İlaçta korku sürüyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mart 3, 2024
Sağlık

İlaçta korku sürüyor

VATANDAŞ TEDİRGİN… Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte KKTC’de sivrisinek ve haşere ilaçlarının kullanımı ve çevreye etkileri yeniden gündem oldu. Vatandaşlar, çevre sağlığı ilaçları ve zirai amaçlı kullanılan ilaçların insan sağlığına zararlı olabileceği konusunda endişeli

ALTAN: İLAÇLAR KONTROL ALTINDA… KKTC Tarımsal İlaçları Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Altan, çevre sağlığı ilaçları ve zirai amaçlı kullanılan ilaçlar konusunda açıklamalarda bulundu: AB’de ve Türkiye’de kullanımı yasaklanan hiçbir çevre sağlığı ilacı ve zirai ilaç 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren KKTC’de kullanılmıyor


TEK TEK TAHLİL EDİLİYOR… Mehmet Altan, AB’de ve Türkiye’de kullanımı serbest olan ilaçların dahi KKTC’ye girişlerinin kontrol altında olduğunu söyledi. Altan, “KKTC’ye giren tüm zirai ve biyosidal ilaç Tarım Bakanlığı tarafından Devlet Laboratuvarı’nda analiz ediliyor. Uygun görüldüğü takdirde kullanımına izin veriliyor” dedi

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, haşere ilaçları ve zirai ilaçlar konusunda titizlikle çalışıyor.
Çevre ve insan sağlığı açısından zararlı olabilecek hiçbir haşere ilacı ve zirai ilaç, 2013 tarihi itibarı ile KKTC’ye ithal edilmiyor.
KKTC Tarımsal İlaçları Kayıtlandırma Dairesi, ocak ayından beri AB ülkelerinde ve Türkiye’de kullanılmayan hiçbir haşere ilacına ve zirai ilaçlara ruhsat vermiyor.
Daire, hem çevre sağlığı ilaçlarından hem de zirai amaçlı kullanılan ilaçlardan AB direktiflerine uygunluk belgeleri istiyor.
Tarım Bakanlığı, Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de kullanımı serbest olan ilaçların dahi KKTC’ye girişlerini kontrol altında tutuyor.
İlaçlar konusunda sıkı denetim yapan Tarım Bakanlığı, KKTC’ye giren tüm ilaçlardan numune alarak Devlet Laboratuvarı’nda analiz ettiriyor.
Bakanlık bu uygulaması ile KKTC’ye kaçak ilaç ithalinin de önüne geçiyor.

Limanlarda sıkı denetim
Tarım Dairesi, 2013 tarihinden bu yana sadece Avrupa Birliği direktiflerine uygun ilaçları ruhsatlandırarak, çevre ve insan sağlığına zararlı ilaçların ülkeye geçişini engelliyor.
Söz konusu zirai ilaçlar ve biyosidal ilaçların ülkeye geçiş noktaları olan limanlar sıkı denetimden geçiyor. KKTC’ye limanlardan girişi yapılan tüm ilaçlar KKTC Tarım Dairesi müfettişlerince düzenli olarak denetleniyor.

77 çeşit ilaç yasaklı
Avrupa Birliği direktiflerine uygun, kullanımı, ithali serbest olan binlerce çeşit biyosidal ilaç bulunuyor. İnsan ve çevre sağlına zararlı olduğu gerekçesi ile Ocak 2013 tarihi itibarı ile KKTC’de ithali, üretimi, satışı ve kullanılması durdurulmuş 77 çeşit zirai ilaç var.
Bakanlığın yasaklı ilaç listesinde ise 35 çeşit tarım ilacı bulunuyor.

Altan: Piyasa güvenilir
Tarımsal İlaçları Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Altan, KKTC’de kullanılan çevre sağlığı ilaçları (biyosidal ilaçlar) ve zirai amaçlı kullanılan ilaçlar konusunda net açıklamalarda bulundu.
Mehmet Altan, insan ve çevre sağlına olumsuz etkileri bulunduğu tespit edilen ve zararlı olduğu gerekçesi ile Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye’de kullanımı yasaklanan haşere ilaçlarının ve zirai amaçlı kullanılan ilaçların KKTC’ye ithalinin 1 Ocak 2013 tarihi itibarı ile durdurulduğunu açıkladı.
KKTC piyasasında, halihazırda kullanılan haşere ilaçları ve zirai ilaçların AB standartlarında olduğunu öne süren Mehmet Altan, tüketicinin içini rahatlatacak açıklamalarda bulundu ve “Tüm ilaçlar kontrol altında, piyasa güvenilir” dedi.

“İlaç kaçakçılığına geçit yok”
Tarımsal İlaçları Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Altan, KKTC’ye kaçak ilaç ithalinin de önüne geçildiğini belirtti.
Altan, AB’de ve Türkiye’de kullanımı serbest olan ilaçların dahi KKTC’ye girişlerinde Tarım Bakanlığı tarafından Devlet Laboratuvarı’nda analiz edildiğini kaydetti.
Mehmet Altan, “Geçmiş yıllarda, yasaklı olan ilaçların bazı firmalar tarafından, ambalajları değiştirilerek KKTC’ye geçirildiği konusunda duyum aldık. Kurul, bu durumun önüne geçebilmek için ülkeye girişi yapılan tüm ilaçların analiz edilmesi yönünde karar aldı. Artık Türkiye’de ve AB’de kullanımı serbest olsa dahi KKTC’de Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde kalıntı tespit edilen hiçbir ilacın kullanımına izin verilmiyor” dedi.

“Geri adım atılmayacak”
Tarımsal İlaçları Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Altan, KKTC’de haşere ilacı ve zirai ilaç satışı ve dağıtımı yapan tüm firmaların disiplin altında olduğunu ve hiçbir firmanın “ilaç kaçakçılığına” cesaret edemeyeceğini öne sürdü.
Bu konuda oldukça ciddi olduklarını söyleyen Altan, gerek Tarım Bakanlığı’nın gerekse Tarımsal İlaçları Denetleme Kurulu’nun bu karardan geri adım atmasının mümkün olmayacağını kaydetti.

İthali durdurulan tarım ilaçları
Avrupa Birliği direktiflerine uygun ve KKTC’de de kullanımı, ithali serbest olan binlerce çeşit biyosidal ilaç bulunuyor. Tarım Dairesi, KKTC’de biyosidal ilaç ruhsatlarını AB Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’ne göre veriyor.
KKTC’de ithali, üretimi, satışı ve kullanılması durdurulmuş olan tarım ilaçlarının aktif maddeleri ise şöyle; benomyl, bromopropylate, bitki gelişim düzenleyicileri (hormonlar), chlorfluazuron, chlorsulfuron( ab’de ruhsatlı), chlorpyrifos(toz formülasyonu), coumachlor, cyhexatin, diazinon, diafenthiuron, endosülfan, fenpropathrin, fenthion, haloxyfop-ethoxyethylester, hexaconazole, hexaflumuron, ımazamethabenz-methyl, methidathion, methyl bromide, oxadixyl, pyrimidifen, monolinuron, 1,3-dichloropropene, tridemorph, chlorfenapyr, amitraz, acetamiprid (ab’de ruhsatlı), carbosulfan, steptomyces lydicus wyec, dichlorvos, fenitrothion, fenvalerate, flometsulam (AB’de negatif)+Florasulam (AB’de ruhsatlı), ıoxynil octanoate, parathion-methyl, procymidone, thiocyclam hydrogen oxalate, triforine, triadimefon, tetradifon, quinalphos, benfurocarb, bifenthrin, DNOC, flufenoxuron, petrol yağları+ mineral yağlar(karışım olmaları halinde ithali yasaktır), ıminoctadine tris, dichlofluanid, dinicanozole, dinocap, sodium orthophenyl phenate, thiophanate-methyl, hexythiazox+fenpropathrin, propargite, quinomethionate, clodinafop-propargyl, fluazifob-butyl, ımazethapyr, paraquat, prometryne, trifluralin, cadusafos, metam potassium, brodifacoum, bromethalin, cholecalciferol, coumatetralyl, difethialone, diphacinone, carbofuran, methomyl (AB ruhsatlı), brodifacoum, flocoumafen, omethoate, oxamyl, azinphos-methyl, mandipropamid.

Yasak tarım ilaçları
KKTC’de ithali, üretimi, satışı ve kullanılması yasaklanmış olan tarım ilaçlarının aktif maddeleri şöyle: 2,4,5-T, 2,4-D ester, aldrin, alpha-benzenehexachloride, beta-benzenehexachloride, BHC-mixed isomers, bitki gelişim düzenleyicileri (hormonlar)bir kısmı ab’de serbest, campechlor, captan (AB’de ruhsatlı), carbaryl , chlordane, chlordimeform, chlorobenzilate, delta-benzenehexachloride, dibromochloropropane (DBCP), dicofol, dicophane (DDT), dieldrin, endrin, ethyl-parathion, heptachlor, hexachlorobenzene, leptephos, methamidophos, mirex, monocrotophos, nitrofen, pentachloronitrobenzene (PCNB), phenamiphos (AB’ de yeniden ruhsatlı), phenylmercury  acetate, propineb (AB’de yeniden ruhsatlı), schradon, thallium, vinclozolin (WP formulasyonu), zineb.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar