Kıbrıs

Mağusa İnisiyatifi’nden sağduyu çağrısıMağusa İnisiyatifi, Gazimağusa’daki taş ocağının kullanımında kamu yararının gözetilmesi için Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ni sağduyulu bir yol izlemeye çağırdı.
Mağusa İnisiyatifi’nden yapılan yazılı açıklamada, iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin öncülüğünde ve UNDP-PFF’in yürütücülüğünde, çoğunlukla AB fonları ile desteklenerek çok sayıda tarihi eserin restore edildiğine veya sağlamlaştırıldığına dikkat çekildi.Tarihi eserlerin korunmasına yönelik çalışmaların ada çapında devam ettiği dile getirilen açıklamada, “Tarihi eserlerin korunmasında başlıca sorumluluk KKTC kurumlarına aittir. Ancak son kırk yılı aşkın sürede KKTC sınırları içinde gerçekleştirilen tarihi eser restorasyon çalışmaları yetersizdir” denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“UNDP-PFF’nin bu anlamda hem Mağusa’ya, hem de diğer kentlere restorasyon çalışmaları ile sağladığı katkı paha biçilmez değerdedir.

Maalesef bu iyi çalışan kurumların özveriyle ve işbirliği içinde yürütmekte oldukları restorasyon çalışmaları KKTC devlet kurumları tarafından destekleneceğine, bu faaliyete katkı konulmaya çalışılacağına işler güçleştirilmekte, destek yerine köstek olunmaktadır. Bu kurumlardan eserleri korumak ve restore etmekle yükümlü olan Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin yaklaşımları özellikle rahatsız edicidir.”

“Liman Bölgesi’ndeki taş ocağı ihale açılmadan kiralandı”

Gazimağusa Liman Bölgesi’nde yer alan taş ocağının Doğaltaş Ltd. isimli şirkete kiralandığı hatırlatılan açıklamada, “Öğrendiğimiz bilgilere göre, Eski Eserler Ve Müzeler Dairesi Kira Komisyonu, olması gerektiği gibi teknik şartname, metraj raporu hazırlamadan, ihale açmadan bu taş ocağını işletme yetkisini söz konusu şirkete vermiştir” denildi.

Şirket’in halihazırda ve sözleşmenin yapıldığı tarihte de güncel ve geçerli bir taş ocağı işletme ruhsatı bulunmadığı ifade edilen açıklamada,  şöyle devam edildi:

“Duyuru yapılmadan ve ihale açılmadan yapılan söz konusu sözleşmeyi öğrenen diğer taş ocağı işletmecileri, ‘konuyu bilselerdi teklif verebileceklerini, ocağın işletmesiyle ilgilenebileceklerini’ ifade etmişlerdir.

Söz konusu sözleşmede bankanın sağladığı teminat mektubunun bedeli de iş bedeli ile bağlantısız bir şekilde 10 yıllık kira sözleşmesi için 5 bin TL olarak belirlenmiştir. Sonuç itibarıyla, taş çıkarma işlemine göre piyasada 8 Euro ile 17 Euro arasında değişen taş birim fiyatı, UNDP’nin açtığı ihalede 35 Euro olarak teklif edilmiş ve olay UNDP – PFF’nin bir yıl önce başlatmayı planladığı projelerini ertelemek zorunda kalması ile sonuçlanmıştır.

Bir başka husus, 11 Temmuz 2016 tarihinde Yalya’da bir yapı görmek üzere çağrılan Anıtlar Yüksek Kurulu üyelerinin gezi sonrasında yapılacağından haberdar olmadıkları bir Kurul toplantısı düzenlenmiş, toplantı günleri dışında ve Kurul üyelerine haber verilmeden toplantı yapılmış, söz konusu toplantıda bazı üyelerin gıyabında taş ocağı konusu gündeme alınmıştır.

Toplantıda, Eski Eserler Ve Müzeler Dairesi Röleve ve Restorasyon Şube Amirliği temsilcisi görevden alınıp yerine anında atama yapılarak salt çoğunluk sağlanmış, Mağusa’da bulunan ve oldukça kısıtlı miktarda taş rezervine sahip taş ocağının sadece Mağusa’da gerçekleşecek restorasyonlar için değil tüm adadaki her türlü inşaat faaliyeti için kullanılması kararı böylelikle geçirilmiştir.

Oysaki söz konusu sözleşmede ocaktan çıkarılacak taşın yalnızca Mağusa Surları için kullanılacağı belirtilmektedir. Bu şekilde, Mağusa’da hem surların, hem de diğer anıtların restorasyonu için elzem olan taş ocağındaki taş rezervlerinin tamamen ticari amaçlara yönelik olarak kullanılmasının yolu açılmış, AB tarafından kentimizin kültürel mirasına yapılmakta olan paha biçilmez katkıların gerçekleşmesi bir kez daha sıkıntıya sokulmuştur.”

“İyi idare ve rekabet yasalarına aykırı”

Bu haliyle taş ocağı ile ilgili işlemlerin İyi İdare Yasası’nın 5,6 ve 7. maddeleri ile Rekabet Yasası’nın 4. maddesine aykırı olduğu kaydedilen açıklamada, “Mağusa İnisiyatifi olarak Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’nü taş ocağının kullanımında esas olarak kamu yararının gözetilmesi için sağduyulu bir yol izlemeye, Daire’nin kültürel mirasımızı koruma konusundaki işlevsizliğine son vermeye, ekonomik ve teknik eksiklikleri bahane olarak kullanmamaya ve kültürel mirasımızın korunması için çaba gösteren paydaşlara destek olmaya davet ederiz” denildi.

Açıklamada, şunların yapılması da talep edildi:

“Taş ocağının çevreye verebileceği zararın belirlenmesi amacıyla ÇED Raporu hazırlanması; mevzuata uygun şekilde ihale yapılarak kiralamanın yeniden yapılması ve bunun için her şeyden evvel söz konusu sözleşmenin feshedilmesi; yeni sözleşmenin imzalanacağı firmanın hangisi olduğu önem taşımaksızın Ravelin, Martinengo Tabyası, Canbulat- Othello arasındaki surların tamiri ve sonrasındaki projeler için çalışmayı en mümkün kılacak şartlarda bir sözleşmenin yapılması…”

Mağusa İnisiyatifi’nin İyi İdare Yasası hükümleri elverdiği ölçüde bu konunun takipçisi olacağı kaydedilen açıklamada, İyi İdare Yasası’nın halka açık danışma toplantılarının yapılmasını öngören 11. maddesinin hayata geçirilmesi de istendi.

Başa dön tuşu