Köşe Yazarları

OBEZ DEVLET Büyük bir Cüsse bunu taşımaktan yorgun düşmüş,  takati kalmamış, incecik bacakları olan hantallığın, öngörüsüzlüğün, israfın, rantın, yolsuzluğun alışkanlık haline geldiği devlet yapısıdır “OBEZ DEVLET”. Güçsüz ve hantal, sadece tüketen Devletin Karın içine yerleşmiş Parazitlerin devlete ait olan herşeyi kendi menfaatlerine kullanan kişilerin ortaya çıkardığı büyük bir israf, Yolsuzluk, kimseyi takmayan, sadece israf eden ama üretmeyen , yaptığı israfı bile yerine koyma derdi olmayan, tüm bunların sonucunda oluşan çarpık devlet yapısı.
1974 Yılında Kıbrıs Türk toplumuna Rum toplumunun Kuzey Kıbrıs’tan göçünden dolayı kalan büyük servetin hiçleştirildiği sadece günü kurtarmaya yönelik adımlar atıldığı ve aradan geçen 48 yılda ekonomik çöküntüyü yaratmış bir devlet. Ama obez olma konusunda son derece içi dolmayan bir kör kuyu. Kıbrıs’ta şimdiye dek 4 kez yeni dönemler başladı fakat obez devlet hiç bitmedi. 48 yıl boyunca Kuzey Kıbrıs’ı büyük çoğunlukla yöneten iktidar partileri, Kamuda istedikleri her şeyi yaptılar, son yıllarda Kanun Hükmünde Kararnameler ile Cumhuriyet Meclisini de baypas ederek her türlü siyasal, ekonomik ve mali kararları alarak hantal yapıyı yani hantal devleti alabildiğine hantal yaptılar. Kamu kurumlarını batırdılar, tümünü tükettiler, koskoca elektrik kurumunu sırf özelleştirmek ve rantı sağlamak için batırdılar. Bürokrasiyi yandaşlarıyla doldurarak devlet-parti bütünleşmesini sağlayarak obez devletin daha da obez olmasına çanak tuttular. Rumların bırakmış olduğu toprak parçaları şimdiye dek en az 2 kez el değiştirmiş her değişiklikte en az %60 reel bazda yüksek fiyatlar ortaya çıkmış ve bundan gerekli rantlar sağlanmış olmasına rağmen bu devasa kaynaklar nereye gitti ki hala daha bu devlette elektrik ve alt yapı sorunlarıyla boğuşuyoruz.Yurttaşların oluk oluk ödediği vergilerin KKTC Merkez Bankası’nın bile karının bütçeye aktarıldığı bu süreçlerde bu kaynaklar nereye ve nasıl harcandığı bilinirken obez devletin verimsizliğini daha da sorgular olmamız gerekmez mi?

Bütün bu kaynakların yurttaşa gitmediği somut delillerle ortaya konmaktadır.

Geçen gün Sayın Başbakan tarafından açıklanan “KREDİLER PAKETİ” birkez daha göstermiştir ki OBEZ DEVLET obeziteden taviz vermek istememekte ve özellikle hane halkı ile sabit ve dar gelirli vatandaşların yaşam mücadeleleri için hiçbir ekonomik ve mali önlem almamaktadır.

Sizi başarısızlıkla eleştirenlere sürekli bir kılıf uydurarak sürekli bahaneler ortaya koyarak obez devlet yaratmanızın savunmasını yapmaktasınız. Uygulanan ekonomik modeller ile vatandaşlar arasında büyük ayrımlar yaratırken adaletsiz gelir dağılımı ile yurttaşlar arasında ciddi bir yaşam farkı yarattınız.

Bölünmüş Kıbrıs’ın iki bölgesinde bir birini tamamlayamayan iki ayrı yapı. Böyle mi olmalıydı 48 yıl önce kalan servetin sonucu?

Ve bir gıpta; İsviçre’de yıllık enflasyon %3.4 ve son 30 yılın zirvesindeymiş enflasyon.  Hep beraber güler miyiz ?  İmrenmeli miyiz?

Başa dön tuşu