Para hazır icraat sıfır - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Şubat 4, 2023
KıbrısManşet

Para hazır icraat sıfır

altyapı

Ülkenin altyapısına ciddi gelişimler kaydedecek kaynaklar hükümetin beceriksizliği ve projelere odaklanmaması nedeniyle geri gidiyor.

Hükümet altyapı için ayrılan 500 milyon TL kaynağın sadece yüzde 13’ünü kullanabildi.

“NİYET” BEKLİYOR: Türkiye tarafından KKTC altyapısının geliştirilmesi için hazırlanan ve KKTC hükümeti tarafından gerekli düzenleme ve projenin yapılması ile hayata geçirilebilecek projeler halen daha bekliyor. KKTC hükümeti tarafından niyet ortaya koyarak yapılması gereken projeler maalesef kaynakları hazır olmasına karşın yapılamıyor


SADECE YÜZDE 13’Ü: Rakamlara bakıldığında Türkiye Cumhuriyeti tarafından altyapı projeleri için ayrılan para toplam 511 milyon 833 bin 337 TL.Bu paranin 2017’nin sekiz aylık döneminde hükümet tarafından sadece yüzde 13’ü yani 68 milyon 647 bin 941 TL’si kullanılabilmiş durumda

EN FAZLA ULAŞTIRMADA: Türkiye tarafından verilen altyapı katkılarında en fazla kaynak ulaştırma sektöründe kullanıldı. Ulaştırma Sektörü toplam ödeneğin yüzde 26’sı kullandı. En az ödenek kullanılan alan ise, vatandaşın en çok şikayet ettiği “çevre…” İşi “çevre” olanlar, orman arazisi dağıtmakla meşgul

ALTYAPI PROJELERİ GENEL SEKTÖR RAKAMLARI (TL)

Toplam Ödenek              Harcama Tut.    Harcama Oranı(%)

Tarım Sektörü                                                  22.200.000,00                    4.837.499,89      21,79

Sanayi Ve Ticaret Sektörü                           10.000.000,00                    884.288,92          8,84

Ulaştırma Sektörü                                          86.600.000,00                    23.176.681,97    26,76

Eğitim Sektörü                                                 33.587.135,00                    6.112.939,31      18,20

Kültür Sektörü                                                 34.974.506,00                    7.637.174,53      21,84

Sağlık Ve Sosyal Hizmet Sektörü                              22.876.000,00                    1.734.238,24      7,58

Diğer Kamu Sektörü                                      250.595.696,60                 20.489.510,60    8,18

Çevre Sektörü                                                 13.500.000,00                    746.055,80          5,53

Savunma Ve Güvenlik Sektörü                 37.500.000,00                    3.029.552,37      8,08

TOPLAM                                                             511.833.337,60                 68.647.941,63    13,41

 

Bertuğ TOPAL

2017 yılında Türkiye tarafından KKTC altyapısının genelinin düzeltilebilmesi için ayrılan paranın sadece yüzde 13’ü kullanıldı.

Kaynak hazır olmasına rağmen hükümetin projeleri hayata geçirmedeki zayıflığı ve isteksizliği paranın da ayrılmış kaynak olarak bir kenarda durmasına neden oluyor.

Hal böyle olunca hem Türkiye’nin KKTC’nin kalkınması için ayrıldığı kaynak boşa gidiyor hem de hükümet ülkenin kalkınmasının önüne taş koymuş oluyor.

Rakamlara bakıldığında Türkiye Cumhuriyeti tarafından altyapı projeleri için ayrılan para toplam 511 milyon 833 bin 337TL.

Bu paranın ise sekiz aylık bir dönem geçmesine rağmen hükümet tarafından sadece yüzde 13’ü yani 68 milyon 647 bin 941 TL’si kullanılabilmiş durumda. Altyapılar için ayrılan ve her kaleminin tek tek kaynaklandırıldığı bu bütçe geçen yıl da olduğu gibi bu yıl da neredeyse dokunulmadan Türkiye’ye geri dönüyor.

Ciddi rakamlar “niyet” bekliyor

Türkiye tarafından KKTC altyapısının geliştirilmesi için hazırlanan ve KKTC hükümeti tarafından gerekli düzenleme ve projenin yapılması ile hayata geçirilebilecek projeler halen daha bekliyor.

KKTC hükümeti tarafından niyet ortaya koyarak yapılması gereken projeler maalesef niyet olmaması nedeniyle beklemede.

Ulaştırma için 86 milyon TL

2017 yılı ulaştırma sektörünün altyapısının iyileştirilmesi için KKTC’ye Türkiye’nin ayırdığı kaynak tam 86 milyon 600 bin TL. Projeler ve ödenekleri ise şöyle: KKTC Master Plan Uygulama Projesi 45 milyon TL, Ercan Havaalanı Geliştirme Projesi 2 milyon TL, Yol Yapım ve Bakım Projesi 35 milyon TL, Toplu Taşımacılığı Geliştirme Etüd Projesi 200 bin TL, Girne Antik Limanı Mendireğinin Tamiri Projesi 1 milyon TL, Limanların ve Diğer Kıyı Yapılarının Geliştirilmesi Projesi 1 milyon TL, Sivil Havacılık Proje Giderleri 100 bin TL ve Gemi Trafik Yönetim Projesi için 2 milyon 300 bin TL.

2017 yılında 86 milyon 600 bin TL’lik kaynağın sadece 30 milyon TL’lik bölümü kullanılmış durumda.

Savunma ve güvenliğe 37 milyon 500 bin TL

Türkiye’nin kaynak sağladığı alanlardan biri olan Savunma, Güvenlik ve Adalet sektöründe de durum ulaştırmadan farklı değil. 37 milyon 500 bin TL’lik kaynağı sadece 8 milyon TL’si kullanılmış durumda. Cezaevi’nin Geliştirilmesi Projesi için ayrılan 700 bin TL’nin sadece 188 bin TL’si, Gönyeli Polis Karakolu İnşaatı Projesi için ayrılan bir milyon 250 bin TL’lik bütçenin hiçbiri kullanılmadı. Güzelyurt İtfaiye Binası Projesi için ayrılan 1 milyon 400 bin TL’lik kaynağın 839 bin TL’si kullanılırken, Polis Teşkilatını Güçlendirme Projesi için ayrılan 1 milyon 750 bin TL’lik bütçeye ise dokunulmadı. Polis Okulu Binası Projesi için ayrılan 2 milyon 400 bin TL’lik kaynağın 1 milyon 482 bin TL’si kullanılırken, ülkede ciddi sorun haline gelen ve her fırsatta ifade edilen yeni bir cezaevi için ise tam 30 milyon TL’lik kaynak var. Bugüne kadar bu kaynaktan 519 bin TL kullanıldı.

En düşük kullanılan kalem geliştirme projelerinin olduğu kalem

Diğer Kamu Sektörü kalemi altında bulunan ve ciddi kaynak ayrılan bazı projelere neredeyse hiç para harcanmadı.

Devletin projeyi işleme koyması ve niyetinden başka bir şey istemediği bu projelerde Türkiye toplam 206 milyon 795 bin TL ayırdı. KKTC hükümeti ise bu paranın sadece yüzde 9’una denk gelen 19 milyon 781 bin TL’sini kullandı. Bu kalemde yer alan kaynaklar ve kullanılma durumları ise şöyle: BRT Altyapı Yatırımlarına Katkı kaleminde 1 milyon TL kaynaktan 446 bin 759 TL’si, Maliye İdaresini Geliştirme Projesi’nde 600 bin TL kaynağın 102 bin TL’si kullanıldı.

Diğerleri ise şöyle:

Rekabet Kurumunu Geliştirme Projesi 200 bin TL’den 64 bin 586 TL’si kullanıldı.

Tamamlama Projesi’nin 20 milyon 395 bin TL’lik kaynağından hiç kullanılmadı.

TC’den Görevli Olarak Gelen Kamu Görevlileri ve Uzmanların Ücretleri Projesikapsamında 5 milyon TL’den 1 milyon 398 bin TL kullanıldı.

Diğer projeler şöyle;

Hizmet Binaları Yapım Geliştirme ve Tamamlama Projesi 29.000.000TL kaynaktan 688.305 TL kullanıldı.

Hizmet İçi Eğitim Programlarının Desteklenmesi Projesi’nin 300 bin TL kaynağından hiç kullanılmadı. Otomasyon Projelerine Katkı Projesi’nin 1 milyon 350 bin TL’lik kaynağından 250 bin TL kullanıldı.

Dernek, Birlik, Kulüp, Sendika, Vakıf vb. STK’lara Katkı Projesi’nin 6 milyonluk kaynağından 1 milyon 271 bin TL kullanıldı.

Belediye ve Köylerin Altyapı Yatırımlarına Katkı Projesi’nde 140 milyon 200 bin TL’lik kaynaktan 15 milyon 558 bin TL kullanıldı.

Müşavirlik Hizmetleri Projesi’nin1 milyon 300 bin TL’lik kaynağından 492 bin 425 TL kullanıldı.

Akaryakıt Birimi Laboratuvarının Geliştirilmesi Projesi, Tapu ve Kadastro Hizmetlerinin Geliştirilmesine Katkı Projesi, Posta Dairesi Hizmetlerinin Geliştirilmesine Katkı Projesi, Vakıflar İdaresi Projesi, Maliye Otomasyon Projesive KKTC’de Nirengi Ağı Oluşturulması Projesi’nin kaynaklarının ise hiçbiri kullanılmadı.

Sağlık alanında da durum iç açıcı değil

Sağlık ve Sosyal Hizmet Sektörü’nde de durum çok da iç açıcı değil. TC yardımları ile yapılan ve tamamlanan tek proje Onkoloji Hastanesi olarak görülüyor. Geriye kalan tüm projelerin kaynakları ise neredeyse hiç kullanılmadı. 22 milyon 376 bin TL’lik kaynaktan sadece 1 milyon 734 bin TL kullanıldı. Bu kullanılan paranın büyük bir kısmı da Onkoloji Hastanesi’ne kullanıldı.

Çevre Sektörü

Çevre Sektörü’nde kullanılan para sadece 746 bin TL. Türkiye’nin proje karşılığı altyapı projelerine verdiği kaynakların kullanımı ile ilgili sorunlar her sektörde var. Çevre sektöründe ise ayrılan altyapı kaynağı üç buçuk milyon TL olarak görülüyor. Bu kaynağın ise sadece 746 bin TL’si kullanılabilmiş durumda.

Sağlık Sektörü

Proje İsmi                                                                         Kaynak (TL)                        Kullanılan (TL) 

Tıbbi Teçhizat ve Ambulans Alımı Projesi             6 milyon                              134 bin 200

Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi             5 milyon                              63 bin 626

Onkoloji Hastanesi Yapım Projesi                            1 milyon 576bin                1 milyon 176 bin 052

Sosyal Hizmet Projesi                                                   8 milyon 300 bin               360 bin 360

Devlet Laboratuvarına Teçhizat Alımı Projesi      1 milyon 500 bin               0

Devlet Hastanesi Etüd Projesi                                   500 bin                                 0

 

Çevre Sektörü

Proje İsmi                                                                                         Kaynak                                 Kullanılan          

Türkiye’den Su Getirme Projesi KKTC Dağıtım Kısmı       1 milyon 300 bin               560 bin 513

Ülkesel Fiziki Plan Projesi                                                           100.000                0

Özel Çevre Koruma Bölgeleri Koruma Projesi                    100.000                0

Çöp Alanlarının Rehabilitasyonu Projesi                                               2.000.000            185.543

Atık Su Arıtma ve Sulama Suyu Sistemleri Projesi            10.000.000          0

 

Tarım Sektörü

Proje İsmi                                                                                         Kaynak                 Kullanılan          

Meteoroloji Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi                               500.000                26.434

Bitki Koruma ve Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi         1.600.000            457.370

Tarım Bilgi Sisteminin Oluşturulması Projesi                       500.000                19.980

Merkezi Bitki Sağlığı ve Karantina Lab. Kurulması             1.000.000            0

Organik Tarımın Geliştirilmesi Projesi                                    200.000                47.822

Hayvancılığın ve Hayvan Barınaklarının Geliştirilmesi      3.500.000            153.054

Balıkçı Barınaklarının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi         3.000.000            143.647

Hayvan Islahı, Hayvansal Hastalıklarla Mücadele Projesi               3.500.000            2.579.872

Sınır Kontrol Noktası Oluşturma Projesi                                               2.000.000            0

Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Projesi                             2.400.000            215.404

Ormancılık Sektörünü Geliştirme Projesi                             4.000.000            1.193.919

Sanayi ve Ticaret Sektörü

Proje İsmi                                                                                         Kaynak                 Kullanılan          

Organize Sanayi Bölgeleri Altyapıİnşaatına Katkı Projesi               10.000.000          884.289

 

Kültür Sektörü

Proje İsmi                                                                                         Kaynak                 Kullanılan          

Din Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Katkı Projesi                                19.877.571          3.459.327

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Projeleri Katkı Projesi                       4.500.000            1.569.621

Tanıtma, Enf.ve Tören Giderlerine Katkı Projesi                               6.796.935            1.893.788

Anıtlar, Şehitlikler ve Müzeler Yapım ve Onarımı Projesi              1.000.000            0

Arkeolojik KazıÇalışmalarına Katkı Projesi                            1.000.000            263.640

Eski Eserlerin Restorasyonu Projesi                                       800.000                230.164

TC-KKTC Kültür ve Sanat İşbirliği ve Katkı Projesi                              1.000.000            220.635

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar