Köşe Yazarları

Küçük esnaf ve işletmelere yeni kredi paketi


Bakanlar Kurulu, geçtiğimiz haftalarda, reel sektörün geliştirilmesine yönelik olarak bazı kredi kararları aldı. Bu kararlar ile sanayi imalatçısı ve/veya küçük esnaf ve zanaatkarlar ile yeni iş yeri kuracak olanlara, tarımla uğraşanlara, otobüs işletmecilerine, kadın girişimcilere, yarım kalmış otellere faiz farkı fonundan, düşük faizli ve uygun ödeme koşullarında kredi kullandırılması öngörülüyor.

Azami 50 bin TL civarındaki rakamlarda krediler kullandırılacak. Otobüs alımlarında bu rakamlar azami 200 bin TL olabilecek. Turizmde ise yarım kalmış otellerin tamamlaması için de 500 bin TL’ye kadar çıkabilecek. Krediyi alanların ödeyecekleri faiz oranı yaklaşık %4 civarında olacaktır. Uygulanacak faizin yaklaşık %9’luk büyük kısmını ise faiz farkı fonu karşılayacaktır. Bu krediler için,konusuna göre, 3 aydan ,iki yıla kadar ödemesiz bir dönem bulunacaktır. Krediler, ortalama 4 yılda ödenecektir.
Esnaf zanaatkarlar ve küçük işletmeler, ekonomi içinde çok önemli yer tutuyorlar. Kendi hesaplarına çalışıp, üretiyorlar, ülke istihdamına da önemli katkı yapıyorlar. Üretimdeki payları çerçevesinde de, ekonomik ve sosyal anlamda da, çok önemli bir görev üstlenmektedirler.
Bütün bu sektörler, toplumsal dengeyi oluşturmaktadırlar. Bunların sorunlarına kayıtsız kalmamak gerekmektedir. Esnaf ve zanaatkarlar ile küçük işletmelere yapılacak bu tür katkılar, belki onları çok rahatlatmayacak ama en azından nefes almalarına yardımcı olacaktır.
Bu tür katkıların yanında, küçük işletmeler ve esnaflar da kendilerini bilgi, beceri, üretim ve yönetme konularında geliştirmelidirler.
Ülkemizdeki girişimcilik kültürünün ve ortamının geliştirilmesi için tüm paydaşlar ve üniversiteler iş birliği yapmalı ve çözümler üretmelidirler.

Küçük işletmeler ile esnaf ve zanaatkarların, biriken vergi ve sosyal güvenlik borçları da yeniden yapılandırılıp, takvimlendirilmelidir.
Küçük işletmeler ile esnaf ve zanaatkarlara, ihtiyaç duydukları alanlarda mesleki, teknik ve teknolojik destek sağlamak için, üniversite ve ilgili meslek örgütleri arasında iş birliği geliştirilmelidir.

Reel sektörün gelişmesi, yatırımların, üretimin, ihracatın büyümesi, rekabet gücünün artması, KKTC ekonomisinin temel hedefleridir. Tarım, turizm, sanayi işletmelerinin esnaf ve zanaatkarların, yeni iş kuracak olanların etkinliğinin artırılması, kırsal alanlardaki ekonomik faaliyetlerde çeşitlilik yaratılması, yarım kalmış tesislerin tamamlanarak ekonomiye kazandırılması, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için en önemli adımlar olacaktır.
Küçük işletmeler ile esnaf ve zanaatkarların desteklenmesine yönelik olarak atılan bu tür adımları, Hükümetin doğru hamleleri olarak değerlendiriyorum. Bu tür desteklerin artarak devam etmesi, makro ekonomik dengelere de olumlu yansıyıp, ivme kazandıracaktır.
Küçük esnaf, zanaatkarlar ve küçük işletmeler için can suyu niteliğinde olan faiz destekli krediler yanında, makine, teçhizat, demirbaş v.b sabit sermaye yatırımları için, hibe destek programlarının da tekrar açılması ve uygulanması çok önemlidir. Reel sektörün beklediği ve ilgi gösterdiği hibe destekleri, rekabet güçlerini artıran en önemli destek paketlerinden biridir. Bu destek programlarının, artarak çoğalması, başta reel sektörün ve dolayısıyla ülke ekonomisinin büyümesine olumlu etkiler yapacaktır.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı