Köşe Yazarları

Lefkoşa Ekonomi Forumu faaliyette


Türkiye, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odalarının katılımıyla haziran ayında Lefkoşa’da kurulan Lefkoşa Ekonomi Forumu 2. toplantısını geçtiğimiz pazar günü İstanbul’da gerçekleştirdi. 4 ülkeden oda başkanlarının katıldığı toplantıda önemli kararlar alındı.

Yapılan toplantıda, özellikle Kıbrıs’ta taraflar arasında devam eden görüşmelere ve adil, sürdürülebilir bir çözüme ulaşma sürecine destek belirtildi. Forumun tamamlanmasından sonra yapılan ortak açıklamada özellikle şu ifadeler yer aldı.
• Kıbrıs’ın iki tarafındaki iş insanları arasındaki iş anlaşmazlıklarını çözecek, bir tahkim merkezi kurulması kararlaştırıldı. Tahkim merkezi karşılıklı ticaretin artmasına katkı sağlayacaktır.

• İki toplumdaki genç müteşebbisleri barındırıp büyütüp, geliştirmek için Ara Bölge’de bir kuluçka merkezi kurulacaktır. Bu merkezde gençlerin projeleri geliştirilerek, üretime dönüşecek projeler ortaya çıkarılacak.

• İki taraftan genç girişimcileri bir araya getirmek için bir hafta sonu etkinliği düzenleme kararı alındı.

• Kıbrıs’taki halkların yangın, sel v.b. doğal afetlerden korunması ve kayıpları azaltmak için ortak bir doğal afet yönetim birimi kurulması için çalışma başlatılmasına karar verildi.

• İki toplumdan yatırımcıların bir araya gelerek ortak yatırım yapabilmeleri için fizibilite çalışması yapılması kararlaştırıldı.

Forum, daha sonraki aşamalarda yapılması karar verilen işlerin gerçekleşmesi için projeler geliştirecektir.

Forumun en önemli misyonu, siyasi süreçteki gelişmelere bağlı kalmadan iki halk arasındaki güven ortamını güçlendirmek olmalıdır. Ayrıca iki toplum arasında ticari, kültürel ve sportif iş birliğini artırmak için çaba harcamalıdır. Görüldüğü üzere, Kıbrıs’taki iki toplum, Türkiye ve Yunanistan odaları arasında bir işbirliği ve diyalog kurumu oluşmuş ve çalışmalarını sürdürmektedir. Temel hedeflerden biri de, Kıbrıs’taki iş imkanlarının ve halkların hayatına katkı koyacak somut projelerin hayata geçirilmesi olmalıdır. İki toplum arasındaki ticareti düzenleyen Yeşil Hat Tüzüğü’nün azalan hacminin artırılması için gerekli girişimler yapılmalı, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün hayata geçmesi için de birlikte mücadele edilmelidir. Lefkoşa Ekonomi Forumu’nun 3. toplantısı aralık ayında Atina’da yapılacaktır. Atina’daki toplantıya kadar alınan kararların hayata geçebilmesi için oluşturulan ekipler çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürmelidirler. Forumun çalışmalarından ve koyduğu hedeflerden dolayı özellikle bizim toplumumuzda beklentiler yükselmiştir. Beklentilerin karşılanması ve hayal kırıklığı yaşanmaması için konulan hedeflerin ve projelerin yavaş yavaş hayata geçmeye başlaması büyük önem arz etmektedir. Lefkoşa Ekonomi Forumu’nun toplantılarının başarıya ve hedeflere ulaşabilmesi için, özellikle Türkiye ve Yunanistan’ın öncülük yapması, sorumluluk alması ve sonuç alıcı inisiyatif geliştirmesi çok önemlidir. Bu durum, sürece büyük ivme ve katkı sağlayacaktır.Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu