksekliğe çıkarılacaklardır.
DENGE: Adaylar 10 metre uzunluğunda düz denge platformunu tamamlayacaklardır.
8
D. Polis/İtfaiye Yarışma Sınavı
 Spor Sınavında başarılı olanlar yarışma sınavının yazılı ve sözlü bölümüne katılırlar.
a. Polis/İtfaiye Yazılı Sınavı
b. Polis/İtfaiye Sözlü Sınavı
Sözlü Sınav Değerlendirilmesi Sınav Tarihi ve Yeri Puanı
Genel Görünüş Tavır ve Hareket
23-24-25-26 Kasım 2021
Lefkoşa
5 (Beş) Puan
Konuşma Yeteneği ve Türkçeyi Kullanma Seviyesi 10 (On) Puan
Kendini İfade Etme ve Anlatım Yeteneği 10 (On) Puan
Bir Konuyu Kavrayıp Özetleme, İfade Yeteneği ve
Muhakeme Gücü 10 (On) Puan
Özgüveni, İkna Kabiliyeti ve İnandırıcılığı 5 (Beş) Puan
 Yazılı Sınav 60(altmış) puandır ve çoktan seçmeli (test) şeklinde yapılır.
 Sözlü Sınav 40 (kırk) puandır.
 Yarışma Sınav notu yazılı ve sözlü bölümden alınan puanların toplamı ile belirlenir ve
geçer puan en az 60 (altmış)’tır.
*Mahkum olunan her ağır suçtan 10 (on) puan, her hafif suçtan 5 (beş) puan Yarışma
Sınav puanından düşülür.
6. Polis/İtfaiye Başarı Listesinin Oluşturulması
 İngilizce sınav notunun %20 (yüzde yirmisi)
 Spor sınav notunun %20 (yüzde yirmisi)
 Yarışma Sınav notunun %60 (yüzde altmışı)
Başarı sırasına göre münhal kadro sayısı kadar asil, münhal kadro sayısının %30’u
(yüzde otuzu) (küsuratlar bir üste tamamlanır) kadar da yedek aday tespit edilerek Polis Genel
Müdürlüğü tarafından Devlet Hastanesine sevk edilir.
*Puanlarda eşitlik olması halinde sırasıyla Yazılı Yarışma Sınav Notu ve İngilizce Sınav
Notu dikkate alınır.
Yazılı Sınav Konuları Sınav Tarihi ve Yeri Puanı
Genel Yetenek (Sözel, sayısal, şekilsel yetenek
sorularından oluşmaktadır.) 20 Kasım 2021
Lefkoşa
40 (Kırk) Puan
Genel Kültür (Güncel konular ile Kıbrıs tarihi ve
coğrafyası sorularından oluşmaktadır.) 20 (Yirmi) Puan
9
7. Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi, Sonuçların Açıklanması ve Sınavlara İtiraz
A. Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi
Çoktan seçmeli (test) sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi, Polis Hizmetleri Komisyonu
tarafından optik okuyucuda yapılacaktır.
B. Sınav Sonuçlarının Açıklanması
Sınav sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından sonraki en kısa sürede, Polis
Hizmetleri Komisyonu tarafından Polis Genel Müdürlüğü’nün web sayfasından yayınlanacaktır.
C. Sınavlara İtiraz
Sınavlara itiraz, sınav sonuçlarının Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından Polis Genel
Müdürlüğünün resmi web sayfasından yayınlanmasından sonra en geç 3 (üç) iş günü içerisinde
web sayfasından veya ilçe polis müdürlüklerinden temin edilecek “Sınav İtiraz Dilekçesi”
doldurularak Polis Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Özlük İşleri Müdürlüğüne teslim edilerek
yapılacaktır.
İtirazlar Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından değerlendirilerek, sonuç, itiraz eden
müracaatçıya yazılı olarak bildirilecektir. Sınav sonuçlarında genel bir değişiklik olması halinde
sonuçlar yazılı olarak web sayfasında ilan edilecektir.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar