Köşe Yazarları

Mucize
Antik dönemlerde de salgın hastalıklar vardı.

Bunlardan biri cüzzamdı.

Öyle ki cüzzamlı kralların olduğu bilinir.

Kudüs Kralı IV. Baudouin 1174-1185 yılları arasında hükümdarlık yaptı.

Cüzzam belirtileri küçük yaşta başlamış ve babasının ölümü ile küçük yaşta kral olmuştu.

Onun dönemi ile Salahattin Eyyubi’nin dönemi örtüşür.

Birbirleri ile savaşa tutuştukları çok olur.

Ancak cüzzamlı kral henüz 24 yaşında iken hayatı terk eder…

İnsanlık dinin etkisi altında çok uzun yıllar yaşamış, salgın hastalıkları din etkisi altında yorumlamış, bunun Tanrı tarafından kendilerine verilmiş bir ceza ya da lanet olduğu ileri sürülmüştür.

Ta ki bilimde gelişmeler olsun ve insanlık salgın hastalıkları Tanrı eli ile değil kendi eli ile yener duruma gelsin.

Böyle olmasına rağmen dini etkilerden kurtulmayan milyonlarca insan vardır ve bunlar sırasında devlet politikaları ile destek bulmakta, bilme değil dualara sığınmaktadırlar…

Her felaketin ardından bilimdeki gelişmeler dini inançların sarsılmasına neden oluyor.

Günümüzde hȃlȃ Mesih’i bekleyenler varsa, bunun boş yere bir bekleyiş olduğu görülüyor.

Koronavirüs etkisini gösterdiği sıralarda Rum kilisesinin başpapazı pazar ayinlerine devam edileceğini, aksine bunun İsa’ya bir hakaret olacağı yolunda sözler söylemişti.

Daha sonra bu ayinlerin yapılmamasına kanaat getirildiği bilinir.

Öte yandan, camileri ibadete kapatmayanların, sonradan alınan önlemlere uymak durumunda oldukları görülmüştür…

İncil, İsa’nın bir somun ekmekle onlarca kişinin karnını doyurduğunu yazar.

Aynı şekilde Hz. Muhammed’in mucizeleri arasında bir ekmekle birçok insanın açlığını giderdiği yer alır…

Felaketler ya da inançsızlıklar karşısında peygamberlere atfedilen mucizeler, yerini çoktandır bilimin mucizelerine bırakmıştır.

Herkesin karnının doyması için peygamberlere değil, üretime ve bunların adil dağılımına gereksinim vardır…

İsa bir gün kentlerden birinde dolaşırken yanına cüzzamlı bir adam yaklaşır ve ona “Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin” der.

İsa elini uzatıp adama dokunur ve “İsterim, temiz ol!” der.

Adam bir anda cüzzamdan kurtulur!

Daha sonra cüzzam olayı dünyayı derinden sarsacak ve yüzyıllarca çeşitli kıta ve ülkelerde sürecek, milyonlarca insan ölecekti…

Cüzzama bir bakterinin neden olduğunu, G. A. Hansen adlı Norveçli bir doktorun 1873’te bulduğu kayıtlıdır.

Cüzzama neden olan bakteri bulunduktan sonra tedavisi de zamanla geliştirilmiş ve dünya bilim ışığında bu salgın hastalıktan temizlenmiştir…

Üstünde yaşadığımız gezegende Koronavirüs salgını döneminde peygamberlerin olmayışı insanlık adına bir mucizedir!Başa dön tuşu