Organ nakli yasası için ilk adım!

10 Ekim 2013 Perşembe | 12:06
Organ nakli yasası için ilk adım!
Kıbrıs Town Houses

En yaşlı üye sıfatıyla DP/UG Girne Milletvekili Ergün Serdaroğlu başkanlığında saat 10.15’te başlayan toplantının gündeminde 8 gündem dışı konuşma isteği bulunuyor.

Toplantının sunuşlar bölümünde ilk olarak Meclis’in 14 Ekim Pazartesi arife günkü toplantısının ertelenmesine dair Danışma Kurulu kararı okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Kesin Hesap Yasa Tasarıları ile Sayıştay Denetim Raporlarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Özel Komite’nin üye sayısı da milletvekillerinin onayına sunuldu. Buna göre, komitede 7 üye görev yapacak. Karar, oybirliğiyle onaylandı.

Meclis Danışma Kurulu’nun “2013 Yılında Polis Örgütünde Yapılan Terfilerle İlgili Araştırma Komitesi”nin üye sayısının 7 olması da milletvekillerinin tümünün onayını aldı.

AB Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’nin üye sayısının da 7 olması kabul edildi.

ÜYELER

Toplantıda daha sonra Meclis Başkanlık Divanı’nın bu komitelerin üyeleriyle ilgili kararları da oybirliğiyle onaylandı.

Buna göre, Kesin Hesap Yasa Tasarıları ile Sayıştay Denetim Raporlarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Özel Komite’de CTP/BG’den Mehmet Çağlar, Birikim Özgür ve Abbas Sınay; UBP’den Faiz Sucuoğlu, Ali Pilli; DP/UG’den Hasan Taçoy ve Fikri Ataoğlu görev yapacak.

2013 Yılında Polis Örgütünde Yapılan Terfilerle İlgili Araştırma Komitesi’nde CTP/BG’den Erkut Şahali, Salih İzbul, Fazilet Özdenefe Kürşat; DP/UG’den Menteş Gündüz ve Hüseyin Avkıran Alanlı; UBP’den Nazım Çavuşoğlu ve Erdal Özcenk görevlendirildi.

AB Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’de ise CTP/BG’den Armağan Candan, Doğuş Derya ve Salih İzbul; UBP’den Tahsin Ertuğruloğlu, Hamza Ersan Saner ve DP/UG’den Hasan Taçoy ve Özdemir Berova görev yapacak.

AP’DE GÖREVLENDİRİLECEK HEYET

Meclis’in Avrupa Parlamentosu’nda görevlendirilecek sürekli heyet üyeleri de onaylandı. Buna göre, Cumhuriyet Meclisi’ni AP’de CTP/BG’den Armağan Candan, DP/UG’den Hasan Taçoy ile UBP’den Hamza Ersan Saner temsil edecek.

ORGAN NAKLİ YASASI

Organ nakliyle ilgili “İnsan Hücre, Doku ve Organlarının Bağışlanması, Nakil, Tedarik Edilmesi, Test Edilmesi, İşlenmesi, Korunması, Saklanması, Dağıtımına ve Gereğinde İmhasına İlişkin Güvenlik Ve Kalite Standartlarının Belirlenmesi Yasa Tasarısı”nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi de kabul edildi.

Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi Başkanı Tufan Erhürman’ın, “Siyasi Partiler Yasa Önerisi’nin Anayasa, Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü, Siyasal Partiler ve Seçim ve Halkoylaması Yasası değişikliklerinin görüşecek komiteye iletilmesi” tezkeresi de milletvekillerinin bilgisine sunuldu.

Başbakanlık’ın Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivedilik tezkeresinin okunmasının ardından Başbakan Özkan Yorgancıoğlu söz aldı.