KıbrısManşet

Kolej giriş sınavları vazgeçilmez midir?


Pandemi sürecinin en fazla etkilediği alanlardan biri eğitim olmuştur. Dünyanın birçok yerinde eğitimciler ve eğitimi yönetenler ‘yeni normal’ denilen sürece ayak uydurmak ve yaşanan kayıpları en aza indirmek adına çeşitli alternatifler geliştirmeye koyulmuştur.

Kıbrıs’ın kuzeyinde geleneksel eğitim ihtiyaçlarına dahi cevap veremeyen merkezi eğitim sistemi, pandemi sürecinde de ağır, yavaş ve aksak hareket etmesiyle öğrenci ve öğretmen ihtiyaçlara cevap verememiş, alternatifler üretmekte oldukça yavaş kalmıştır.Bunun en açık örneklerinden birini de yıllardır süregelen kolej giriş sınavlarında yaşıyoruz. Çok kısa bir araştırmayla, bu süreçte farklı eğitim sistemleri tarafından uygulanmış olan bir takım ölçme ve seçme sınav alternatiflerine ulaşılabilir. Öğretmenlerin, ellerindeki akademik kanıtlarla öğrenciler için yazacağı raporlardan tutun da gelişim dosyalarına kadar onlarca alternatif örnek verilebilir.

Pandemi dönemini fırsata çevirip, yıllardır çağdaş bir yapıdan uzak ve tüm paydaşların pedagojik olarak uygun olmadığı konusunda hemfikir olduğu bu giriş sınav yöntemine alternatif geliştirmeyi düşünmemiş bir Eğitim Bakanlığı vizyonu ile karşı karşıyayız.

Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği toplam beş Eğitim Şurası’nda da yarışmacı sınavların kaldırılması kararları üretilmiştir. KTÖS, çağ nüfusunun %15’inin başarılı, % 85’inin başarısız ifade edileceği kolej giriş sisteminin değişmesi için her bölgede öğretmen ve aileler ile toplantı yapmış, eylem organize etmiş ve alternatif üreterek yetkililere sunmuştur

Kolej giriş sınavları vazgeçilmez değildir. Kolej giriş sınavları uygulanabilecek tek yöntem de değildir. Pedagojiye ve çağımıza uygun alternatif bir seçme yöntemi geliştirecek bilgi, beceri ve yetenek Kıbrıslı Türk eğitimcilerde mevcuttur.

Eksik olan tek şey siyasi irade ve iyi niyettir.Başa dön tuşu