Mohammad Kamil Ali iki yıl hapis yatacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Mohammad Kamil Ali iki yıl hapis yatacak

Alayköy’de meydana geln İnsan kaçakçılığı meselesi ile ilgili olarak yargılanan sanık Mohammad Kamil Ali Ali’nin aleyhindeki karar dün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Fadıl Aksun açıkladı.Aksun, sanığın suçun mağduru olan göçmenlerden menfaat elde etmelerinin suçun vahametini artırdığını belirtti.


Aksun kararda şu hususlara değindi “İnsan kaçakçılığı suçu ile göçmenlerin yasam hakları ve vücut bütünlükleri tehlike altında girmektedir. Şöyle ki, bu suçun işlenmesi sırasında göçmenlerin yaralanması veya ölmesi gibi sonuçların doğması durumunda göçmenlerin yaşam hakkı son bulabileceği gibi vücut bütünlükleri de zarar görebilecektir. Bir başka ifade ile, bu suça konu kişiler bu suçlar bakımından suçun mağduru konumundadırlar. Diğer yandan insan kaçakçılığı suçu ile ülkeye giriş çıkış ve ülkede kalmaya ilişkin yasal düzenlemeler de ihlal edilerek kamu yararımıza oldukça ağır yara verilmektedir. İnsan kaçakçıları göçmen kişilerin ülkelerinden bir an önce kaçma güdüsünden faydalanarak bunu suiistimal ederek bu zor durumlarını istismar etmekte ve göçmenlerden haksız kazanç elde etmektedirler. Bu bağlamda, insan kaçakçılığı suçu ile kamu düzeni ve kamu güvenliği zarara uğramaktadır. Göçmenlerin içinde bulundukları zor durum dolayısı ile yüksek miktarda ödemeye razı olan insanların bu suçtan mağdur edilmeleri çok ciddi bir durumdur” dedi.

Başkan Fadıl Aksun : “Ülkemiz konum itibari ile savaş ve iç kargaşa yaşayan bir çok ülkeye yakın durumdadır. Bu durumda göçmenler tarafından bir kaçış veya başka ülkelere gitmek için basamak olarak kullanılmaktadır. Bu insanların canlarını kurtarmak için içinde bulundukları durumu suiistimal eden ve onlardan para kazanma çabası içinde olan birçok sanık ile karşı karşıyayız. İnsanların acılarından çıkar sağlama ahlaken kabul görmeyeceği gibi ülkemizin topraklarının da bu suistimale alet edilmesi de kabul edilemez bir durumdur. Bu sebeple bu tür suçların gün geçtikçe daha fazla mahkemenin gündeminde yer tuttuğu gerek huzurumuzdaki gerekse GKK Mahkemesi olarak yaptığımız oturumlardan görmekteyiz. Bu değerlendirmelerimiz ışığında, kamu yararı prensibinden hareketle gerek sanığa gerekse bu suçu işleme eğiliminde olan sair kişilere caydırıcı cezalar vermemiz gereklidir. Huzurumuzdaki olguları incelediğimizde, bu davaya konu mağdurlardan 2 tanesinin küçük yaşta kişiler olduğu ve daha kolay istismar edilebilecek ve vücut bütünlükleri daha kolay şekilde zarara uğratılabilecek kişiler olduğunu da görürüz. Bu hususu sanığın aleyhine değerlendiririz” dedi.

Aksun, tüm hususlara değinerek, sanığa oybirliği ile  2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu

Polis, 26.09.2022 tarihinde Alayköy’de meydana gelen “Ağır bir cürüm İşlemek İçin Gizli ittifak” suçu ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada; Irak uyruklu Mohammad Kamil Ali Ali’nin yardımı ile isimleri tespit edilen Irak vatandaşı 8 kişiyi konu tarihte Alayköy’de 20 Temmuz caddesi üzerine getirilerek adı edilenlerin 1.Derece Askeri Yasak Bölge’yi ihlal edip Güney Kıbrıs’a geçişlerini sağlayıp insan kaçakçılığı suçunu işlediğinin tespit etmişti.

(Kamalı Haber) –

 

 

Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar