Kıbrıs

Meclis toplantısı tamamlandı, bu metin bir zemin… 
CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, Kıbrıs konusunda son gelişmelerle ilgili yaptığı konuşmada, 2 yıl aradan sonra iki liderin süreci başlatmasının sevindirici olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini söyledi.Ortak metni irdeleyen Özdenefe, metnin birçok hususa netlik kazandırdığını ifade etti.

Önemli gördüğü noktaları paylaşan Özdenefe, tek egemenliğin, Kıbrıslı Türk ve Rumlardan neşet edeceğine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun bunu metinde kabul etmesiyle tek egemenliğin artık kamuoyunda tartışılmasına gerek kalmadığını kaydetti.

Artık yetkilerin kurucu devletlerin yetkisinde olacağını anlatan Özdenefe, bu konuda da soyut belirsiz ifade olmadığını dile getirdi.

Metinde, kurulacak olan düzenin değiştirilemeyeceğinin yer aldığına işaret eden Özdenefe, ayrıca metnin 4. fıkrasında AB mevzuatına işaret edildiğini, anlaşmanın AB müktesebatına uydurulacağını anlattı.

Anlaşmanın iki halkın iradesiyle ortaya çıkacağını kaydeden Özdenefe, federal çözüme iki halkın karar vereceğini söyledi.

Kıbrıslı Türklerin eşitlik kaygısı olduğuna da işaret eden Fazilet Özdenefe, metinde eşitlik statüsüne vurgu yapıldığını, tek egemenlikte sadece Rumların değil, Türklerin de hakkı olduğunu anlattı.

Özdenefe, süreçte, esas müzakerecilerin Cumhurbaşkanları olduğunu, özel temsilcilerin müzakereci sıfatının yasal zemini olmadığını savundu.

Özdenefe, ortak metinde soyut ifadeler var diyerek metnin önemsizleştirilemeyeceğini sözlerine ekledi.

ERHÜRMAN: “BU METİN BİR ZEMİN… TEK EGEMENLİK SÖZÜNE ELEŞTİRİLER YERSİZ”

Daha sonra CTP-BG Milletvekili Tufan Erhürman, ortak açıklamayla ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

“Bu metin bir zemindir, bu metin 1999’dan beri bir zemindir” diyen Erhürman, metnin BM Güvenlik Konseyi’nin 1251 sayılı kararını aynen içerdiğini söyledi.

“Tek egemenlik” sözüne yapılan eleştirilerin yersiz olduğunu söyleyen Erhürman, 1999’dan beri BM kararlarında tek egemenlik kavramının geçtiğini dile getirdi.

Müzakerelerin zemininin BM Güvenlik Konseyi kararları olduğunu anlatan Erhürman, 25 Temmuz 2008 Talat- Hristofyas Anlaşmasında ayrı ve tek zamanlı referandumun geçtiğini anlattı.

Müzakerelerin temel parametresi olan BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun bir ortak açıklama metninin ortaya çıktığını belirten Erhürman, metnin net olarak konfederasyon ve iki ayrı devlet tartışmalarını ortadan kaldırdığını belirtti.

Erhürman, bu noktadan sonra Cumhurbaşkanı’na destek olunması gerektiğini, bunun federasyonu desteklemek anlamına geldiğini, kendisinin de Cumhurbaşkanı’na destek verdiğini söyledi.

Borçların yeniden yapılandırılması yasasına da değinen Erhürman, son yasanın önceki yasaya göre farkının borçluların başvuruyu alacaklıya değil mahkemeye yapması şartı olduğunu anlattı.

Erhürman, yeni yasayla borçlunun ödeme yapamaması halinde yapılandırmanın ortadan kalkması durumunun da değiştiğini, artık borçlu ödeme yapamazsa da anlaşılan tutarın değişmediğini dile getirdi.

Erhürman, taksitlendirmeyle ilgili çalışmalarının da sürdürdüğünü dile getirdi.

Bazı milletvekillerinin yapılan icraatlarla ilgili eleştirilerde bulunduğunu söyleyen Erhürman, bu vekillerin neden yasa çalışması yapmadığını sordu.

DERYA: “CTP HER DÖNEM UBP’DEN KALAN MALİ SORUNLARLA BOĞUŞMAK DURUMUNDA KALIYOR”

Son konuşmayı CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya, Burs Tüzüğü konusunda yaptı.

Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin memnuniyet verici olduğunu söyleyen Derya, DP-UG ile ciddi reformlar yapma kararıyla koalisyon yapıldığını ve bu yönde reformların ve yasa çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Köklü reformların mali kaynak gerektirdiğini söyleyen Derya, CTP’nin her hükümet döneminde UBP’den kalan mali sorunlarla boğuşmak durumunda kaldığını, bu noktada tasarruf önlemlerinin alınmasının şart olduğunu belirtti.

Tasarrufun nerden yapıldığının önemli olduğunu söyleyen Derya, tasarruf yapılan yere göre hükümetin sosyal devlet anlayışı mı, neo-liberal anlayış mı yürüttüğünün anlaşılabileceğini söyledi.

Derya, bu bağlamda sosyal devlet ilkeleri çerçevesinde hareket etmeyi vadeden hükümetin aldığı kararların çelişkili olduğunu anlattı.

YAZ AYLARINDA BURSLARIN KESİLMESİNİ ELEŞTİRDİ

Öğrencilerin yaz aylarında alacağı bursların kesilmesi kararını eleştiren Derya ilgili yasayı referans vererek, öğrencilerin ve ailelerin bu durumdan mağdur olup olmayacağına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığını sordu.

Yasada başarılı öğrencilere burs verilmesi şartı arandığını anlatan Derya, yaz okuluna kalan öğrencilere burs verilmeye devam edilirken diğer öğrencilerin bursunun kesilmesinin yasayla bağdaşmadığını anlattı.

Bu konuyla ilgili soru sorduğunda ‘hak etmeden burs alanlar da var’ cevabını aldığını söyleyen Derya, ailenin durumunun araştırılabileceğini ekledi.

Şu anda 2 bin 400 burs alan öğrencinin 1357’sinin KKTC’de, 896’sının Türkiye’de, 151’inin de üçüncü ülkelerde okuduğunu ve burslar için ayda 1 milyon 936 bin TL ödeme yapıldığını söyleyen Derya, “bu miktar bütçenin yüzde kaçıdır?” diye sordu.

Doğuş Derya, son döviz zamlarıyla öğrencilerin okullara yaptıkları ödemenin yükseldiğine işaret ederek, üniversitelerin dövizi sabitlemesi için herhangi bir girişimde bulunulup bulunulmadığını da sordu.

Otellerden alınan kiraların oldukça düşük olduğunu anlatan Derya, bu burslar kesileceğine kiraların olması gereken noktaya çekilebileceğini ekledi.

İyi İdare Yasası’nda geçen ‘idare yetkilerini ancak kamu yararına kullanır’ ifadesine ve ‘keyfi karar verilemez’ kurallarına da değinen Derya, yaz aylarında bursun kesilmesinin hangi kamu yararına olduğunu sordu ve kesilmemesi için başka önlemler alınabileceğini ifade etti.

CTP’nin öğrenci hareketinden gelen bir parti olduğunu hatırlatan Doğuş Derya, bu kararın geri alınmasını istedi ve gelirlerin başka şekilde artırılabileceğini ekledi.

ARABACIOĞLU: “BAŞARISIZ ÖĞRENCİYE BURS VERİLMEYECEK”

Derya’yı yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mustafa Arabacıoğlu da burslarla ilgili alınan kararı anlattı.

Yaz döneminde bursların kesilmesinin toplumdan gizlendiğinin doğru olmadığını kaydeden Arabacıoğlu, eğitim dışında yaz döneminde bir gencin ailesine katkıda bulunabilme olasılığının dikkate alındığını kaydetti.

Burslarla ilgili talepleri dikkate aldıklarını belirten Arabacıoğlu, performansı artırıcı kriter koymayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni Burs Tüzüğü’nün, uygulamada sıkıntılar olması halinde Bakanlar Kurulu’nun yeniden düzenleme yapabileceğini kaydeden Arabacıoğlu, başarısız öğrenciye burs vermeyeceklerini söyledi.

Bu arada Doğuş Derya’nın Arabacıoğlu’nun sözlerine itiraz etmesi üzerine Bakan Arabacıoğlu, “Burslarla ilgili karar Bakanlar Kurulu’ndan geçmiştir. Öneriniz varsa grubunuz adına yapın, değerlendirelim” dedi.

Arabacıoğlu’nun konuşmasıyla Meclis bugünkü oturumunu tamamladı. Sonraki birleşim 17 Şubat Pazartesi günü yapılacak.

Başa dön tuşu