KıbrısManşet

MMO, Kıb-Tek’e yakıt ihale sürecini eleştirdiMakine Mühendisleri Odası (MMO); Kıb-Tek’e fuel oil ihale sürecinin, iktidar ve Kıb-Tek’in el birliği ile ihale sistemini kuralsız hale getirerek sonuçlandırıldığını, iddia etti.
 MMO Başkanı Ayer Yarkıner, ihalenin Başbakan’ın vicdani değerlendirmesine istinaden iptal edilmesinin geçerli bir neden olmadığını, kaydetti.

 

Yarkıner, “İdare, vicdan bahane ederek yasalara uymazlık yapamaz. İhale yasal mevzuatı uygulansaydı kamu yararına vicdanları da rahatsız etmeyecek bir karar alınacaktı. Bu ihale söylenmese de: etik ve yasal olmayan bir kararın muhtemelen mahkemeden geri döneceği için iptal edilmiştir.” İddiasında bulundu.

 

“Kıb-Tek’in kurulu gücünün hizmete elverişli olması ve bugüne kadar ihtiyaç duyulan enerjiyi üretip tüketiciye ulaştırması Kıb-Tek yönetiminden sorumlu olanların idari/teknik zafiyetleri (şaibeleri) nedeniyle üretim yapamayacak duruma gelmiştir” diyen Yarkıner’ın sıraladığı, şaibeli yönetim faaliyetleri iddialarından bazıları şöyle:

 

“Kıb-Tek 2000 yılından itibaren ilkeli yönetilmemektedir. Elektrik enerji üretimi ile ilgili geçerli hiçbir ihtiyaç yokken AKSA ile anlaşma yapılma sürecine girilmiştir, Bu süreçte; Kıb-Tek ihale dokümanları; bilim ve teknik kriterler içermeden, denetim ve kontrol kriterleri esas olmadan hazırlanmıştır,

 

Israrla evsafına uygun olmayan yakıt tedarik edilmiştir ve makinaların yakıt donanımları ve ana milleri hasara uğratılmıştır, Bu nedenledir ki, 2020 yılında başlatılan KIB-TEK Meclis soruşturması tamamlanmamıştır.

İktidarın zafiyeti ve şaibeli usuller nedeniyledir ki; 3 kez fuel oil ihalesi art arda iptal ediliyor ve bunun yerine 2-4 misli yüksek maliyetle ticari ‘etik’ ilkelere uymayan bir firmadan akaryakıtın direkt tedarikine devam ediliyor.

 

Ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasında çevre dostu üretim tekniğini, akıllı şebeke sistemini savunmak yerine, başta doğal gazda olmak üzere dışa bağımlı üretim sistemlerinde ısrar ediyorlar.

KIB-TEK enerji üretim tesislerinin ihtiyaç duyduğu yakıt ve bakım, onarım iyileştirme faaliyetleri ile ilgili ihaleler YGK veya BK kararları ile yapılmaktadır, parası da garanti belgesi alınmadan ödenmektedir ve yapılan lojistik faaliyetin amacına ulaşmadığında kesinti yapılamamaktadır.”

 

Yarkıner, sürecin; siyasi iktidar ve Kıb-Tek ile ilgililerin  sorunu çözme kabiliyetinde olmadığını savunarak, ”Biz KTMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, Kıb-Tek’in örnek seviyede, dışa bağımlı olmadan enerji üretimi ve depolanması için teknik şartname konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu kamuoyuna buradan açıklıyoruz.” dedi.

KTMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI’NDAN

KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ

 

KIB-TEK “fuel oil’’  İHALESİ VE VİCDAN MUKAYESESİ

 1. Fuel Oil ihale süreci, İktidar ve KIB-TEK’in el birliği ile ihale sistemini kuralsız hale getirerek sonuçlandırılmıştır.
 2. İhalenin Sn. Başbakanın vicdani değerlendirmesine istinaden iptal edilmesi geçerli bir neden değildir.  İdare, vicdan bahane ederek yasalara uymamazlık yapamaz. İhale yasal mevzuatı uygulansaydı kamu yararına vicdanları da rahatsız etmeyecek bir karar alınacaktı. Bu ihale söylenmese de: Etik ve yasal olmayan bir kararın muhtemelen mahkemeden geri döneceği için iptal edilmiştir.
 3. Uzatmadan; KIB-TEK’in kurulu gücünün hizmete elverişli olması ve bugüne kadar ihtiyaç duyulan enerjiyi üretip tüketiciye ulaştırması KIB-TEK Yönetiminden sorumlu olanların idari/teknik zaafiyetleri (şaibeleri) nedeniyle üretim yapamayacak duruma gelmiştir. Şaibeli Yönetim faaliyetleri aşağıdadır.
 1. KIB-TEK 2000 yılından itibaren ilkeli yönetilmemektedir. Elektrik enerji üretimi ile ilgili geçerli hiçbir ihtiyaç yokken AKSA ile anlaşma yapılma sürecine girilmiştir,
 2. Bu süreçte; KIB-TEK ihale dokümanları; Bilim ve teknik kriterler içermeden, denetim ve kontrol kriterleri esas olmadan hazırlanmıştır,
 3. Tedarikler, bakım onarımlar, ihtiyaçların tespiti, stokların denetimi, kabul kontrolleri ve test muayeneleri ve garanti taahhütleri olmadan ihale sonuçlandırılarak ödemeler yapılmıştır. Arızalı makinaların onarım bedeli bu nedenle yükleniciden talep edilememektedir,
 4. Bu nedenledir ki, ısrarla evsafına uygun olmayan yakıt tedarik edilmiştir ve makinaların yakıt donanımları ve ana milleri hasara uğratılmıştır,
 5. Bu nedenledir ki, 2020 yılında başlatılan KIB-TEK Meclis soruşturması tamamlanmamıştır,
 6. İktidarın zaafiyeti ve şaibeli usuller nedeniyledir ki; 3 kez fuel oil ihalesi art arda iptal ediliyor ve bunun yerine 2- 4 misli yüksek maliyetle ticari “etik“ ilkelere uymayan bir firmadan akaryakıtın direk tedarikine devam ediliyor,
 7. Direk alım yöntemi ile rayiç bedelin 2-4 misli pahalı akaryakıt veren firmaya bu nedenle avantaj tanınıyor. Hâlbuki ticari etik kurallara uymadığı için yasaklı olması gerekirdi,
 8. Bu nedenle teklifler ve zorunlu yasal belgeler ve en düşük fiyat veren ile yazışmalar yapılmadan (büyük cesaret ) ihale kararı alınıyor,
 9. Bu ihale kararına bu nedenle KIB-TEK temsilcileri de iştirak ediyor,
 10. KIB-TEK’in ihale dokümanındaki kesin teminat tutarı ile ihale keşif bedeli bu nedenle ihale yasasına uygun değildir, ayni zamanda “peşin ödeme“ ile yapılacak tedarik için ödemeye esas miktar için bu nedenle teminat alınmamıştır,
 11. Bu nedenledir ki, Sayın Başbakan vicdanını gerekçe göstererek yasal olmayan teminat tutarından (8 Milyon USD) bahseden açıklama ile sürece doğru olmayan zeminde müdahale ediyor,
 12. Bu vukufiyetsiz ve şaibeli nedenledir ki, ülkeyi ve KIB-TEK’i yönetenler; ‘’AKSA ile yeniden anlaşma yapacağı” anlamında ve “AKSA en ucuz enerji sağlayıcısıdır anlamında“ açıklama yapabiliyorlar. Şaibe nedeniyle de AKSA ile ilgili açıklamalara ilgili her kesim sessiz kalıyor, yakıt için kopan fırtınaların yüzde biri dahi AKSA sözleşmesi için yapılmıyor,
 13. Bu nedenledir ki, Ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasında Çevre dostu üretim tekniğini, akıllı şebeke sistemini savunmak yerine, başta doğal gaz da olmak üzere dışa bağımlı üretim sistemlerinde ısrar ediyorlar,
 14. Bu nedenledir ki, 2009 yılında teknik ve bilimsel kriterler, serbest rekabet koşulları, kamu menfaati ve enerjinin KIB-TEK tarafından üretilmesi gereklilikleri göz ardı edilerek “rayiç kira bedelinin’’ en az 7 kat üzerinde AKSA ile alım garantili konulu anlaşma yapılmıştır,
 15. O nedenledir ki: AKSA ile KIB-TEK’in ICE tipi jeneratörleri tamamen ayni marka olmasına rağmen teknik mesneti olmadan “yakıt tüketim miktarı“ AKSA lehine fazla yazılmıştır ve 2009 yılından beri milyon USD’lar teknik gerekçe olmadan AKSA’ya fazladan ödeme yapıldığı uyarılarımıza KIB-TEK sessiz kalmaktadır,
 16. KIB-TEK enerji üretim tesislerinin ihtiyaç duyduğu yakıt ve bakım, onarım iyileştirme faaliyetleri ile ilgili ihaleler YGK veya BK kararları ile yapılmaktadır, parası da garanti belgesi alınmadan ödenmektedir ve yapılan lojistik faaliyetin amacına ulaşmadığında kesinti yapılamamaktadır,
 17. O nedenledir ki, enerji üretimine ticari bir faaliyet ve kâr kapısı olarak bakılmakta ve özelleştirme için KIB-TEK tamamen söndürülmeye çalışmaktadır,
 18. Ve Sonuç Olarak; O nedenledir ki, 2023 yılına kadar AKSA sözleşmesi için Çevre dostu çağdaş dışa bağımlılığı içermeyecek “enerji üretim” yöntemleri için aksiyon alınmamaktadır.
 1. Bütün bu süreç göstermiştir ki: siyasi iktidar ve KIB-TEK ile ilgilileri bu sorunu çözme kabiliyetinde değildir.  Mevcut hali ile 2023 yılının yaklaşmasına rağmen sorunları çözebilecek bir yönetim ve iktidar olmadığı aşikârdır. Mesnetsiz konular ile de gündem meşgul edilerek 2009’un devamı için sessiz bekleyiş devam etmektedir. Biz KTMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, KIB-TEK’in örnek seviyede, dışa bağımlı olmadan enerji üretimi ve depolanması için teknik şartname konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu kamuoyuna buradan açıklıyoruz.

 

Saygılarımla,

 

Ayer YARKINER

Oda Başkanı

Başa dön tuşu