Ekonomi

KIB-TEK ve BOTAŞ’tan LNG’de İşbirliği


Daha ucuz ve çevreci elektrik enerjisi için Kıb-Tek’in başlattığı LNG projesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

KIB-TEK’in doğal gazla elektrik üretimi için TC Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ile işbirliği çerçevesinde başlatmış olduğu çalışmalar devam ediyor. LNG Tesisi kurulması, elektrik üretiminde daha çevreci ve daha ucuz yakıt olan doğalgaz kullanılması hedefi ile BOTAŞ, ODTÜ, KTMMOB ve KIB-TEK bilimsel araştırmalara ortak katkı koymaktadırlar.

Bu kapsamda BOTAŞ yetkilileri Boru Hatları Etüt Müdürü Selim Çiçek, Mekanik Projeleri Müdürü Selim Fendoğlu, Jeolojik Etüd Ve Çevresel Etki Değerlendirme Müdürü H. Serhat Çetinel ve Uluslararası Projeler Müdürü Koray Yalçıntepe Kıbrıs’a ziyarette bulundu. Bu kapsamda Teknecik Elektrik Üretim Santralleri’nde gerçekleştirilen ve KIB-TEK yetkililerinden; Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu, Teknoloji – Geliştirme’den sorumlu Müdür Yardımcısı Kamil Direl, Santraller’den sorumlu Müdür Yardımcısı Hasan Borucu, LNG Proje Koordinatörü Jeoloji Mühendisi Oğuz Vadili’nin katıldığı toplantıya ayrıca KTMMOB’nden Jeoloji Mühendisi Dr. Mehmet Necdet, Jeofizik Yüksek Mühendisi Hilmi Dindar ve Çevre Yüksek Mühendisi Funda Zaim katıldı.

Toplantıda, LNG Tesisi kurulumu, deniz içerisine kurulacak yapı, kara hattı boru güzergâhı tespiti, KIB-TEK’in mevcut santrallerinin doğalgaz kullanımına uygun hale dönüşümü ve
ileride kurulacak santrallerin doğalgaza uygun olması ve gerekecek altyapı çalışmaları gündeme alındı.

Ayrıca bugüne kadar yapılan fizibilite çalışmalarının değerlendirmesinin de yapıldığı toplantıda, deniz tabanına ait jeolojik, jeofizik ve geoteknik çalışmaları, batimetrik, oşinografik, biyolojik oşinografik çalışmalar, dalga boyu, rüzgâr analizi çalışmaları, FSRU, LNG Carrier gemileri ile ilgili çalışmalar da görüşüldü.

Bilindiği gibi bir süreden beridir KIB-TEK, dönüşüm projesinin bir ayağı olarak sürdürülen bu çalışmaların olumlu sonuçlanması ve LNG yakıtlı elektrik üretimine geçilmesiyle birlikte santrallerde baca gazı arıtım sistemine gerek kalmayacak çevreci bir enerji üretimini ve elektrik üretim maliyetlerinin de yüzde kırk oranında ucuzlamasını hedefine almış bulunuyor.
Etiketler

Benzer Haberler

Başa dön tuşu
Kapalı