Mağusa İnisiyatifi: İmar planı kapalı kapılar ardında usulsüzce değiştirildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mayıs 18, 2024
KıbrısManşet

Mağusa İnisiyatifi: İmar planı kapalı kapılar ardında usulsüzce değiştirildi

Mağusa İnisiyatifi

Mağusa İnsiyatifi Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Mağusa İnisiyatifi, planın paydaşlar ile oluşturulan ve Birleşik Kurul tarafından daha önce onaylanan halinin üzerinde bu şekilde yapılan değişikliğe karşı çıktığını açıkladı.

Açıklama şöyle:


Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı Açıklaması                                

Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı 2016 yılında Şehir planlama dairesi tarafından çalışılmaya başlanmış ve sınırlı araçlar kullanılarak da olsa sosyo-kültürel, ekonomik, fiziki ve ekolojik anlamda paydaşların görüşlerine yer açılarak tamamlanmış ve Aralık 2019’da Belediyeler ve Planlama Dairesinden oluşan Birleşik Kurul tarafından onaylanmıştır. Ne var ki, onaylanan plan dönemin başbakanı tarafından, bize göre hukuka aykırı olarak, yürürlüğe konulmadı. Şöyle ki, ilgili mevzuata göre başbakanın planı yayınlayıp yayınlamama konusunda takdir yetkisi yoktur. Ancak dönemin başbakanı böyle bir yetki var gibi davranarak planı hukuka aykırı bulduğu gerekçesiyle planı yayınlatmamıştır. Geldiğimiz noktada, plan, Başbakan Ersan Saner tarafından kapalı kapılar ardında oluşturulan ve yatırım odaklı grupların kontrolünde yeniden gündeme alınmıştır. Bu yaklaşım hem Aralık 2019’da hem de sonrasında meslek odaları ve sivil toplum örgütleri tarafından eleştirilmiş, gerçek üstü bir talep üzerinden yapılacak planlama vizyonlarının sosyal, kültürel ve ekonomik problemlere yol açacağı ve halen yetersiz olan altyapıya kontrolsüz baskı oluşturacağı, adanın en hassas ekolojilerine ev sahipliği yapan bölgenin talana açılma olasılığı endişesi dile getirilmiştir.

 

Halen plana yapılan müdahaleler İmar Planı paydaşlarının ve halkımızın, hatta planlama makamının dahi bilgisi dışında gelişmiştir. 2019 yılında onaylanan planı yöneten Şehir Planlama Dairesindeki şehir plancılar, son onaylanan plan ile ilgili çalışmayı reddetmişler (bu yüzde grev de yapılmıştır) ve süreç Müteahhitler Birliği tarafından dıştan görevlendirilen şehir plancılar tarafından müteahhitlerin istediği şekilde tamamlanmıştır. Halbuki İyi İdare Yasası’nın getirdiği katılım ilkesi, çevre ve imar konularında bölgede yaşayan kişilerin katılacağı danışma toplantılarını bu konuda yapılacak idari işlemler bakımından zorunlu bir şart olarak düzenlemektedir. Bu bakımdan etkin ve verimli danışma toplantıları yapılmadan bu sürecin işletilmesi hukuka aykırıdır. Gizli yürütülen bu süreçte, imar eşitliğini savunan, kıyı ekolojilerini, arkeolojik koruma alanlarını temsil eden olmamıştır. Üst ölçekten bakarak ve tamamen sermaye odaklı bir yaklaşımla yapılan bu müdahale konusunda halkımızı tepki vermeye davet ediyoruz. Politik çıkarların yön verdiği kararlar gelecekte çocuklarımızın yaşayacağı Mağusa İskele ve Yeniboğaziçi’ne şekil vermektedir. Merkeziyetçi ve idarenin hizmetlerini yürütmesi bakımından geri kalmış, çağdaşlıktan uzak  planlama sistemi politikacılar ve sermaye odaklı çıkar grupları tarafından kullanılmakta ve belediyeler de plansızlıkla karşı karşıya bırakılıp alet edilmektedir.

 

İçeriği esas paydaşlar dışlanarak adeta kapalı kapılar ardında değiştirilen planın yürürlüğe konulmasını geleceğimize yönelik bir suç, en hafif tabiriyle bir sorumsuzluk ve aymazlık, olarak kabul ediyoruz. Bunların da ötesinde bu şekilde bir imar planı hukuka da aykırı olacaktır.

 

Planın paydaşlar ile oluşturulan ve Birleşik Kurul tarafından daha önce onaylanan halinin üzerinde bu şekilde yapılan değişikliğe karşı çıkıyor, bu amaçla mücadele veren tüm paydaşlar ile birlikte hareket edeceğimizi duyururuz.

 

Mağusa İnisiyatifi

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar