Kamu ve özel sektördeki maaşlar - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Ocak 31, 2023
Köşe Yazarları

Kamu ve özel sektördeki maaşlar

Ödenen maaşların özel sektördekinden çok daha düşük olduğu durumlarda bile kamu sektörü çalışılacak yer olarak tercih edilebilmektedir. Bunun böyle olmasının çeşitli sebepleri vardır.
* * *
Birkaç yıl önce, Dünya Bankası’nın Fakirliği Azaltma ve Ekonomik İdare bölümünde, kamu çalışanlarının muhtelif konulardaki düşünce ve algılamalarını daha iyi anlamak için çeşitli anketlerin hazırlanıp değerlendirilmesi projesinde çalışmıştım. Bu anketleri üç yıl sürecinde ve 15 değişik ülkede yapmıştık. Amaç kamu sektöründeki kurumların zayıf ve güçlü oldukları alanların tespit edilmesi ve olası reform müdahalelerinden ne gibi kazanımlar elde edilebileceğinin hesaplanmasıydı. Bunu yapmak için de anket sonuçlarına dayanarak kamu görevlilerinin çalıştıkları kurumsal çevrenin nasıl olduğunu tarif etmeye yarayacak üç ana endeks -kuralların güvenilebilirliği, politikaların güvenilebilirliği ve kaynakların yeterliliği & öngörülebilirliği- hazırlamıştık. Ayrıca çeşitli ekonometrik analizler de yapmıştık. 
* * *
Personel idaresiyle ilgili bölümde sorduğumuz sorulardan bir tanesi şuydu: “Kamu sektöründe çalışmaya niye karar verdiniz; özel sektör yerine kamu sektörünü seçmekte etkili olan faktörler neler oldu?” Seçenekler arasında ise şunlar vardı:
• İş güvencesi
• Sosyal statü ve prestij
• Kamuda çalışmadan alınan tatmin
• Maaşın dolgunluğu
• Personel sosyal yardımları
• Makul iş yükü
• Esnek çalışma saatleri
• Öğrenme/eğitim olanakları
* * *
Anketleri verdiğimiz 15 ülkedeki memurlar bu soruya birbirine çok benzeyen cevaplar vermişlerdi. Örneğin Arnavutluk’taki memurların yüzde 49’u kamu sektöründe çalışmaya en önemli sebep olarak iş güvencesini göstermişlerdi. Yüzde 16’si ise en önemli sebep olarak kamuda çalışmaktan alınan tatmini göstermişlerdi. Üçüncü sırada sosyal statü ve prestij; dördüncü sırada ise öğrenme/eğitim olanakları gösterilmişti.  Guyana’da memurların yüzde 52’si kamu sektöründe çalışmaya en önemli sebep olarak iş güvencesini göstermişlerdi. Bunların yanında, her iki ülkede de maaş sadece yüzde 10 kadar memur tarafından en önemli sebep olarak gösterilmişti.
* * *
Arnavutluk’taki ankette memurlara şu soru da sorulmuştu: “şu andaki işinizin aynısını özel sektörde yapmanız için nasıl bir maaş ödenmesi gerekir?” Verilen ortalama rakam ise şu andaki maaşımın 2,5 misli olmuştu!
* * *
Kıbrıs’ta da insanların kamu sektöründe çalışmayı niye tercih ettiklerinin ve özellikle bu kararı verirken maaşların ne kadar önemli olduğunun belirlenmesinde fayda vardır. Aksi takdirde yapılan düzenlemelerin istenen sonuçların alınmasına katkısı olmayabilir.
* * *
Bu yazı 28 Kasım 2009’de yine bu köşede yayınlanmıştı.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar