Köşe Yazarları

Onca “İbni” Varken!

TC Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu bir fetva vermiş.

Şöyle:

“Bir kimse yüzüne karşı ‘Seni boşadım, benden boş ol” gibi boşanmayı ifade eden gibi sözleri şifahi (sözlü) olarak söylemek suretiyle eşini boşayabileceği gibi, bu sözleri telefon, mektup, mesaj, internet ve faks yoluyla bildirerek de boşayabilir.

Söz konusu iletişim vasıtalarıyla boşanmak, sözlü olarak yüz yüze boşanmak gibi geçerlidir.

Ancak bu durumda kocanın, boşamış olduğunu inkar etmemesi gerekir.

Boşanmanın yazılı olması halinde ise, boşanan kimse (yani kadın)yazının veya mesajın eşinden geldiğine emin olmalıdır.

Bu durumda boşanma hükümleri, kadının mektubu okuduğu andan itibaren başlar.

Fakat koca eşini daha önce gıyaben (kadının yokluğunda) boşamış da bunu mektupla haber veriyorsa,  boşanmanın hükümleri kocanın boşadığı andan itibaren başlar. “

Fetvada böyle deniliyor ve kaynak da veriliyor ama anayasadan, medeni kanundan falan değil.

Kaynak şu:

“(İnb Kudame el Muğni, İbn Abidin Reddü-l muhtar IV.)”

Diyanet İşleri dedikleri böyle bir zihniyete sahip.

Laik cumhuriyetmiş,

Anayasa imiş,

Medeni kanunlarmış…

Geç!

“İbn”ye bak!

İbn Kudame el Muğni öyle diyor.

O ne derse o!

Erkek kısmı “boş ol” derse, kanun hükmünde kararname gibidir!

Anayasa’ya bakmayacak, medeni kanunu es geçeceksin.

İbn Kudame’ye bakacaksın.

Kimdir bu?

O da bir başka “İbni”nin torunudur.

Hakkında kısaca bilgi şu:
“Hadîs ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimi. Künyesi, Ebü’l-Abbâs olup ismi, Ahmed bin Îsâ bin Abdullah bin Ahmed Muhammed bin Kudâme’dir. Şeyhülislâm Muvaffaküddîn İbni Kudâme’nin torunudur. 605 (m. 1208) yılında Şam yakınındaki Kâsiyûn’da doğdu. Makdisî ve Sâlihî nisbet edildi. İslâmiyete hizmetlerindeki gayretinden dolayı Seyfüddîn lakabı verildi. Babasının lakabı ile birlikte söylendiğinden, Seyfüddîn İbni Mecdüddîn denilirdi. Otuzsekiz yaşında iken 643 (m. 1245) yılında Şam’da vefât etti. Kâsiyûn dağının eteğine defnedildi.”

İşte,

Diyanete göre bu fıkıh alimi Ahmed bin Îsâ bin Abdullah bin Ahmed Muhammed bin Kudâme’nin dediğine bakılacaktır.

Eğer o, “ koca eşini daha önce gıyaben (kadının yokluğunda) boşamış da bunu mektupla haber veriyorsa,  boşanmanın hükümleri kocanın boşadığı andan itibaren başlar” diye yorum yapmışsa, durum böyle olacaktır, koca boşadığı anda boşanma geçerli olacaktır!

Fıkıh alimi olan “İbni”ler çoktur.

Diğer adı geçen İbn Abidin Reddü-l muhtar IV. de bir fıkıh alimidir.

Onun için “Her sözü delil, her hükmü senettir” diye söylenmektedir.

Diyanet dedikleri müessesenin Yüksek Din İşleri Kurulu Üyeleri medeni kanuna niye baksınlar ki, sözü senet olan, onca fıkıh alimi “İbni”lerin yorumları varken?

 

 

 

 
İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı