LTB ile İMO arasında Hızlı Deprem Tarama Projesi için işbirliği protokolü imzalandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

LTB ile İMO arasında Hızlı Deprem Tarama Projesi için işbirliği protokolü imzalandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) arasından Hızlı Deprem Tarama Projesi için işbirliği protokolü imzaladı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre Belediye, depreme karşı alınacak önlemler konusunda ortak akıl ve bilimin ışığında somut adımlar atıyor. Bu kapsamda, Hızlı Deprem Tarama Projesi için işbirliği protokolüne, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile KTMMOB-İMO Başkanı Gürkan Yağcıoğlu imza koydu.


-Bina için bir deprem risk puanı belirlenecek

Hızlı Deprem Tarama Projesi ile belediye sınırlarındaki mevcut yapı envanterinin hızlı deprem tarama metodu kullanılarak, mümkün olan en hızlı şekilde, olası bir depremden önce risk durumlarını tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması amaçlanıyor.

Açıklamaya göre, LTB bünyesindeki inşaat mühendisleri tarafından binalardan toplanan veriler Bina Bilgi Formuna girilecek, hazırlanan algoritma vasıtasıyla bilgisayar ortamında hesaplama yapılacak ve binalar için Deprem Risk Puanı belirlenecek.

Değerlendirme sonunda başvuru sahipleri bilgilendirilerek her koşulda binalarının müellifi olan inşaat mühendisi ile irtibata geçmeleri, müellifi bilgilendirmeleri ve gerekiyorsa ileri tetkik için Performans Analizi yaptırmaları tavsiye edilecek.

-Riskli bulunmayan binaların depreme dayanıklı tasarım ilkelerini sağladığı sonucu çıkarılamaz

Bu yöntemin binaların deprem etkisi altında yaklaşık bir değerlendirme yaptığından, riskli bulunmayan binaların depreme dayanıklı tasarım ilkelerini sağladığı sonucunun çıkarılamayacağı önemle belirtiliyor. Ön değerlendirme olan bu çalışma sonrasında binaların depreme etkisi altındaki davranışının belirlenebilmesi için ilgili binanın müellifi olan inşaat mühendisi tarafından Deprem Performans Analizi yaptırması gerekiyor.

-Yurttaşlar LTB web sitesi online işlemler bölümü Hızlı Deprem Tarama bağlantısından başvuru yapabilecek

Binalarını Hızlı Deprem Tarama ile inceletmek isteyen yurttaşlar www.lefkosabelediyesi.org web sitesinde “Online İşlemler” bölümüne Hızlı Deprem Taraması için başvuru yapabilecekler. Binalar, Belediye’nin inşaat mühendisleri tarafından değerlendirildikten sonra sonuç raporu başvuru aşamasında verilen eposta adresine gönderilecek.

-Uluslararası standartlara uygun bilimsel metotlarla ilerlenecek

Proje kapsamında kullanılacak metot KTMMOB-İMO Akademik Kurulu ve Deprem Komitesi tarafından geliştirildi. Metot geliştirilirken, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar, FEMA ve ODTÜ Akademisyenlerinden Prof. Dr. Ahmet Yakut’un geliştirdiği hızlı tespit metodu baz alınarak Kuzey Kıbrıs’taki yapı stoku özelliklerini ve uygulamalarını da göz önüne alarak geliştirildi.

Binaların bilimsel ve uluslararası standartlara uygun şekilde gözlem yöntemi ile yapı geometrisinin deprem tasarım ilkeleri ile uyumu, tahribatlı veya tahribatsız test yapmadan, vatandaşların başvurusu üzerine veya Belediye’nin riskli olarak gördüğü bölge ve binalarda değerlendirilecek ve sonuçlar başvuru/bina sahiplerine iletilecek.

Açıklamaya göre, Hızlı Deprem Tarama yöntemi binanın geometrik bilgilerini, düzensizlik durumlarını, taşıyıcı sistem durumunu, zemin tehlikesini, nizam ve olası müdahaleleri ile eleman hasarları bilgilerini kullanarak değerlendirme yapmakta ve söz konusu bina için bir puan vermektedir.

Puanlama sonucunda binanın deprem etkisi altında hasar/göçme riski belirlenmektedir. Bu sonuç, hali hazırda sürmekte olan Hızlı Deprem Tarama yöntemi ile Performans Analizi korelasyonu ile ilişkilendirilerek binanın Riskli, Orta Riskli ve Risk Yok olarak sınıflandırmasını kapsar.

Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar