Köşe Yazarları

MARAŞ AÇILIMI TÜRK TARAFI İÇİN FELAKET REÇETESİDİR


15 ŞUBAT MARAŞ TOPLANTISI MÜNASEBETİYLE KKTC BAŞBAKANI ERSİN TATAR İLE TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY’A AÇIK MEKTUP

 

  • Kapalı Maraşın tümüyle Vakıflara ait olmadığına yönelik beyanatları ile, Maraş Açılımının baş aktörleri Kudret Özersay ve Daryal Batıbay, AİHM sürecinde Kıbrıslı Rum Avukat  Achilleas Demetriades tarafından şahit olarak çağrılmaları durumunda, yaptıkları talihsiz beyanatlar, Kapalı Maraş’ın tazminat ödemeleri ile birlikte Kıbrıslı Rumlara verilmesine gerekçe oluşturacaktır.

 

  • Maraş Açılımı ile Vakıfların AİHM kapsamına alınmış olması durumunda, ilk etapta pilot dava olarak belirlenmiş Kapalı Maraş tazminat ödemeleri ile birlikte işgalci Kıbrıslı Rumlara kaybedilecek, yaratılacak domino etkisi ile ada genelinde gaspedilmiş vakıf emlak heba edilmiş olacak ve bunun sonucunda Kıbrıs Türk Halkının ada genelindeki özel mülkiyet payı % 16.8 oranına gerileyecek, muhtemel bir siyasi anlaşmada 114,000’e ulaşacak göç dalgası oluşacak, ilaveten devasa tazminat ödemeleri sözkonusu olacaktır. AİHM sonuçlarının  ertesinde,  konu muhtemelen uluslararası  platformunda Türkiye aleyhinde insan hakları ihlali suçlamaları ile devam edecektir.

 

HATALI MARAŞ AÇILIMININ OLUŞUMU

KKTC Devlet yetkilileri yanıltıcı bir yaklaşımla, Kapalı Maraş’ın kısmen veya tamamen Kıbrıslı Rumlara ait olduğunu ifade ederek, çözüm yolu olarak,  işgalci Kıbrıslı  Rumları AİHM sürecindeki Taşınmaz Mal Komisyonuna yönlendirmektedirler. Kapalı Maraşın tümüyle Vakıflara ait olduğunu kabul etmeyen  KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve TC Emekli Büyükelçisi Daryal Batıbay’ın açıklamaları AİHM  sürecinde Türk tarafı aleyhinde kullanılabileceği gibi, konunun uluslararası platformada siyasallaştırılmasını da tetiklemiştir.

 

KKTC Dışişleri Bakanı  Kudret  Özersay’n girişimi ile oluşturulan Mararş Açılımı Türk tarafı için bir felaket reçetesidir.

KKTC Dışişleri Bakanı  Kudret  Özersay’n girişimi ile oluşturulan Mararş Açılımı kapsamında, Kıbrıs hukukuna aykırı bir şekilde gaspedilmiş vakıf taşınmaz malları mülkiyetlerine almaları için Kıbrıslı Rumlar AİHM sürecindeki Taşınmaz Mal Komisyonuna yönlendirilmektedir.  Maraş Açılımı ile  Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi  münhasıran Kıbrıslı Rumlara hizmet eden AİHM’in kıskacına sürüklenmektedir. Maraş Açılımının  sonucu Türkiye Cumhuriyeti için devasa tazminat ödemeleri ve Vakıflar üzerinden Kıbrıs Türk Halkı adına  önemli ölçekte toprak kaybı anlamına gelmektedir.  Kaldı ki, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a düşen görev işgalci Kıbrıslı Rumları yönlendirmek yerine, hukuk kuralları temeline temsil ettiği ülkenin haklarını meşru zeminde korumak olmalıdır.

                                                                                                                              2

Türkiye’nin Avrupa Konseyi Eski Daimi Temsilcisi Büyükelçi Daryal Batıbay Kapalı Maraş’ın Kıbrıslı Rumlara ait olduğunu iddia etmektedir.

Ayni şekilde, Türkiye’nin Avrupa Konseyi Eski Daimi Temsilcisi Büyükelçi Daryal Batıbay Maraş’ın tümüyle Vakıflar İdaresine ait olduğunu kabullenmemekte ve Kapalı Maraş’ın Kıbrıslı Rumlara ait olduğunu iddia etmektedir. Sayın Batıbay, Kıbrıs hukukuna aykırı bir şekilde gaspedilmiş vakıf taşınmaz malların AİHM sürecindeki Taşınmaz Mal Komisyonu  marifetiyle işgalci Rumlara  verilmesini önermektedir. Bu suretle ve Kıbrıs Türk tarafından  verilecek ilave tavizlerle tazminat davalarının da ortadan kalkabileceğini ima etmektedir. Kaldı ki, Eski Büyükelçi Daryal Batıbay’a  düşen görev  katkı koyduğu “Mal Tazmin Mekanizması” aşamasında Kıbrıslı Rumların hakları korunurken, Kıbrıs Türk Halkı için yaşamsal öneme sahip Vakıflardan kaynaklanan hakların da meşru zeminde korunması olmalı idi.

 

Taşınmaz Mal Mekanizması ve AİHM Süreci Salt Kıbrıslı Rumlara hizmet Etmektedir.

Arestis davası çerçevesinde alınan 22 Aralık 2005 ve 7 Aralık 2006 tarihli AİHM kararları,                                                                                                                            1974 tarihinden sonra Kuzey Kıbrıs’tan ayrılan Kıbrıslı Rumlar için bir tazmin mekanizmasının oluşturulmasını öngörmektedir. AİHM bu tesbit ve öngörü çerçevesinde, Türkiye Hükümetinin bir tazmin ve iade mekanizması oluşturmasını  karara bağlamış; Bu karar çerçevesinde KKTC’de ‘Taşınmaz Mal Yasası’ çıkarılmış ve ‘Taşınmaz Mal Komisyonu’ oluşturulmuştur.  Diğer taraftan, 1958-1974 döneminde Kıbrıs Türklerine ait gaspedilmiş toplumsal haklar ile 1878 tarihinden bu yana gaspedilmiş vakıf emlaktan kaynaklanan toplumsal haklar KKTC Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ve TC Emekli Büyükelçisi Daryal Batıbay tarafından gözardı edilmiştir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

KAPALI MARAŞTAKİ MÜLKİYET HAKLARI

Maraş Açılımı ile Vakıflaradan kaynaklanan toplumsal hakları gözardı eden  KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile TC Emekli Büyükelçisi Daryal Batıbay’a aşağıdaki hukuki ve tarihi gerçekleri hatırlatmakta fayda var.

 

 

1-Ada Genelindeki Vakıfların geçerliliği ve Kapalı Maraş Vakıfları

Vakıfların Kıbrıs hukuk sistemine intikal ettiği tarihten itibaren, ada genelinde tarihin her döneminde geçerli yasalara göre vakıf taşınmaz malların yasal sahibi ve yasal temsilcisi Kıbrıs Vakıflar İdaresi olmuştur. Ayni şekilde,  ada genelinde geçerli yasalara göre, tescil edilmiş vakfiyelerin geçerli olduğu ve  Kapalı Maraş’takı arazinin  Mülhak Vakıf  statüsünde  Abdullah Paşa Vakfına, Mazbut Vakıf Statüsünde Lala Mustafa Paşa Vakfına ve Mülhak Vakıf statüsünde Bilal Ağa Vakfına ait olduğu teyit edilmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                               

                                                                                                                                

                                                                                                                                        3                                                                                                                                   

2-Kapalı Maraş Envanter Tespiti ve Kapalı Maraş İşgalcileri

Kıbrıs Vakıflar İdaresi kadroları tarafından 1996 yılında Mağusa Tapu Dairesi ile Vakıflar Arşivinde bulunan tapu kayıtları ve vakfiyeler temelinde gerçekleştirilen emlak envanter tespitleri sonucunda, 1913 yılı itibarı ile 3,121 adet, 1974 tarihi itibarı ile zaman içerisinde bölünmeler ile 6,224 sayısına ulaşan tapu kaydı kapsamında 4,638 dönüm 300a2 alana sahip Kapalı Maraş bölgesinin tümüyle Kıbrıs Vakıflar İdaresine ait olduğu belgelenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Sözkonusu tapu kayıtları ile, 1913-1974 döneminde yıllar itibarıyla Kapalı Maraş işgalcilerinin isim bazında münferit tespitleri de yapılmıştır. Sözkonusu tapu kayıtları Vakıflar İdaresi Arşivi ile Mağusa Tapu Dairesindeki resmi kütüklerde mevcuttur. Gerçekleştirilmiş emlak envanter tespitlerine göre,  Kapalı Maraş bölgesindeki 4,638 dönüm 300 a2 tutarındaki vakıf emlakin % 99.99’u Kıbrıs hukuk sistemine aykırı olarak gaspedilmiş, Vakıflar İdaresinin elinde sadece 1 dönüm 2 evlek 452 a2 tutarında emlak kalmıştır.

Kapalı Maraş işgalcileri alağıdaki Tabloda özetlenmiştir. (1974 YILI  İTİBARIYLA  KAPALI  MARAŞ  İŞGALCİLER  TABLOSU)

1974 YILI  İTİBARIYLA  KAPALI  MARAŞ  İŞGALCİLER  TABLOSU 

 

 

İŞGALCİLER

 

İŞGAL EDİLMİŞ EMLAK VE TAPU KAYITLARI

              

          Kayıt      Dönüm            EvlekAyak Kare
Kıbrıslı Rum Şahıslar5,8773,36212,127
Genel Kullanım Alanları78713,369
Merkezi Hükümet7416623,307
Kıbrıslı Rumlara ait Şirketler1651251666
İngiliz Savunma Bakanlığı891124
Rum Okul Komisyonları114022,986
Kıbrıs Rum Kilisesi37330784
Maraş Belediyesi72201,534
Kamu Kuruluşları7413,212
Yabancı uyruklu şahıslar33211,821
Kıbrıslı Türk şahıslar5021,618
TOPLAM6,2244,63613,448

 

                                                                                                                                       4

3- Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin ada genelinde geçerli uluslararası antlaşmalar, yasal ve anayasal   düzenlemeler temelinde sahip olduğu  hukuki  zemin

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ada genelinde geçerli uluslararası antlaşmalar, yasal ve anayasal   düzenlemeler temelinde güçlü hukuki bir zemine sahiptir.  Sahip olduğu hukuki statü nedeniyle Vakıflar AİHM kapsamına alınamaz.  Tarihin her döneminde Ahkamü’l Evkaf olarak tanımlanan vakıf hükümleri ada genelinde özel statü ile yer almıştır. Vakıflara ait mülkiyet ve tazminat hakları ada genelinde ve uluslararası platformda tanınmış  beş  hukuki belge temelinde tespit ve teyit edilmektedir. Sözkonusu hukuki belgeler  ‘Sömürge Dönemi Yasaları’, ‘Kıbrıs Yasaları’, ‘Kıbrıs Anayasası’, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti Kuruluş Antlaşması’ ve ‘ Lozan  Antlaşması’ndan oluşmaktadır.

Kıbrıs hukuk sisteminde yer alan Anayasal ve yasal düzenlemelerin emredici kuralları vakfiyelerin gayrı kabili rücu olup vakfiyelerin iptal edilemeyeceğini, feshedilemeyeceğini ve değiştirilemeyeceğini; vakıfların elden çıkarılamayacağını ve devredilemeyeceğini; vakıflardan feragat edilemeyeceğini; vakıfların sonsuza dek yaşatılmalarını ve işgal edilmiş vakıfların tazminat ödemeleri ile iadelerini öngörmektedir.

Bu bağlamda, ada genlinde geçerli hukuk sisteminin emredici kuralları, 1878-1974 dönemimde gaspedilmiş Vakıfların gelir kaybından kaynaklanan tazminat ödemeleri ile  birlikte iade edilmesini vurgulamakta, ilaveten, sahip olduğu güçlü hukuki statü Vakıfların AİHM kapsamına alınamayacağını belirlemektedir.

 

SON SÖZ: FELAKET SENARYOSUNDAN ÇIKIŞ YOLLARI VARDIR

Siyasi irade ile yaratılmış Felaket Senaryosundan çıkış yolları, Vakıflara ilişkin yapılan hatalı  icraat ile yanıltıcı yayınlara ilişkin geniş açıklamalar,  ada genelinde geçerli yasal ve anayasal düzenlemeler ile uluslararası  antlaşmalar  temelinde öngörülen çözüm yolları ilerki günlerde kamuoyuna duyurulacaktır. Bu bağlamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti  için bir felaket reçetesi olan Maraş Açılımına itibar edilmemesi gereğini hatırlatırım.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 

 

 

 

 Etiketler

Benzer Haberler

Başa dön tuşu
Kapalı